Obras - 448792-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Vrchlabí: Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte

2020/S 187-448792

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 160-389351)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Město Vrchlabí
Número de identificación fiscal: 00278475
Dirección postal: Zámek 1
Localidad: Vrchlabí
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 543 01
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Veronika Hübnerová
Correo electrónico: tendrcz@gmail.com
Teléfono: +420 606971149
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.muvrchlabi.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sportovně rekreační areál Vejsplachy - krytý bazén vč. infrastruktury

Número de referencia: 16-2020
II.1.2)Código CPV principal
45212210 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmět veřejné zakázky je novostavba krytého bazénu s celoročním provozem s plaveckým bazénem o rozměrech 25 x 8 m, víceúčelovým rekreačním bazénem s vodními atrakcemi, výukovým bazénem, whirpoolem, dětským brouzdalištěm, venkovním tobogánem. Součástí stavby je potřebná infrastruktura, zejména: zpevněné plochy před bazénem, vč. komunikací, parkovišť, splašková a jednotná dešťová kanalizace, přípojka vodovodu, STL plynovod včetně přípojky, veřejné osvětlení, trafostanice a přípojka nn, sadové úpravy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 160-389351

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.