Suministros - 448990-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Szeged: Equipamiento médico

2020/S 187-448990

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szegedi Tudományegyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_95571285
Dirección postal: Dugonics tér 13.
Localidad: Szeged
Código NUTS: HU333 Csongrád
Código postal: 6720
País: Hungría
Persona de contacto: Rácz Gabriella
Correo electrónico: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Teléfono: +36 62544779
Fax: +36 62545073
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.u-szeged.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.u-szeged.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751012020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751012020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Központi költségvetési szerv
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Orvosi eszközök beszerzése BABYROHU-ROHU443 projekt

Número de referencia: EKR000751012020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1 - Újszülött lélegeztető gép

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000 Asistencia funcional
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, 6720 Szeged, Korányi fasor 14–15.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

5 db Újszülött lélegeztető gép:

– Alkalmas legyen kis súlyú koraszülöttek lélegeztetésére

– Rendelkezzen gördíthető állvánnyal, fékezhető kerekekkel a készülék és tartozékai számára

– Magyar nyelvű szoftver

– Nagyfrekvenciás (HFO) lélegeztetésre alkalmas a készülék

– Grafikus kijelzés, legalább 3 grafikus görbe egyidejű megjelenítési lehetősége

– Érintőképernyő, min. 15" képátlóval

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

– a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

– a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1–3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 24 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3. pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2 - Pumpák, dokkoló állomások

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194100 Instrumentos y aparatos para perfusión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

20 db Fecskendős infúziós pumpa, betegbiztonsági szoftverrel intenzív terápiás célokra:

# Adagolás sebessége folyamatosan állítható

# 5, 10, 20, 30, 50 ml-es fecskendő alkalmazható legyen tetszőleges gyártótól

# Magyar nyelvű szoftver és hibaüzenetek

# Gyógyszercsoportonként min. 100 gyógyszer beállításának (név, adagolási értékek, min/max határértékek, okklúziós riasztási érték...) tárolása

10 db Volumetrikus infúziós pumpa intenzív terápiás célokra:

# Adagolás sebessége folyamatosan állítható

# Volumenhatárolás lehetősége

# A készülékhez legyen használható Bürettás, Lipid filteres, Fényérzékeny, Transzfúziós és Low sorbing szerelék

# Kommunikációs csatlakozás vezeték nélküli (IrDa/ WiFi/Bluetooth) és/vagy RS 232 és/vagy USB

10 db Pumpa dokkoló állomás állvánnyal:

# 8 db min. 5 db fecskendős és min. 2 db volumetrikus pumpa rögzítésére, míg 2 db min. 5 db fecskendős pumpa rögzítésére alkalmas 25/10 mm-es medikai sínen (A dokkoló állomásba helyezhető pumpa férőhely biztosítható egy vagy két dokkoló állomás összekapcsolásával is.)

# Csatlakoztatható nővérhívó rendszerhez

# Ethernet hálózatra csatlakoztatható

# Riasztási funkcióval rendelkezik

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

# a jelen részajánlat-tételi körbe tartozó pumpák kompatibilisek a dokkoló állomásokkal, azokba rögzíthető és azokkal kommunikációra képesek

# gyártói azonosság: a jelen részajánlat-tételi körbe tartozó termékeknek a kompatibilitás és az egymással való kommunikáció biztosítása érdekében azonos gyártótól kell származnia

Jótállás: min 24 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Fecskendős infúziós pumpa: Készülékben rögzíthető események száma (min. 1000, max. 50.000) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Fecskendős infúziós pumpa: Kijelző mérete (min. 15 cm, max. 50 cm) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Dokkoló: Kompatibilis a Klinikán üzemelő BD Alaris gyártmányú Alaris GH Plus, Alaris GH Guardrails Plus, Alaris PK Plus és Alaris GW 800 infúziós pumpákkal (Igen/Nem) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

3 - Genetikai szekvenáló készülék

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

1 db Genetikai szekvenáló készülék:

# Nagy sebességű, multiplexált 16 S amplikon szekvenálás

# Kisméretű genomok de novo szekvenálása

# Nagy sebességű, multiplexált 16 S rRNS alapú mikrobiális szekvenálás

# Kis RNS szekvenálás

# RNS szekvenálás

# Célzott újraszekvenálás

# Plazmid szekvenálás

# Kromatin immunprecipitációs szekvenálás

# Nagyszabású szekvenálási könyvtárak minőségellenőrzése

# DNA barcoding: Nextera alapú, ismeretlen minták azonosítása genetikai markerek alapján

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a telepítést, beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, maximum 2 napos, 2x8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

# az első (pl. PhiX könyvtár) referenciafuttatáshoz szükséges reagenseket

Jótállás: min 12 hónap, amely tartalmazza a szükséges alkatrészek cseréjét, készülék meghibásodás esetén a reagensek cseréjét, a szervizmérnök díját, valamint a javítás 5 munkanapon belüli helyszíni megkezdését.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

4 - Hibrid inkubátor

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33152000 Incubadoras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

6 db Hibrid inkubátor:

# Alkalmas legyen min 500 g súlyú koraszülöttek számára (klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítása)

# Hibrid inkubátor (használható zárt inkubátorként és újszülött melegítőként is)

# Servo (nagynyomású O2 csatlakozás, a kívánt/ beállított O2 koncentrációt automatikusan szabályozza)

# Intelligens alarm rendszer, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai, paraméter határátlépés, technikai események)

# Matrac mérete min. 60 x 45 cm

# A 6 db hibrid inkubátorhoz 1 db, a hibrid inkubátorok kórházon belüli transzportálásához kifejlesztett gördíthető akkumulátoros kocsi, amely min. 30 perc akkumulátoros működést biztosít a hibrid inkubátor számára

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 24 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 360°-ban körbe forgatható matractálca és matrac (Igen/Nem) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

5 - Hysteroscop, Laparoscop

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

1 db Hysteroscopos összeállítás:

# Optika (Mennyiség: 2 db): 4 mm átmérőjű, 12 fokos, autoklávozható

# Belső sheat a hysteroscophoz

# Külső sheat a hysteroscophoz

# 6 db Bipoláris „U” alakú elektróda (myoma resectióhoz, 90 fokban hajlított a sheathez képest)

# 6 db Bipoláris „rollerball“ elektróda (endometrium ablatióhoz)

# 6 db Bipoláris „L” alakú elektróda (septum resectióhoz, 90 fokban hajlított a sheathez képest)

# Bipoláris nagyfrekvenciás kábel - kiegészítő

# 10-es egységcsomag - 2 db Csőszett az uterus folyadékfeltöltő rendszerhez (Hamou Endomat-263310-20-hoz)

# Bipoláris passzív munkaelem hysteroscophoz, mely a fenti rendszernek a része

1 db Laparoscopos torony és laparoscopos eszközök:

# Nőgyógyászati laparoszkópos műtéti beavatkozásokhoz alkalmas komplett laparoszkópos torony összeállítás, amely alkalmas nőgyógyászati teljes diagnosztikus átvizsgálásához és operatív beavatkozások elvégzéséhez. Bipoláris passzív munkaelem hysteroscophoz, amely a fenti rendszernek a része.

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 12 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

6 - Sebészeti vágóeszköz és tartozékok

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000 Instrumentos quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

1 db Magas frekvenciájú sebészeti vágóeszköz és tartozékok:

# Sebészeti nagyfrekvenciás vágóeszköz

# Bipoláris-monopoláris érhegesztő funkció

# Állítható vágási és koagulálási módok

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 12 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő az alábbi tartozékok vonatkozásában a vételi jog opcióra való jogát fenntartja és az ajánlati árak függvényében dönt azok, illetve azok közül valamelyek megvásárlásáról, amelyről az Összegezésben tájékoztatja az Ajánlattevőket:

# BiClamp érforrasztó 1db

# Bipoláris csipesz 1db

# Kétkapcsolós elektródanyél 1db

# Készülékkocsi 1db

# Rögzítőkészlet 1db

Az ajánlattétel az opcióval érintett termékekre is kötelező, az ajánlatok elbírása az opcióval érintett termékek ajánlati árának figyelembevételével történik.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

7 - Ultrahang készülék - 4D

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

1 db Ultrahang készülék:

# Érintő képernyős

# 23”LED LCD monitor

# 4 aktív fejcsatlakozó

# 4D konvex hasi vizsgálófej

# 3D 4D aktiválás

# B, M, Color Doppler, Power Doppler, HD-flow, PW Doppler nagy ismétlési frekvenciával, Tissue Doppler, B- flow üzemmódok

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 12 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kompatibilitás a klinika tulajdonában lévő Voluson P6 készülékével) (Igen/Nem) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: A 4D felvételi ablak határának automatikus, folyamatos igazítása a magzat testfelületéhez egy gombnyomásra, élő képen. (Igen/Nem) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: A készülék adatbázisában tárolt kép képernyőre való visszatöltésével együtt az adott kép készítése során használt képparaméterek is egy gombnyomásra visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal használhatóak. (Igen/Nem) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

8 - Ultrahang készülék - 2D

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

1 db Ultrahang készülék:

# 23”LED LCD monitor

# 3 aktív fejcsatlakozó

# 2D, Color, Power Doppler, PW Doppler, M-mód, Real Time Triplex üzemmódok

# 2D konvex hasi vizsgálófej

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 12 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kompatibilitás a klinika tulajdonában lévő RIC-9A-RS típusú eszközzel) (Igen/Nem) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: A készülék adatbázisában tárolt kép képernyőre való visszatöltésével együtt az adott kép készítése során használt képparaméterek is egy gombnyomásra visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal használhatóak. (Igen/Nem) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

9 - Nőgyógyászati elektromos vizsgálóasztal

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192210 Mesas de reconocimiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

3 db Nőgyógyászati elektromos vizsgálóasztal:

# hőkezeléssel préselt, varrásmentes kárpitozás, speciálisan formázott szivacs, elektrosztatikus porszórt illetve, krómozott alkatrészek, formatervezett, fertőtleníthető, nagy szilárdságú műanyag burkolatok

# Terhelhetőség 150 kg

# Elektromosan állítható magasság és háttámla

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 12 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

10 - Nőgyógyászati gördíthető vizsgálólámpa

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a BABYROHU-ROHU443 projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:

3 db Nőgyógyászati állványos gördíthető vizsgálólámpa:

# Megvilágítás 0,5 m távolságból min. 50,000 LUX

# Színhőmérséklet: min. 4,400K

# Színvisszaadási index: >93

# Megvilágított terület: 17-20 cm

Az ajánlat része, az ellenszolgáltatás tartalmazza:

# a teljes körű használati utasítást és műszaki dokumentációt angol vagy magyar nyelven

# a beüzemelést, betanítást (a kezelőszemélyzet, 1-3 fő részére, 1 napos, 8 óra időtartamot meg nem haladó időtartamban)

Jótállás: min 12 hónap.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

ROHU443

II.2.14)Información adicional

A felhívás VI.3) pontja szerint.

A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges, csupán technikai jellegű kitöltés, nem releváns adat.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-a szerint.

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. §, 10. §, 12–16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjára is.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előirt alkalmassági feltételnek megfelel.

Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:

M.1.: Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve

− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal),

− a referencia tárgyát (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

− az ellenszolgáltatás nettó értékét (nettó HUF),

− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.

M.2.: Valamennyi részben azonosan:

Az M.2. pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani valamennyi általa megajánlott termék vonatkozásában – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rend. alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, és a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozatot, amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42 EGK irányelvben foglaltaknak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább az alábbi referenciákkal – a(z):

— 1. részben legalább 1 db lélegeztetőgép,

— 2. részben legalább 1 db infúziós pumpa és/vagy 1 db pumpa dokkoló állomás,

— 3. részben összességében legalább nettó 10 000 HUF értékben genetikai szekvenáló készülék,

— 4. részben legalább 1 db inkubátor,

— 5. részben összességében legalább 1 db hiszteroszkópos összeállítás és/vagy laparoszkópos torony,

— 6. részben összességében legalább nettó 2 000 000 HUF értékben sebészeti vágóeszköz(ök),

— 7. részben összességében legalább nettó 5 000 000 HUF mértékben ultrahang készülék,

— 8. részben összességében legalább nettó 10 000 000 HUF értékben ultrahang készülék,

— 9. részben legalább 1 db nőgyógyászati vizsgálóasztal,

— 10. részben legalább 1 db egészségügyi (orvosi) vizsgálólámpa

Szállítására irányuló, a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

Az alkalmassági előírás valamennyi részben összességében értendő, tehát több szerződéssel, azaz összességében is igazolható. Ugyanazon referencia több részben is megjelölhető, ahol az elvárt referencia tárgya azonos. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett/teljesített szállítást fogadja el referenciaként.

M.2.: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy általa az adott rész vonatkozásában megajánlott termék(ek) megfelel(nek) az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben, illetve az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Valamennyi rész tekintetében azonosan: A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Előleg és részszámlázás lehetősége nem biztosított. A kifizetésre vonatkozó jsz.-ok: 2015. évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. Forrás: BABYROHU, ROU443, utófinanszírozás, 100 %-os támogatási intenzitás. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme az 1–4. részekben EUR, az 5–10. részekben HUF.

Késedelmi kötbér nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a/naptári nap, max. 20 %-a, amely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani; meghiúsulási kötbér, a nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a. Jótállás 12–24 hónap a II.2.4) pontban írtak szerint. Szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

A TED karakterkorlátozása okán a szükséges további infók teljes tartalma a közbeszerzési dokumentációban kerül kifejtésre!

1. AK a teljesítés során a Kbt. 27/A. § szerint jár el.

2. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

1. AK a Kbt. 40-41. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.

3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

4. Értékelés: az 1., 3., 5., 6., 9., 10. részekben a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. A 2., 4., 7., 8. részekben a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány, pontkiosztás: 0-10, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

5. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a köetkező. legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6. AK az M/1, M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

7. AK az aj. kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért.

8. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

9. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók.

10. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, nemeth.krisztina@electool.com, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

11. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:

# Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

# Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

# Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

# Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is - EEKD)

# Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat - EEKD)

# Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.

# Nyilatkozat üzleti titokról

# Nyilatkozat fordításról

# Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

# Aláírási címpéldány, aláírás minta

# Közös ajánlattételről szóló megállapodás

# Meghatalmazás

# Nyilatkozat az egyenértékűségről

# Nyilatkozat a forgalomba hozatali dokumentumokról

# Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata

# Részletes ártáblázat

# Műszaki adatlapok a megajánlott eszközök részletes műszaki leírásával és a gyártó, származási hely, konkrét típus megjelölésével

# A megajánlott termék termékismertetője és/vagy gyártói adatlapja (magyar és/vagy angol nyelven), amelyekből a megajánlott termék műszaki megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrizni tudja, és az igazolható

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020