ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

darbai - 44866-2019

30/01/2019    S21    Europos Audito Rūmai - darbai - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Elektros darbai ir instaliacijų, HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių techninė priežiūra Europos Audito Rūmų pastatuose

2019/S 021-044866

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: 12, rue Alcide De Gasperi
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU
Pašto kodas: L-1615
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Service des appels d'offres et contrats
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46667

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Elektros darbai ir instaliacijų, HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių techninė priežiūra Europos Audito Rūmų pastatuose

Nuorodos numeris: AO 675
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45300000
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio konkurso tikslas – pasirinkti rangovą, kuris teiks techninių įrengimų, esančių Europos Audito Rūmų pastatuose, techninės priežiūros paslaugas, bei vykdys elektros, HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių sistemų darbus.

Sutartis suskirstyta į 2 atskiras dalis:

— 1 dalis: elektros įrenginių techninė priežiūra ir elektros darbai Audito Rūmų pastatuose,

— 2 dalis: HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių sistemų techninė priežiūra Audito Rūmų pastatuose.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 9 585 450.19 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Įrenginių techninė priežiūra ir elektros darbai

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
50711000
45310000
31000000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LIUKSEMBURGAS

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Techninės priežiūros paslaugos, kurioms taikoma ši sutartis, yra šios:

— visi prevenciniai techninės priežiūros darbai,

— visi technikos remonto darbai,

— visos valdymo paslaugos,

— visos su aplinkosauga susijusios vadybos pagalbos paslaugos,

— pagalba periodinių patikrinimų, kuriuos vykdo pripažinta organizacija, metu.

Šios paslaugos turi būti vykdomos per visą sutarties galiojimo laikotarpį, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius.

Elektros darbai, kurie nėra panašūs į intervencines priemones apimančias techninės priežiūros paslaugas, kurių poreikis atsiranda sutarties vykdymo eigoje, kaip antai maži pakeitimai ir (arba) patobulinimai arba renovacijos projektai ar trečiosios bendrovės atliekami darbai. Mažus pakeitimus galima vykdyti per visą sutarties trukmę, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius, o pertvarkymo ar renovavimo projektai yra sudėtingesni veiksmai, kurių turėtų imtis keletas bendrovių. Kiekvienas iš šių projektų bus atliekamas tik vieną kartą per visą sutarties laikotarpį.

Pagrindinių įrenginių, įtrauktų į sutartį, sąrašas pateikiamas 2A priede. Jų techninis ir kiekybinis aprašymas pateikiamas tik informacijai. Šis sąrašas yra nebaigtinis ir prireikus rangovas turi jį papildyti. Manoma, kad visi įrenginiai yra gerai veikiantys. Visa techninė įranga, instaliacijos ir jų priedai yra laikomos neatskiriama įrenginių dalimi.

Rūmai parengė preliminarų ir nebaigtinį paslaugų ir prekių, kurių Audito Rūmai galės paprašyti, sąrašą arba kaip remonto techninės priežiūros dalį, arba kaip šios sutarties darbų dalį (2C priedas). Tai nėra rūmų įsipareigojimas įgyvendinti šias paslaugas / darbus ir jie gali kisti laikui bėgant ir keičiantis poreikiams.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europos Sąjungos biudžetas

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Įrenginių techninė priežiūra ir HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių darbai

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
50720000
50730000
45330000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LIUKSEMBURGAS

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Techninės priežiūros paslaugos, kurioms taikoma ši sutartis, yra šios:

— visi prevenciniai techninės priežiūros darbai,

— visi technikos remonto darbai,

— visos valdymo paslaugos,

— visos su aplinkosauga susijusios vadybos pagalbos paslaugos,

— pagalba periodinių patikrinimų, kuriuos vykdo pripažinta organizacija, metu.

Šios paslaugos turi būti vykdomos per visą sutarties galiojimo laikotarpį, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius.

HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių darbai, kurie nėra panašūs į intervencines priemones apimančias techninės priežiūros paslaugas, kurių poreikis atsiranda sutarties vykdymo eigoje, kaip antai, maži pakeitimai ir (arba) patobulinimai arba renovacijos projektai, ar trečiosios bendrovės atliekami darbai. Mažus pakeitimus galima vykdyti per visą sutarties trukmę, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius, o pertvarkymo ar renovavimo projektai yra sudėtingesni veiksmai, kurių turėtų imtis keletas bendrovių. Kiekvienas iš šių projektų bus atliekamas tik vieną kartą per visą sutarties laikotarpį.

Pagrindinių įrenginių, įtrauktų į sutartį, sąrašas pateikiamas 2A priede. Jų techninis ir kiekybinis aprašymas pateikiamas tik informacijai. Šis sąrašas yra nebaigtinis ir prireikus rangovas turi jį papildyti. Manoma, kad visi įrenginiai yra gerai veikiantys. Visa techninė įranga, instaliacijos ir jų priedai yra laikomos neatskiriama įrenginių dalimi.

Rūmai parengė preliminarų ir nebaigtinį paslaugų ir prekių, kurių Audito Rūmai galės paprašyti, sąrašą arba kaip remonto techninės priežiūros dalį, arba kaip šios sutarties darbų dalį (2C priedas). Tai nėra rūmų įsipareigojimas įgyvendinti šias paslaugas / darbus ir jie gali kisti laikui bėgant ir keičiantis poreikiams.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europos Sąjungos biudžetas

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 205-467118
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SG2 675 Lot 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Įrenginių techninė priežiūra ir elektros darbai

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
14/01/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Socom SA
Adresas: 10, rue du Commerce
Miestas: Foetz
NUTS kodas: LU
Pašto kodas: L-3895
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 5 000 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 984 999.26 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Mechaninė gaisro gesinimo sistemų priežiūra – Vienkartinės priežiūros paslaugos – 2–5 %

Įėjimo kontrolė – Vienkartinės priežiūros paslaugos – 2–5 %

Žaliuzių techninė priežiūra ir remontas

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SG2 675 Lot 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Įrenginių techninė priežiūra ir HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių darbai

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
16/01/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: a+p kieffer omnitec Sàrl
Adresas: 7-9, rue Guillaume Kroll
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU
Pašto kodas: L-1882
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 5 900 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 5 600 450.93 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Vandens mėginių paėmimas ir tyrimai

Dujų aptikimas

Vandens valymo sistemų techninė priežiūra

Virtuvės riebalų iš įrangos šalinimas

Izoliacijos darbai, šilumos-šalčio ir gaisro izoliacijos darbai

Purkštuvų techninė priežiūra

Tepalo keitimas riebalų šalinimo įrenginiuose ir separatoriuose

Gaisrinių sklendžių izoliacija ir priveržimas

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100

Interneto adresas: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 388172313

Interneto adresas: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie sprendimą dėl sutarties skyrimo ar atmetimo pranešama konkurso dalyviui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai, Service des appels d'offres et contrats
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-1615
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-45540
Faksas: +352 4398-46955

Interneto adresas: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/01/2019