Servicios - 449096-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Información complementaria - Adjudicación de contrato sin publicación previa 

Dinamarca-Aarhus: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 198-449096

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 196-444090)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
Aarhus
8000
Dinamarca
Persona de contacto: Jens Bolwig
Teléfono: +45 29208425
Correo electrónico: jbol@aarhus.dk
Código NUTS: DK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.aarhus.dk/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Indkøb af videosystemet "Min Video"

II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

”Min Video” - en sikker mobilbaseret optage- og visningsløsning af fortroligt vejlednings- og dokumentationsmateriale til brug af og i Aarhus Kommune.

Løsningen skal være en socialfaglig arbejdsvejledning i en mobilbaseret kontekst:

— Udvikling og tilpasning af mobile-apps og opsætning af serverdrift, der kan understøtte løsningen,

— Håndtering af data både i applikationerne og på server skal håndteres som personhenførbart og fortroligt materiale og foregå i overensstemmelse de gældende danske dataregler og persondataforordningen,

— Kontrakten vedrører optagelse og visning af primært fortrolige faglige vejleder- og dokumentationsmateriale internt i Aarhus Kommune,

— Kontrakten har til formål at sikre bedre håndtering og lokal vejledning i arbejdet med handicappede, demente og borgere i det socialpædagogiske fagområde,

— Udover understøttelse af en bedre lokalpraksis for ovennævnte, skal løsningen bidrage til borgernes aktuelle handleplaner og sagsbehandling.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 196-444090

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.1.1
En lugar de:

Forud for iværksættelse af tilbudsindhentning, foretog Aarhus Kommune en vurdering af kontraktens ydelse og kontraktværdien.

Vurderingen blev foretaget på baggrund af en markedsundersøgelse med indhentelse af oplysninger om muligeløsninger og priser fra 4 leverandører af IT-tjenesteydelser.

Vurderingen viste en forventet gennemsnitlig pris på 1 000 000 DKK for kontraktens ordinære periode og ensamlet kontraktværdi inklusiv optionen på forlængelse i 2 gange 1 år på i alt 1 854 700 DKK ekskl. moms.

Kontraktens værdi sammenholdt med kontraktens genstand, som Aarhus Kommune anså for ikke at have grænseoverskridende interesse førte til en vurdering af, at kontrakten ikke var omfattet af udbudsdirektivet eller udbudsloven. Kontraktens værdi blev således vurderet til at ligge undertærskelværdien for tjenesteydelseskontrakter i udbudsloven.

Det er Aarhus Kommunes vurdering, at kontrakten ikke er omfattet af udbudslovens afsnit II eller III, idet Aarhus Kommune forud for iværksættelse af tilbudsindhentningen har foretaget en fyldestgørende vurdering af kontraktværdien, som har vist at kontraktværdien ligger under tærskelværdien i udbudsloven, da priserne i markedsundersøgelsen lå under tærskelværdien.

På den baggrund blev kontrakten derfor vurderet til ikke at være omfattet af reglerne i udbudslovens afsnit II eller III, og derfor ikke udbudspligtig. Aarhus Kommune iværksatte derfor en tilbudsindhentning efter udbudslovens § 193, med indhentelse af tilbud på kontrakten. Den indkomne pris bekræftede markedsundersøgelsen, idet kontraktsummen lyder på 854 000 DKK ekskl. moms og samlet inklusiv optioner på 1 458 700 DKK ekskl. moms.

Léase:

Forud for iværksættelse af tilbudsindhentning, foretog Aarhus Kommune en vurdering af kontraktens ydelse og kontraktværdien.

Vurderingen blev foretaget på baggrund af en markedsundersøgelse med indhentelse af oplysninger om muligeløsninger og priser fra 4 leverandører af IT-tjenesteydelser.

Vurderingen viste en forventet gennemsnitlig pris på 1 000 000 DKK for kontraktens ordinære periode og en samlet kontraktværdi inklusiv optionen på forlængelse i 2 gange 1 år på i alt 1 458 700 DKK ekskl. moms.

Kontraktens værdi sammenholdt med kontraktens genstand, som Aarhus Kommune anså for ikke at have grænseoverskridende interesse førte til en vurdering af, at kontrakten ikke var omfattet af udbudsdirektivet eller udbudsloven. Kontraktens værdi blev således vurderet til at ligge undertærskelværdien for tjenesteydelseskontrakter i udbudsloven.

Det er Aarhus Kommunes vurdering, at kontrakten ikke er omfattet af udbudslovens afsnit II eller III, idetAarhus Kommune forud for iværksættelse af tilbudsindhentningen har foretaget en fyldestgørende vurdering af kontraktværdien, som har vist at kontraktværdien ligger under tærskelværdien i udbudsloven, da priserne imarkedsundersøgelsen lå under tærskelværdien.

På den baggrund blev kontrakten derfor vurderet til ikke at være omfattet af reglerne i udbudslovens afsnit II eller III, og derfor ikke udbudspligtig. Aarhus Kommune iværksatte derfor en tilbudsindhentning efter udbudslovens § 193, med indhentelse af tilbud på kontrakten. Den indkomne pris bekræftede markedsundersøgelsen, idet kontraktsummen lyder på 854 000 DKK ekskl. moms og samlet inklusiv optioner på 1 458 700 DKK ekskl. moms.

VII.2)Otras informaciones adicionales: