Obras - 448740-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Trabajos de construcción

2020/S 187-448740

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 165-399844)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-059
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Kwapisz
Correo electrónico: przetargi@wi.wroc.pl
Teléfono: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wi.wroc.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.wi.wroc.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Dirección postal: ul. Na Grobli 19
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-421
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Kwapisz
Correo electrónico: przetargi@wi.wroc.pl
Teléfono: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wi.wroc.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.wi.wroc.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

Número de referencia: ZP/38/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na:

a) budowie odcinka alei Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów – długość L = 2,0 km,

b) rozbudowie ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia z istniejącym dwujezdniowym przekrojem tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z aleją Architektów – długość L = 2,2 km,

c) budowie odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej po południowej stronie ulicy Kosmonautów.

Całość robót będzie wykonywana na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.

Cały zakres robót jest objęty ostatecznymi decyzjami ZRID, posiadanymi przez Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 165-399844

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 28/12/2020
Léase:
Fecha: 04/01/2021
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: