Építési beruházás - 449080-2016

21/12/2016    S246    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Kaposvár: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2016/S 246-449080

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK03639
Kossuth tér 1.
Kaposvár
7400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
NUTS-kód: HU232

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: https://www.kaposvar.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés versenyuszoda építése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés versenyuszoda építése tekintetében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 400 970 254.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45223300
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár,7083, 7090/2, 7082. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Versenyuszoda építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

— a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

— a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

— minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

— Létesítmények:

— 7090/2. hrsz. alatti ingatlanon lévő építmény bontása,

— 7 500 m² össz alapterületű, 3 szintes 800 fős lelátóval rendelkező FINA szabályoknak megfelelő 10 pályás versenyuszoda kapcsolódó létesítményekkel (evezős tanmedence, összekötő nyaktag, környezetrendezés, beléptető és vagyonvédelmi rendszer, parkoló építés), eszközbeszerzéssel.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (fő) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1 pont szerinti szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.4 pont szerinti szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.5 pont szerinti szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.6 pont szerinti szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.7 pont szerinti szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat (A munkavégzés értékelése, ezen belül a tervezési szolgáltatás és ezzel összefüggésben a kivitelezés teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása, szakmai kidolgozottsága) / Súlyszám: 35
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 121-214309
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Ipar krt. 13.
Sopron
9400
Magyarország
Telefon: +36 99511860
E-mail: fesz@fesz.hu
Fax: +36 99511879
NUTS-kód: HU221

Internetcím: http://www.fesz.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Magyar Építő Zrt.
Pillangó u. 28.
Budapest
1149
Magyarország
Telefon: +36 14672700
E-mail: info@magyarepito.hu
Fax: +36 14672707
NUTS-kód: HU101

Internetcím: http://www.magyarepito.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 400 970 254.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. FM Kaposvár Uszoda Konzorcium.

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 13., adószáma: 11121426-2-08.

Magyar Építő Zrt., székhelye: 1149 Budapest, Pillangó u. 28., adószáma: 10759358-2-44.

2. ZÁÉV Építőipari Zrt., székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1., adószáma: 10738885-2-20.

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— építészi munkák részfeladatai,

— sporttechnológia munkák részfeladatai,

— bútorozási munkák részfeladatai,

— statikai, talajmechanikai munkák részfeladatai,

— tűzvédelmi munkák részfeladatai,

— energiadesign munkák részfeladatai,

— épületgépészeti munkák részfeladatai,

— épületvillamosság erősáram és gyengeáram munkák részfeladatai,

— épületvillamosság épületautomatika munkák részfeladatai,

— vízgépészeti munkák részfeladatai,

— akadálymentesítési munkák részfeladatai,

— felvonó munkák részfeladatai,

— közműépítési munkák részfeladatai,

— útépítési munkák részfeladatai,

— kútfúrási munkák részfeladatai,

— tervezési munkák részfeladatai.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2016