Suministros - 448857-2020

25/09/2020    S187

Danmark-Sorø: Edb-maskiner og -artikler

2020/S 187-448857

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: CVR. 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Thomsen
E-mail: perht@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 2935766
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: CVR. 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: regionh@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: CVR. 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: region@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rn.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: CVR. 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: CVR. 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: kontakt@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Udbud for Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, region Midtjylland og Region Syddanmark med Region Sjælland som udbudsansvarlig.

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279834&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedrørende rammeaftale på IT-Klientudstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30200000 Edb-maskiner og -artikler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedrørende rammeaftale på IT-klientudstyr.

Udbuddet omfatter: Bærbare Pc'er, stationære Pc'er, tynde klienter, PC skærme og monitorer, tablets, små printere, digitale infostandere (kiosk), kliniske stuegangsvogne, smartPhones - IP telefoner og tilbehør.

Evt. også mulighed for option på indsamling og bortskaffelse af udtjent IT – hardware.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213200 Tabletcomputere
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231300 Dataskærme
30232110 Laserprintere
30232150 Blækstråleprintere
32250000 Mobiltelefoner
33195100 Monitorer
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Varsling af kommende udbud:

Forhåndsmeddelelse vedrørende rammeaftale på IT-klientudstyr.

Udbuddet vil blive gennemført i RFI regi, med deltagelse af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark. Region Sjælland vil være tovholder for selve udbudsproceduren.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud med forhandling og forventes offentliggjort i november måned 2020 med forventet tildeling 1. juli 2021.

Høring af udbudsmateriale:

I forbindelse med forberedelserne af udbuddet gennemføres en høring blandt potentielle tilbudsgivere. Region Sjælland indbyder derfor alle potentielle leverandører til at deltage i gennemgang af materialet som forventes klar til gennemsyn 8. oktober 2020.

For at deltage i høringen fremsendes tilkendegivelse af interesse via Complete Tender Management CTM. Materialet vil blive sendt i høring ved alle som har ønsket deltagelse via CTM.

Høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Vi vil efterfølgende vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer.

1) Høringsmateriale:

Udkast til udbudsmateriale, som sendes i høring, består af følgende dokumenter:

— Udkast til rammeaftale

— Udkast til kravspecifikation og prisbilag.

2) Høringssvar:

Høringen gennemføres i udbudssystemet CTM.

Al kommunikation, herunder spørgsmål og svar vedrørende høringen, foregår via CTM.

3) Høringsfrist:

Høringssvar skal være modtaget i CTM senest 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Efter dette tidspunkt vil det ikke længere være muligt at fremsende høringssvar i CTM.

4) Behandling af høringssvar:

Høringssvar vil blive behandlet fortroligt, dog med respekt for reglerne om aktindsigt.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort, og høringsparterne vil ikke få svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se PowerPoint i CTM med yderligere oplysninger.

"IT-Klientudstyr_informationer til forhåndsmeddelelse sep. 2020"

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/11/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2020