Obras - 448784-2020

25/09/2020    S187

Bélgica-Hasselt: Trabajos de dragado y de bombeo

2020/S 187-448784

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 183-441089)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: De Vlaamse Waterweg nv
Número de identificación fiscal: 0216.173.309_16711
Dirección postal: Havenstraat 44
Localidad: Hasselt
Código NUTS: BE221 Arr. Hasselt
Código postal: 3500
País: Bélgica
Persona de contacto: ir. Johny Van Acker
Correo electrónico: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.vlaamsewaterweg.be
Dirección del perfil de comprador: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386850

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Seine—Schelde. Afleidingskanaal van de Leie. Deinze—Schipdonk. Baggerwerken

Número de referencia: De Vlaamse Waterweg-16EGGE1632 - publicatie opdracht-F02_1
II.1.2)Código CPV principal
45252124 Trabajos de dragado y de bombeo
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van baggerwerken (incl. transport en overname van de specie) en opbraak van de resterende oude oeververdedigingen met het oog op de (lokale) verruiming van het profiel van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Deinze, teneinde een profiel te creëren om doorgang voor schepen klasse Vb mogelijk te maken i.k.v. het Seine—Schelde-project.

Bijkomend omvat de opdracht ook het uitvoeren van lokale duikinspecties ter controle van de gronddichtheid van de damwanden alsook eventuele herstelmaatregelen. Tevens dient bodembescherming te worden aangebracht t.h.v. de passeerstrook in Nevele en op de kwartkegels aan de uiteinden van de bochtverbredingen. En tot slot dienen de ontbrekende ladders in de nissen te worden geplaatst.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 183-441089

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

De meetstaten zijn te downloaden bij dit verbeteringsbericht nr. 1.

De overige bijlagen bij dit bestek zijn op te vragen bij gunther.vandenberghe@vlaamsewaterweg.be (+32 092921275) en worden u, na aanvraag via mail, overgemaakt via WeTransfer.