Obras - 448741-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Cluj-Napoca: Trabajos de construcción de estacionamientos

2020/S 187-448741

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 172-413008)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Județul Cluj (Consiliul Județean)
Número de identificación fiscal: 4288110
Dirección postal: Calea Dorobanților nr. 106
Localidad: Cluj-Napoca
Código NUTS: RO113 Cluj
Código postal: 400094
País: Rumania
Persona de contacto: Consilier Mihai Inoan
Correo electrónico: cjc@cjcluj.ro
Teléfono: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cjcluj.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Execuție lucrări de construcții în cadrul obiectivului de investiții „Park and Ride” Cluj-Napoca

Número de referencia: 428811020205135
II.1.2)Código CPV principal
45223300 Trabajos de construcción de estacionamientos
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Din punct de vedere tehnic se propun următoarele:

— amenajarea accesului din drumul naţional – accesul a fost asigurat din strada Traian Vuia către platforma pentru staționare si către zona de autogara. Accesul in incinta se face printr-o banda de decelerare cu lungimea de 165 m, in zona poziției km 7+200, ieşirea din incinta se realizează prin doua cai de circulaţie distincte, utilizând o banda de accelerare cu lungimea de 100,00 m. Artera de acces in incinta zonei de staționare are doua benzi de circulaţie cu lăţimea de 3,00 m fiecare, plus o banda de circulaţie exclusiv pentru autobuze, cu lăţimea de 4,00 m. Ieşirea din incinta parcării se realizează prin doua artere: una adiacenta terminalului, cu o banda de circulaţie cu lăţimea de 4,00 m, care preia si traficul din fata terminalului, si cea dea doua cu o lățime de 3,00 m, la o distanta de 60 de metri de prima artera, pe direcția către Cluj-Napoca, cu 120,00 m înainte de turbo-giratie;

— amenajarea unei platforme pentru zona de parcare – proiectul propune o platforma cu locuri de parcare, accese auto si pietonale cu dotările aferente, o stație de bike sharing cu dotările si infrastructura aferenta. Propunerea tine cont de etapizarea execuției obiectivului de investiție, prin modularea pe etape a realizării lucrărilor de execuție. Astfel, într-o primă etapă se va realiza platforma pentru zona de parcare adiacentă străzii Traian Vuia, cu un număr de 365 locuri de parcare (dintre acestea, 37 de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, 30 de locuri de parcare pentru autovehicule electrice şi hibride) şi 8 peroane de autobuze din cele 863 de locuri de parcare totale. În etapa a doua se vor realiza 490 de locuri de parcare pentru autovehicule. Pentru mijloacele de transport se vor organiza staţii echipate cu infrastructura şi dotările necesare desfășurării activităţilor specifice. Se vor amenaja spatii verzi perimetral si intre locurile de parcare;

— amenajarea unui terminal tip autogară:

—— corp C1 – clădire terminal si copertina clădire terminal – format din clădirea terminalului, de formă rectangulară cu dimensiunile de 21,30m x 27,80m si dintr-o copertină ce o acoperă, de forma poligonală, dimensiuni maxime 57,20 m lungime și 33,50 m lățime. Parterul clădirii nou propuse va asigura spații de așteptare, recepție/info, cafenea, spații tehnice, grupuri sanitare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice unui terminal, iar etajul va adăposti o zonă de servicii publice. Acoperirea zonei de intrare/ieșire in terminal se va face printr-o copertina metalica cu rol de signaletică;

—— corp C2 – copertină autocare ce acoperă zona de staționare autocare are o formă rectangulară, având ca dimensiuni 80,00 m lungime și 15,50 m lățime;

—— piațetă publică – platforma perimetrală corpului C1 se amenajează sub forma unei piațete publice. Suprafața amenajată este de 3 396,70 m2, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 92,20 m pe 43,20 m, în centru fiind amplasat corpul C1. Piațeta se compune din spatii plantate de forme organice și geometrice în suprafață de 121,00 m2 și spații pavate cu texturi diferite destinate circulației pietonale în suprafață de 3 275,70 m2

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 172-413008

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Condiții de deschidere a ofertelor
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
En lugar de:
Fecha: 01/01/2021
Léase:
Fecha: 12/01/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: