Suministros - 448947-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Karlstad: Brandbilar

2020/S 187-448947

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
Nationellt registreringsnummer: 202100-5984
Postadress: MSB
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Postnummer: 651 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Gunnel Fransson
E-post: gunnel.fransson@msb.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.msb.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjxuzyeno&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjxuzyeno&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

BAS-fordon för samhällets räddningstjänst

Referensnummer: 20/69
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144213 Brandbilar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser tecknande av ramavtal gällande Bas-fordon, BAS 1, BAS 3 och BAS 4. Ramavtalet gäller för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

BAS är en typ av "standardiserade" brand fordon som nyttjas i överenskommelse med lagen om skydd mot olyckor inom samhällets räddningstjänst.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34114100 Utryckningsfordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Karlstad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser tecknande av ramavtal gällande Bas-fordon, BAS 1, BAS 3 och BAS 4. Ramavtalet gäller för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

BAS är en typ av "standardiserade" brand fordon som nyttjas i överenskommelse med lagen om skydd mot olyckor inom samhällets räddningstjänst.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option om ytterligare 24 månaders förlängning.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/11/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/02/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/11/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020