Obras - 448803-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Copenhague: Trabajos de construcción

2020/S 187-448803

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gentofte Ejendomsselskab c/o KAB
Número de identificación fiscal: 24185028
Dirección postal: Vester Voldgade 17
Localidad: København V
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1552
País: Dinamarca
Persona de contacto: Jesper Birn Lindeberg
Correo electrónico: jbl@kab-bolig.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gentofteejendomsselskab.dk/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Alment boligselskab
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Totalentreprisekontrakt - Mosevang

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Mosevang kommer til at bestå af ca. 16 boliger på ca. 50 m2, 17 stk. på 82 m2 og ca.16 stk. på 115 m2. Bebyggelsen kommer til at ligge på hjørnet af Palle Simonsens Vej og Sognevej i Gentofte.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 58 000 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos
71500000 Servicios relacionados con la construcción
71300000 Servicios de ingeniería
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK013 Nordsjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gentofte

II.2.4)Descripción del contrato:

Se punkt II.1.4). Kontrakten vedrører projektering og udførelse i totalentreprise efter konceptet AlmenBolig+, som KAB og BM Byggeindustri A/S (nu 165731 ByggeEntreprise A/S under konkurs) oprindeligt har indgået en rammeaftale omkring. Ved konkursens indtræden var projektet igangsat under rammeaftalen, ligesom der var indhentet skema A. Nærværende kontrakt angår videførelse af aftalen mellem parterne, herunder færdigprojektering og udførelse af byggeriet i totalentreprise.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Ordregiver indgik aftale om igangsætning af totalentrepriseprojektet Mosevang i Gentofte med BM Byggeindustri A/S (165731 ByggeEntreprise A/S under konkurs) i henhold rammeaftale om totalentreprisekonceptet AlmenBolig+. Efter igangsættelsen af projekteringen og indhentelse af skema A blev BM Byggeindustri A/S erklæret konkurs.

Ordregiver ønsker på den baggrund at lade det efter konkursen stiftede BM Byggeindustri A/S (CVR-nr. 39122014) indtræde i aftalen og derved færdiggøre projektet i henhold til udbudslovens § 182, stk. 1, nr. 2. Indtrædelsen og dermed udskiftningen af 165731 ByggeEntreprise A/S under konkurs medfører efter ordregivers vurdering ikke grundlæggende ændringer af kontrakten og har i øvrigt ikke til formål at omgå anvendelsen af udbudsreglerne.

På ovenstående baggrund er det ordregivers vurdering, at udskiftningen af den oprindelige leverandør sker i overensstemmelse med udbudsreglerne, og at indtrædelsen samt kontrakttildelingen til BM Byggeindustri A/S dermed ej heller udgør en direkte tildeling uden forudgående udbud. Ordregiver har dog på trods heraf valgt at indrykke nærværende bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Denominación:

Totalentreprisekontrakt (færidiggørelse) - Mosevang

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: BM Byggeindustri A/S
Número de identificación fiscal: 39122014
Dirección postal: Lupinvej 18
Localidad: Hobro
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9500
País: Dinamarca
Dirección de internet: https://bmbyggeindustri.dk/
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 58 000 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ordregiveren har fulgt proceduren i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, § 4. En klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jakobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020