TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 448706-2015

Pateikti glaustą rodinį

22/12/2015    S247

Belgija-Briuselis: Darbuotojų žinių ir pajėgumų ugdymas siekiant įvertinti tarptautinius įsipareigojimus ir politiką dėl anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi

2015/S 247-448706

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, ENV. SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/005
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=862

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Darbuotojų žinių ir pajėgumų ugdymas siekiant įvertinti tarptautinius įsipareigojimus ir politiką dėl anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamo vystymosi.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Modeliu grindžiama ekonominė analizė yra svarbi politikos rengimui ir būtina siekiant ES klimato kaitos tikslų. Analizė taikoma ne vien tik ES ekonomikai. ES klimato politika taip pat priklauso nuo pasaulinio vystymosi, kuriam įtakos turi naujas klimato kaitos susitarimas pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) taip pat ir nacionaliniu lygmeniu. Ši sutartis turi suteikti prieigą prie daugelio moderniausių modeliavimo priemonių, kuriomis galima vertinti klimato politiką pasauliniu mastu ir svarbesnėse šalyse partnerėse. Ši sutartis turi būti skirta gerinti pasaulines modeliavimo priemones, kuriomis bus galima informuoti ES klimato politikos kūrėjus ir pagerinti supratimą apie politiką, vykdomą trečiosiose šalyse; pagal sutartį taip pat bus renkami duomenys apie vykdomą arba planuojamą vykdyti politiką šalyse partnerėse.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 500 000 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 40
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 30
3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 30
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.A.4/SER/2015/0005.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 37-062225 21.2.2015

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 098-176452 22.5.2015

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 3402014/2015/717962/SER/CLIMA.A4
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
7.12.2015
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
Adresas: Oranjebuitensingel 6
Miestas: Haga
Pašto kodas: 2511 VE
Šalis: Nyderlandai

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 500 000 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 500 000 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 24
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (Finansinis reglamentas) taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (be skelbimo apie pirkimą išankstinio publikavimo), kurias sudaro ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, pavestų panašių paslaugų kartojimas (ne daugiau nei iki 50 % pradinės sutarties vertės).
Pirkimo dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

N.B. pradinis 21.2.2015 išankstiniame informaciniame skelbime 2015/S 37-062225 numatytas biudžetas buvo 500 000 EUR ir buvo pakeistas į biudžetą, kurio ribos – 475 000–500 000 EUR.

Sutartis buvo paskirta konsorciumui: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Nyderlandai; International Institute for Applied Systems Analysis, Austrija; Cambridge Econometrics Ltd, Jungtinė Karalystė ir NewClimate Institute for Climate Policy and Global Sustainability, Vokietija.
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl Europos ombudsmenui pateikto skundo šis laikotarpis nebus sustabdytas ar inicijuotas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10.12.2015