Suministros - 448998-2020

25/09/2020    S187

Lituania-Panevėžys: Unidad de ultrasonidos

2020/S 187-448998

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Número de identificación fiscal: 191340120
Dirección postal: Smėlynės g. 25
Localidad: Panevėžys
Código NUTS: LT LIETUVA
Código postal: LT-35144
País: Lituania
Persona de contacto: Asta Burkauskaitė
Correo electrónico: burkauskaite.a@panevezioligonine.lt
Teléfono: +370 45502104
Fax: +370 45501520
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.panevezioligonine.lt
Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6649
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537207
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=537207&B=PPO
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Medicininės įrangos ir prietaisų pirkimas, įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0001

II.1.2)Código CPV principal
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Medicininės įrangos ir prietaisų pirkimas, įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0001:

— ultragarso sistema, turinti diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos kraujagyslėms, smegenų parenchimai tirti – 2 vnt.,

— funkcinė elektrinė lova – 15 vnt.,

— spintelė prie ligonio lovos – 15 vnt.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ultragarso sistema, turinti diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos kraujagyslėms, smegenų paranchemijai

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192000 Mobiliario para uso médico
33192120 Camas de hospital
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT LIETUVA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Smėlynės g. 25, Panevėžys.

II.2.4)Descripción del contrato:

Ultragarso sistema, turinti diagnostinę programinę įrangą ir daviklius kaklo, galvos kraujagyslėms, smegenų paranchemijai tirti – 2 vnt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0001 „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Funkcinė elektrinė lova

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192000 Mobiliario para uso médico
33192120 Camas de hospital
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT LIETUVA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Smėlynės g. 25, Panevėžys.

II.2.4)Descripción del contrato:

Funkcinė elektrinė lova – 15 vnt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0001 „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Spintelė prie ligonio lovos

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192000 Mobiliario para uso médico
33192120 Camas de hospital
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT LIETUVA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Smėlynės g. 25, Panevėžys.

II.2.4)Descripción del contrato:

Spintelė prie ligonio lovos – 15 vnt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0001 „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1) tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų, nustatytų sutartyje ar techninėje specifikacijoje, vieną kartą praleistas sutartyje šalių sutartas prekių pristatymo terminas, neištaisyti nustatyti prekių trūkumai), tiekėjas moka pirkėjui 5 proc. dydžio baudą nuo bendros sutarties sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo tolimesnio sutarties vykdymo;

2) su tiekėju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos;

3) jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per sutartyje nustatytą terminą, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Lituano
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:45
Lugar:

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, Smėlynės g. 25, Panevėžys, Viešųjų pirkimų skyrius, 12 kab.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys nedalyvauja susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Panevėžio apygardos teismas
Localidad: Panevėžys
País: Lituania
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020