Obras - 448723-2020

25/09/2020    S187

Magyarország-Debrecen: Kerékpárút építése

2020/S 187-448723

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 079-185709)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpárút építése a Sikló u. - Panoráma út között

Hivatkozási szám: EKR000321402020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Turisztikai kerékpárút fejlesztése a Biczó István-kert (Sikló utca) és a Panoráma út között. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza: 2700,65 méter. A kerékpárút burkolatára hulló csapadékvizek elvezetése a meglévő árokrendszer felhasználásával, rendezésével, jó karba helyezésével kerül megvalósításra.

— A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 079-185709

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 22/09/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 07/10/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 22/09/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 07/10/2020
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a fentieken túl módosítja a további közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációt. A módosítással érintett közbeszerzési dokumentumok a hirdetmény megjelenésétől elérhetőek az EKR rendszerben az eredeti dokumentumokkal megegyező elérési útvonalon.