Obras - 448618-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2020/S 187-448618

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_46282392
Dirección postal: Pap Károly utca 4–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1139
País: Hungría
Persona de contacto: Módos István
Correo electrónico: beszerzes@nfp.hu
Teléfono: +36 12390420
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nfp.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ádánd Község Önkormányzata
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81325555
Dirección postal: Kossuth utca 50.
Localidad: Ádánd
Código NUTS: HU232 Somogy
Código postal: 8653
País: Hungría
Persona de contacto: Szatmári Kornélia
Correo electrónico: jegyzo@adand.hu
Teléfono: +36 84357552
Fax: +36 84357552
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.adand.hu/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szigetvár Város Önkormányzat
Número de identificación fiscal: EKRSZ_70316056
Dirección postal: Zrínyi tér 1.
Localidad: Szigetvár
Código NUTS: HU231 Baranya
Código postal: 7900
País: Hungría
Persona de contacto: Vass Péter
Correo electrónico: onkormanyzat@szigetvar.hu
Teléfono: +36 73514304
Fax: +36 73514349
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.szigetvar.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_67931183
Dirección postal: Tanácsház utca 7.
Localidad: Siófok
Código NUTS: HU232 Somogy
Código postal: 8600
País: Hungría
Persona de contacto: Volecsnik Zsolt Mihály
Correo electrónico: drv.zrt@drv.hu
Teléfono: +36 84501000
Fax: +36 84501250
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.drv.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Andocs Község Önkormányzata
Número de identificación fiscal: EKRSZ_92267226
Dirección postal: Szent Ferenc tér 1.
Localidad: Andocs
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 8675
País: Hungría
Persona de contacto: Törőcsik Ferencné
Correo electrónico: andocsph@t-online.hu
Teléfono: +36 84372501
Fax: +36 84372590
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.andocs.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nágocs Község Önkormányzata
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81468793
Dirección postal: Hősök tere 10 5
Localidad: Nágocs
Código NUTS: HU232 Somogy
Código postal: 8674
País: Hungría
Persona de contacto: Kiss Szilveszter
Correo electrónico: nagocs.onkormanyzat@gmail.com
Teléfono: +36 84372734
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nagocs.hu
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Principal actividad
Otra actividad: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NYDDU1/B ivóvíz tervezés és kivitelezés FIDIC Sárg

Número de referencia: EKR000305022020
II.1.2)Código CPV principal
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosító számú „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1. B)” projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 448 000 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45232100 Obras auxiliares para tuberías de agua
45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
45232151 Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua
45232430 Obras para el tratamiento de agua
45233223 Trabajos de repavimentación de calzadas
45233228 Trabajos de construcción de recubrimientos de superficies
45247130 Trabajos de construcción de acueductos
45262220 Perforación de pozos de agua
71320000 Servicios de diseño técnico
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU231 Baranya
Código NUTS: HU232 Somogy
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szigetvár, Andocs, Nágocs, Ádánd, DRV Zrt., Kára, Miklósi, Somogyacsa, Törökkoppány, Szorosad és Zics

II.2.4)Descripción del contrato:

A 339/2014.(XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Szigetvár városi vízmű:

A beruházás keretén belül sor kerül a vízbázis meglévő kútjainak (VI., VII., VIII. sz.) melléfúrásos felújítására, a VI., VII. sz. kutak nyersvízvezetékének cseréjére.

A vízműtelepre tervezett létesítmények elhelyezéséhez a meglévő védőterület bővítése szükséges a kerítés áthelyezésével telken belül.

A vízműtelep fejlesztés tervezett létesítményei/berendezései:

— Új vízkezelő épület építése

— 60,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

— 20,0 m3 hasznos térfogatú klórkontakt medence építése, a tetején gáztalanító létesítése

— feladó szivattyúk létesítése a tervezett kezelőépületben

— meglévő nyomásfokozók és öblítővízszivattyúk cseréje

Becefa II. jelű vízmű:

— 60,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

— 100,0 m3 hasznos térfogatú tisztavízmedence építése hozzá kapcsolódó tolózáraknával

— meglévő 200 m3-es medence felújítása szükséges

— meglévő nyomásfokozók és öblítővízszivattyúk cseréje

— 50,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése, a meglévő 35 m3-es ülepítő átalakítása és felújítása, hulladékvízelvezetés kiépítése

— A meglévő 200 m3-es medence belső bevonatának felújítása, és a kapcsolódó szerkezetek, vezetékek szükség szerinti cseréje tervezett,

— A X. sz kút rendszerbe becsatolásához nyersvíz vezetékét ki kell építeni 1148 m hosszban.

Az érintett településeken szükséges a cserére nem kerülő vízvezeték-hálózat tisztítása 85 909 fm hosszban

Tabi kistérség

A vízkezelő telep tervezett névleges kapacitása: 700 m3/d. Vas-mangántalanító, ammóniummmentesítő komplex vízkezelő berendezés, valamint kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) kerülnek kiépítésre, átalakításra/felújításra. Létesül 2x250 m3-es tisztavíz tároló medence.

A Somogyacsai vízmű telep területén egy új, 10 m3- es térszíni medence épül.

8 db kút eltömedékelése.

A projekt keretében az alábbi vezetékek épülnek:

Bekötővezeték:D90 KPE és 244 m; D110 KPE PN10, hossza 591,9 m

Nyomóvezeték:D110 KPE PN10, hossza 18178 m; D160 KPE PN10, hossza 1817 m;

Víztorony csatlakozás 36 m D110 KPE és 37 m D160 m

Hálózatrekonstrukció: DN 80 ac. kiváltása:2065 fm; DN100 ac, kiváltása:1000fm; DN100 KM-PVC kiváltása:1020

Ahhoz, hogy vízminőség romlás ne következzen be szükséges a hálózat teljes mechanikai tisztítása 56 052 m hosszban

Ádánd

4 596 fm hosszban D160 KPE; 750 fm hosszban D225 KPE; 44,20 m D90 KPE nyomóvezeték

Hálózat tisztítása 13 450 fm

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2.1.AF III.1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: 2.2. AF III.1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: 2.3. AF III.1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: 2.4. AF III.1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0 / Ponderación: 8
Precio - Ponderación: 68
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 066-156472
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

NYDDU1/B ivóvíz tervezés és kivitelezés FIDIC Sárg

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_81565113
Dirección postal: Király utca 4.
Localidad: Nagykanizsa
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 8800
País: Hungría
Correo electrónico: szalaibb@szabadics.hu
Teléfono: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Dirección de internet: http://www.szabadics.hu
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 448 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Tervezés, engedélyeztetés

Megvalósítási tervek készítése

Végleges kezelési és karbantartási utasítás

Üzemeltetési engedély megkéréséhez dokumentáció összeállítása

Talajmechanikai vizsgálatok

Geodézia

Minőségvizsgálat

Régészeti szakfelügyelet

Próbaüzem

Forgalomkorlátozási tervek készítése

Őrzés-védés

Nyomott vezetékrendszer építése, átépítése

Műtárgyak építészeti, gépészeti részfeladatai

Energiaellátás, irányítástechnika

Csősajtolás

Ivóvíztisztító telep építészeti, gépészeti részfeladatai

Lakatosmunkák

Magasépítési szakmunkák

Burkolatépítés, burkolathelyreállítás

Vagyonvédelmi rendszerek telepítése

Gépek, eszközök beszerzése

Gépbérlet

Irtás, parkosítás

Földmunkák

Hulladékszállítás, elhelyezés

Mobil illemhelyek bérlése, szállítása

Biztosítások kötése

Információs anyagok beszerzése

Őrzés

Anyagok beszállítása, fuvarozása

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi, egyéb)

Hálózattisztítás

Kutak építése

Kúttömedékelés

MV-ÉV jogosultságú felelős műszaki vezetői tevékenység végzése

MV-ÉG jogosultságú felelős műszaki vezetői tevékenység végzése

Lőszermentesítés

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Nyertes ajánlattevő:

Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószám: 13748429-2-20

További ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószám: 12671003-2-07

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 4 018 426 000 Ft

2.1) A felhívás III.1.3) M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tapasztalata (hónap): 36

2.2) A felhívás III.1.3) M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap): 36

2.3) A felhívás III.1.3) M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap): 36

2.4) A felhívás III.1.3) M.2.4. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hón: 36

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

148. § előírásai szerint

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020