Obras - 448712-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Chełm: Trabajos de construcción de carreteras

2020/S 187-448712

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Chełmski
Número de identificación fiscal: 11019822100000
Dirección postal: pl. Niepodległości 1
Localidad: Chełm
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Código postal: 22-100
País: Polonia
Persona de contacto: Artur Giza
Correo electrónico: artur.giza@powiatchelmski.pl
Teléfono: +48 825627501
Fax: +48 825627510
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://spchelm.bip.lubelskie.pl
Dirección del perfil de comprador: www.powiatchelmski.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie

Número de referencia: OG.272.1.16.2020
II.1.2)Código CPV principal
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w zakresie budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych oraz rekultywacją gruntów w tym likwidacją zakrzaczeń dla projektu „Scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie“. Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 10 282 058.22 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233220 Trabajos de pavimentación de carreteras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat chełmski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) numer drogi: 8 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+272,29 – długość 272,29 m, szer. 3,0 m;

2) numer drogi: 9 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+462,10 – długość 462,10 m, szer. 3,0 m;

3) numer drogi: 10A Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+143,54 – długość 1143,54 m, szer. 3,0 m;

4) numer drogi: 11 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych JOMB dwurzędowa na odcinku od km 0+000 do km 1+665,69 – długość 1665,69 m, szer. 3,0 m;

5) numer drogi: 46A Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+634,30 – długość 634,30 m, szer. 3,0 m;

6) numer drogi: 47A Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+099,99 – długość 99,99 m, szer. 3,0 m;

Razem długość dróg do budowy – 4 277,91 m;

7) numer drogi: 47A Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+099,99 do km 0+370,64 – długość 270,65 m, szer. 3,5 m;

8) numer drogi: 26 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+202,94 – długość 202,94 m, szer. 3,5 m;

9) numer drogi: 45 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 1+177,91 – długość 1177,91 m, szer. 3,5 m;

10) numer drogi: 48 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 1+137,05 – długość 1137,05 m, szer. 3,5 m;

11) numer drogi: 27 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+380,00 – długość 380,00 m, szer. 3,5 m;

Razem długość dróg do przebudowy –3 168,55 m;

12) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: oczyszczenie terenu działki nr 510;

13) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: usunięcie wysokiej miedzy na działce 373;

14) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: likwidacja wysokiej miedzy na działce nr 859 od strony działki nr 860;

15) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: likwidacja wysokiej miedzy i usunięcie skarp z terenu działki nr 905.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cześć II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233220 Trabajos de pavimentación de carreteras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat chełmski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) numer drogi: 5 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+962,57 – długość 962,57 m, szer. 3,0 m;

2) numer drogi: 6 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 1+206,80 – długość 1 206,80 m, szer. 3,0 m;

3) numer drogi: 7 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+550,00 – długość 550,00 m, szer. 3,0 m;

4) numer drogi: 21 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+492,61 – długość 1492,61 m, szer. 3,0 m;

5) numer drogi: 22 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych JOMB dwurzędowa na odcinku od km 0+000 do km 0+921,56 oraz od km 0+971,41 do km 1+562,94 – długość 1 513,09 m, szer. 3,0 m;

6) numer drogi: 23 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 2+520,94 – długość 2 520,94 m, szer. 3,0 m;

7) numer drogi: 24 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+148,67 – długość 1148,67 m, szer. 3,0 m;

8) numer drogi: 25 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych JOMB dwurzędowa na odcinku od km 0+000 do km 1+606,48 – długość 1606,48 m, szer. 3,0 – 3,5 m;

9) numer drogi: 35 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+207,56 – długość 1207,56 m, szer. 3,0 m;

10) numer drogi: 34A Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+284,36 – długość 284,36 m, szer. 3,0 m;

11) numer drogi: 38 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+451,81 – długość 1451,81 m, szer. 3,0 m;

Razem długość dróg do budowy – 13 944,89 m;

12) numer drogi: 34B Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+422,41 – długość 422,41 m, szer. 3,5 m;

13) numer drogi: 36 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 1+020,61 – długość 1020,61 m, szer. 3,5 m;

14) numer drogi: 37 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+988,94 – długość 988,94 m, szer. 3,5 m;

15) numer drogi: 39 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 1+176,38 – długość 1176,38 m, szer. 3,5 m;

16) numer drogi: 40 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+768,50 – długość 768,50 m, szer. 3,5 m;

17) numer drogi: 41 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 1+386,20 – długość 1386,20 m, szer. 3,5 m;

18) numer drogi: 42 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+826,13 – długość 826,13 m, szer. 3,5 m;

19) numer drogi: 43 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 1+096,46 – długość 1096,46 m, szer. 3,5 m;

20) numer drogi: 44 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+994,20 – długość 994,20 m, szer. 3,5 m;

21) numer drogi: 24B Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+762,54 – długość 762,54 m, szer. 3,5 m;

Razem długość dróg do przebudowy – 9 442,37 m;

22) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: rekultywacja zlikwidowanej drogi, która po scaleniu weszła w skład działki nr 1040 i działki nr 1041;

23) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: oczyszczenie terenu działki nr 1282 z zakrzaczeń oraz usunięcie wysokich miedz zlokalizowanych na tej działce.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część III

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233220 Trabajos de pavimentación de carreteras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat chełmski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) numer drogi: 1B Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+520 – długość 520 m, szer. 3,0 m;

2) numer drogi: 2 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+590 – długość 590 m, szer. 3,0 m;

3) numer drogi: 12 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych JOMB dwurzędowa na odcinku od km 0+000 do km 0+489,87 – długość 489,87 m, szer. 3,0 m;

4) numer drogi: 13 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych JOMB dwurzędowa na odcinku od km 0+000 do km 1+413,20 – długość 1413,20 m, szer. 3,0 m;

5) numer drogi: 14 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych JOMB dwurzędowa na odcinku od km 0+000 do km 1+150,39 – długość 1150,39 m, szer. 3,0 m;

6) numer drogi: 15 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 2+092,34 – długość 2 092,34 m, szer. 3,0 m;

7) numer drogi: 16 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+757,87 – długość 1757,87 m, szer. 3,0 m;

8) numer drogi: 28A Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+280 – długość 280 m, szer. 3,0 m;

9) numer drogi: 1A Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych JOMB dwurzędowa na odcinku od km 0+000 do km 0+477,63 – długość 477,63 m, szer. 3,0 m;

10) numer drogi: 50 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+529,80 – długość 529,80 m, szer. 3,0 m;

11) numer drogi: 30 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+133,58 – długość 1133,58 m, szer. 3,0 m;

12) numer drogi: 32 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+330,08 – długość 330,08 m, szer. 3,0 m;

Razem długość dróg do budowy – 10 764,76 m

13) numer drogi: 31 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 1+015,33 – długość 1015,33 m, szer. 3,5 m;

14) numer drogi: 28B Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+266,02 – długość 266,02 m, szer. 3,5 m;

Razem długość dróg do przebudowy – 1 281,35 m

15) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: rekultywacja zlikwidowanej drogi, która po scaleniu weszła w skład działki nr 3170.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IV

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233220 Trabajos de pavimentación de carreteras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat chełmski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) numer drogi: 3 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+860 – długość 860 m, szer. 3,0–5,0 m;

2) numer drogi: 4 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+820,88 – długość 820,88 m, szer. 3,5 m;

3) numer drogi: 17 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+510,22 – długość 510,22 m, szer. 3,0 m;

4) numer drogi: 18 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+409,35 – długość 409,35 m, szer. 3,0 m;

5) numer drogi: 19 Zakres rzeczowy – opis: budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+848,18 – długość 848,18 m, szer. 3,0 m;

Razem długość dróg do budowy – 3 448,63 m;

6) numer drogi: 33 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+374,52 – długość 374,52 m, szer. 3,5 m;

7) numer drogi: 49 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+327,05 – długość 327,05 m, szer. 3,5 m;

8) numer drogi: 51 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+496,73 – długość 496,73 m, szer. 3,5 m;

9) numer drogi: 20 Zakres rzeczowy – opis: przebudowa drogi równiarką na odcinku od km 0+000 do km 0+662,40 – długość 662,40 m, szer. 3,0 m;

Razem długość dróg do przebudowy – 1 860,70 m;

10) rekultywacja Zakres rzeczowy – opis: likwidacja wysokiej miedzy z terenu działki nr 2424.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 088-209614
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Część I
Lote nº: 1
Denominación:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie – część I

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Część II
Lote nº: 2
Denominación:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie – część II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: B.G. Construction sp. z o.o.
Dirección postal: Wólka Tarnowska 55
Localidad: Wierzbica
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Código postal: 22-150
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 396 249.98 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 617 366.66 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Część III
Lote nº: 3
Denominación:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie – część III

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
Dirección postal: ul. Krańcowa 7
Localidad: Lubartów
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 071 994.43 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 806 623.57 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: IV
Lote nº: 4
Denominación:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie – część IV

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
Dirección postal: ul. Krańcowa 7
Localidad: Lubartów
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 526 154.38 PLN
Valor total del contrato/lote: 786 565.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Dotyczy części I:

Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – „Scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat chełmski, województwo lubelskie” – część I, podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 18 czerwca 2020 r. Do upływu terminu składania ofert, do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty na część I.

Stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na część I, tj. 930 678,17 PLN brutto (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 17/100).

Komisja powołana do niniejszego postępowania po analizie złożonych ofert stwierdziła, że cena najkorzystniejszej oferty na część I przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: cena najkorzystniejszej oferty na część I wynosi 945 260,35 PLN brutto. Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5 i 20.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w sekcji 20 SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składnia odwołań: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020