Obras - 448831-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Trabajos de construcción de autopistas y carreteras

2020/S 187-448831

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Número de identificación fiscal: 35919001
Dirección postal: Dúbravská cesta 14
Localidad: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 841 04
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Patrik SIhelský
Correo electrónico: patrik.sihelsky@ndsas.sk
Teléfono: +421 258311618
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ndsas.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Número de referencia: PZ/2013/0456/0086
II.1.2)Código CPV principal
45233100 Trabajos de construcción de autopistas y carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Žilinský kraj, okres Žilina, katastrálne územia Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Bánová, Hôrky, Bytčica, Lietavská Lúčka.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 1460
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Kohézny fond, OPD 2007-2013, Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2014/S 020-030665

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
09/12/2013
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Doprastav, a.s.
Número de identificación fiscal: 31333320
Dirección postal: Drieňová 27
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 826 56
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Váhostav - SK, a.s.
Número de identificación fiscal: 31356648
Dirección postal: Priemyselná 6
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag s.r.o.
Número de identificación fiscal: 17317282
Dirección postal: Mlynské Nivy 61/A
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 825 18
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Metrostav a.s.
Número de identificación fiscal: 00014915
Dirección postal: Koželužská 2450/4, Libeň
Localidad: Praha 8
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 427 201 094.97 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zhotoviteľ: "Združenie Ovčiarsko" vytvorené na základe Zmluvy o združení č. Z4/2013/008/04 zo dňa 27. marca 2013

Vedúci člen združenia:

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Členovia združenia:

Váhostav - SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45233100 Trabajos de construcción de autopistas y carreteras
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
71320000 Servicios de diseño técnico
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Žilinský kraj, okres Žilina, katastrálne územia Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Bánová, Hôrky, Bytčica, Lietavská Lúčka.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 2128
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

0

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 439 278 115.88 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Doprastav, a.s.
Número de identificación fiscal: 31333320
Dirección postal: Drieňová 27
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 826 56
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Váhostav - SK, a.s.
Número de identificación fiscal: 31356648
Dirección postal: Priemyselná 6
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag s.r.o.
Número de identificación fiscal: 17317282
Dirección postal: Mlynské Nivy 61/A
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 825 18
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Metrostav a.s.
Número de identificación fiscal: 00014915
Dirección postal: Koželužská 2450/4, Libeň
Localidad: Praha 8
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Pokyn na zmenu č. 86 k ZM/2013/0456

Zmena pozostáva zo zmeny klopenia vozovky, koncepcie odvodnenia, výmeny asfaltových vrstiev, spevnenie stredného deliaceho pásu, výmeny existujúcich portálov, úrovne zachytenia zvodidlami, doplnenia tlmičov nárazov a úpravy úpravy existujúcich káblových vedení a technologických zariadení ISD v stredovom deliacom páse na križovatke Hričovské Podhradie s platnými normami, ďalej v osadení nových betónových zvodidiel, spevnenia SDP, odvodňovacích zariadení, ako aj osadenie bezpečnostných zariadení.

SO 001-00 Všeobecné položky Časť a: dokumentácia

Časť a: poplatky, skládky

SO 001-00 Všeobecné položky Časť b: dokumentácia

SO 001-00 Všeobecné položky Časť c: dokumentácia

Časť c: poplatky, skládky

SO 001-00 Všeobecné položky Časť d: poplatky, skládky

SO 001-00 Všeobecné položky Časť e: dokumentácia

SO 001-00 Všeobecné položky Časť f: dokumentácia

Časť f: geodetické, predrealizačné práce.

SO 101-01 Diaľnica D1, úprava km 23,538-24,075 a

SO 201-10 Estakáda na D1 úprava km 24,740 b:

SO 101-00 Diaľnica D1, úprava km 24,000-35,435 c:

SO 101-00 Diaľnica D1, úprava km 24,000-35,435 d:

Vplyv na zmluvnú hodnotu Diela - navýšenie o 1 620 019,38 EUR bez DPH

Predchádzajúce zmeny: Pokyn na zmenu č. 6 - 16, 17a, 18 - 29, 31 - 43, Dodatok č. 4, 46 - 62,

65, dodatok č. 8, Pokyn na zmenu č. 63, 67, 66, 68, 74, 72, Dod. č. 9, Pokyn na zmenu č. 78, 64, 69, 79, 80, 76, 71, 70, 73, 77, 75, 84.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Z dôvodu akceptovania požiadaviek Objednávateľa na súčasné aktuálne bezpečnostné požiadavky križovatky D1/D3 Hričovské podhradie oproti pôvodným riešeniam.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 437 367 174.57 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 439 278 115.88 EUR