Obras - 448737-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Trabajos de construcción

2020/S 187-448737

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 109-263539)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi UM Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
Número de identificación fiscal: PL823
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-064
País: Polonia
Persona de contacto: Filip Kopyć
Correo electrónico: przetargi@erzeszow.pl
Teléfono: +48 178754636
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.erzeszow.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 142A
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-305
País: Polonia
Persona de contacto: Dominik Sipiora
Correo electrónico: dominik.sipiora@pkp.pl
Teléfono: +48 507022358
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.pkp.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
Dirección postal: ul. Trembeckiego 3
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-234
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Stopa
Correo electrónico: ztm@ztm.erzeszow.pl
Teléfono: +48 178660383
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://ztm.rzeszow.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Dirección postal: ul. Targowa 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-064
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Dulla
Correo electrónico: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
Teléfono: +48 177483700
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mzd.erzeszow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzesz

Número de referencia: CZ-A.271.41.120.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

„Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, która będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania, dalej zwane zadaniami:

1) zadanie 1 – Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego;

2) zadanie 2 – Przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 109-263539

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: