Suministros - 449092-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Mezőhegyes: Maquinaria agrícola

2020/S 187-449092

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_84820493
Dirección postal: Kozma Ferenc utca 30.
Localidad: Mezőhegyes
Código NUTS: HU332 Békés
Código postal: 5820
País: Hungría
Persona de contacto: Turbucz Péter
Correo electrónico: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Teléfono: +36 68566566
Fax: +36 68566567
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935612020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935612020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Mezőgazdaság

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Gépek beszerzése mezőgazdasági célból V.

Número de referencia: EKR000935612020
II.1.2)Código CPV principal
16000000 Maquinaria agrícola
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Gépek beszerzése mezőgazdasági célból V.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gépek beszerzése mezőgazdasági célból – 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
16000000 Maquinaria agrícola
43250000 Palas cargadoras de carga frontal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU332 Békés
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.

II.2.4)Descripción del contrato:

Traktorok beszerzése:

— 1 db 620–650 Le közötti

Névleges teljesítményű gumihevederes járószerkezetű traktor a műszaki specifikációban részletezettek szerint

— 1 db vontatott magágy-készítő kompaktor beszerzése a műszaki specifikációban részletezettek szerint, az alábbi paraméterekkel:

— Munkaszélesség: min. 14 méter, max. 15 méter

— Szállítási szélesség: max. 3 méter

A kompaktor felépítése:

— nyomlazító

— hidraulikusan állítható mellső simító rugólap

— A simító után egysoros léces henger Ø min. 250 mm – max. 350 mm

— negatív munkaszögű rugós kapák, 4 sorban, simító léccel

— Oldalsó terelőlemez

— Kétsoros Crosskill típusú henger Ø min. 350 mm

— lezáró pálcás henger Ø min. 270 mm a Crosskill típusú henger után

— 1 db vontatott tárcsa, a műszaki specifikációban részletezettek szerint, az alábbi paraméterekkel:

Munkaszélesség: min. 12 méter, max. 13 méter

Szállítási szélesség: max. 3 méter

A tárcsa felépítése:

— „X” tárcsa elrendezés

— Tárcsalaponként biztosítás min. 190 kg kioldási erővel

— Tárcsalap átmérő Ø min. 620 mm – max. 650 mm

— Össztömeg min. 15 500 kg

— Kétsoros „U” profilú henger Ø min 600 mm

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Többletjótállás időtartama (egész hónap, legrosszabb 0 – legjobb 12 hó) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam tekintetében rögzíti, hogy valamennyi beszerzésre kerülő gép tekintetében egyedi szállítási határidőt adott meg, amely határidők kötbérterhes részhatáridők.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gépek beszerzése mezőgazdasági célból – 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
16000000 Maquinaria agrícola
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU332 Békés
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.

II.2.4)Descripción del contrato:

1 db szántás elmunkálóval szerelt 12 fejes váltva forgató eke beszerzése a műszaki specifikációban részletezettek szerint, az alábbi paraméterekkel:

— 12 pár nyírócsavaros biztosítással rendelkező ekefej,

— A váltvaforgató eke osztott vázzal, barázdában és tarlónjáró üzemmóddal is rendelkezik,

— váz osztás 7+3+1+1

— III, IV kategóriájú hidraulikus kompenzációval rendelkező függesztő szerkezet

— Automatikus hidraulikus átfordítással rendelkező, fogasléces fordítómű,

— Elől hátul kettős gerendely

— gerendely méret elől: min. 180x180x10 mm, + 260x180x10 mm

— gerendely méret hátul: min. 180x180x10 mm+ 260x180x10 mm

— Hátsó mélységhatároló kerék mérete min. 13/55x16

— Szállító és mélységhatároló kerék mérete min. 400/70x20

— Min. 16 collos erősített szántóvas

— Ekefej osztás min. 100 cm

— Réselt kormánylemez

— Ekeszár hossza: min. 175 cm

— 12 pár kukorica előhántó

— 12 pár beforgatólemez

— Ráépített spirálgyűrűs elrendezésű hidraulikus kompenzációval rendelkező szántáselmunkáló

— Közúti világítás

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Többletjótállás időtartama (egész hónap, legrosszabb 0 – legjobb 12 hó) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 1
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12–16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő tekintetében szükséges Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtása.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet adatait tartalmazó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (mezőgazdasági gépek szállítása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva),

— a szerződés tárgyát és mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített

1. rész: legalább legalább 1 db 450 LE teljesítményű gumihevederes traktor szállítására vonatkozó referenciával.

A referenciakövetelmény egy szerződésből teljesíthető.

2. rész: 1 db 7 fejes váltvaforgató ekeszállítására vonatkozó referenciával.

A referenciakövetelmény egy szerződésből teljesíthető.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Mindkét rész esetében:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

A kötelező jótállás időtartama: 12 hónap (*többlet ajánlati elem*)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Nyertes ajánlattevő számla benyújtására traktoronként/gépenként jogosult az adott gép leszállítását követően a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítési igazolás birtokában.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Az eljárásban beszerezni kívánt gumihevederes traktor és eke a tavaszi vetésű hibridkukorica, napraforgó és szója őszi alapműveléshez szükséges. A vontatott tárcsa és kompaktor az őszi vetésű búza és árpa illetve a tavaszi vetésű hibridkukorica, napraforgó és szója magágykészítéséhez szükséges. Az eljárásban beszerezni kívánt valamennyi gép a szezonális mezőgazdasági munkák időben történő elvégzéséhez szükséges, ugyanis Megrendelő jelenleg a hatékony nehéz talajművelő gépek tekintetében kapacitás hiánnyal rendelkezik. A gyorsított eljárás alkalmazásával jóval hamarabb lefolytatható a beszerzési eljárás, kiválasztásra kerül a nyertes ajánlattevő, így a szezonális munkák kezdetére leszállíthatók ajánlattevő által a műszaki leírásban található elvárásoknak megfelelő eszközök.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Kbt. 68. § szerint.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6)–(6) nemleges tartalommal is csatolandó – bekezdése és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

14) Ajánlattevőnek ajánlat részenként mindkét rész esetében külön be kell nyújtania a KD. részenként kiadott Excel ártáblázatot.

15) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa mindkét rész esetében: 0–100. A pontszámítás módszere mindkét rész esetében: 1. értékelési szempont (ár), a 2. szempont (minőségi kritérium-jótállás időtartama) esetén az egyenes arányosítás.

16) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042)

17) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot egyik rész esetében sem alkalmazza.

18) Ajánlattevőnek ajánlatában mindkét rész esetében meg kell jelölnie a termék konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét és valamennyi gép vonatkozásában az ajánlat részeként benyújtandó a gép magyar nyelvű gyártói leírása, amelyből a műszaki követelményeknek való megfelelése egyértelműen megállapítható.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020