Suministros - 449271-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 

Bulgaria-Varna: Cortacircuitos

2018/S 198-449271

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Elektrorazpredelenie Sever“ AD
104518621
rayon „Vladislav Varnenchik“, bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258, kula G
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Ivaylo Kolev
Teléfono: +359 52660869
Correo electrónico: ivaylo.kolev@energo-pro.bg
Fax: +359 52660855
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.erpsever.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на предпазители за средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Número de referencia: 163/2018
II.1.2)Código CPV principal
31211310
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез закупуване предпазители за средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители средно напрежение

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31211310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG32
Código NUTS: BG33
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на „Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез закупуване токоограничаващи стопяеми предпазители средно напрежение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, разпределени по количества, както следва:

Предпазител 10kV, 4А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 10kV, 6А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 10kV, 10А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 10kV, 16А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 10kV, 20А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 10kV, 25А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 10kV, 30А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 10kV, 40А тип ВвП — 240 броя;

Предпазител 10kV, 63А тип ВвП — 100 броя;

Предпазител 20kV, 2А тип ВвП — 1 800 броя;

Предпазител 20kV, 4А тип ВвП — 800 броя;

Предпазител 20kV, 6А тип ВвП — 3 200 броя;

Предпазител 20kV, 10А тип ВвП — 8 000 броя;

Предпазител 20kV, 16А тип ВвП — 3 600 броя;

Предпазител 20kV, 20А тип ВвП — 1 600 броя;

Предпазител 20kV, 25А тип ВвП — 320 броя;

Предпазител 20kV, 30 тип ВвП — 200 броя;

Предпазител 20kV, 40А тип ВвП — 400 броя;

Предпазител 20kV, 63А тип ВвП — 200 броя;

Предпазител 20kV, 80А тип ВвП — 120 броя.

Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка (кал. дни) на 5 % от общото прогнозното количество. Точките по показател Срок на доставка ще се изчисляват по следния начин: до 30 дни — 100 т; 31 — 45 дни — 75 т.; 46 дни и повече — 50 т. / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 564 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 1
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на високомощни предпазители ниско напрежение

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31211310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG32
Código NUTS: BG33
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на „Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата поръчка предвижда да се доставят високомощни предпазители ниско напрежение според нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, разпределени по количества, както следва:

Предпазител ВП НН — NH0, 40A — 120 броя;

Предпазител ВП НН — NH0, 50A — 720 броя;

Предпазител ВП НН — NH0, 63A — 2 800 броя;

Предпазител ВП НН — NH 00, 100A — 1 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH 000, 100A — 1 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH 00, 160A — 1 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH 000, 160A — 600 броя;

Предпазител ВП НН — NH1, 80A — 7 600 броя;

Предпазител ВП НН — NH1, 100A — 10 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH1, 125A — 14 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH1, 160A — 12 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH1, 200A — 6 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH1, 250A — 6 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 63A — 3 200 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 80A — 4 800 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 100A — 6 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 125A — 8 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 160A — 8 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 200A — 8 000 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 250A — 4 800 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 315A — 4 800 броя;

Предпазител ВП НН — NH2, 400A — 3 200 броя;

Предпазител ВП НН — NH3, 630A — 480 броя.

Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка (кал. дни) на 5 % от общото прогнозното количество .Точките по показател Срок на доставка ще се изчисляват по следния начин: до 30 дни — 100 т; 31 — 45 дни — 75 т.; 46 дни и повече — 50 т. / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 480 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 1
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на основи за предпазители ниско напрежение

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31211310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG32
Código NUTS: BG33
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на “Електроразпределение Север” АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката предвижда доставка чрез закупуване на основи за предпазители ниско напрежение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, разпределени по количества, както следва:

Основа ВП НН размер NH 0, 160A — 300 броя;

Основа ВП НН размер NH 1, 250A — 800 броя;

Основа ВП НН размер NH 2, 400A — 600 броя;

Основа ВП НН размер NH 3, 630A — 120 броя.

Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка (кал. дни) на 5 % от общото прогнозното количество. Точките по показател Срок на доставка ще се изчисляват по следния начин: до 30 дни — 100 т; 31 — 45дни — 75 т.; 46 дни и повече — 50 т. / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 1
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на основи за предпазители средно напрежение

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31211310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG32
Código NUTS: BG33
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на “Електроразпределение Север” АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката предвижда доставка чрез закупуване на основи за предпазители средно напрежение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, разпределени като количества както следва:

Основа за предпазител 10kV закрит монтаж — 100 броя;

Основа за предпазител 20kV закрит монтаж — 820 броя;

Основа за предпазител 20kV открит монтаж — 1 500 броя.

Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка (кал. дни) на 5 % от общото прогнозното количество. Точките по показател Срок на доставка ще се изчисляват по следния начин: до 30 дни — 100 т; 31 — 45дни — 75 т.; 46 дни и повече — 50 т. / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 90 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 201 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 1
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност към кандидатите в обществената поръчка, включително изисквания във връзка с вписването в професионални регистри.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към кандидатите в обществената поръчка.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности към кандидатите в обществената поръчка.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Право на участие в процедурата имат всички бълг. и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения. В случай,че кандидатът е обединение,което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,то той следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на кандидатите в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Участниците в обединението следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Продължава във раздел VI.3).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Гаранцията за изпълнение по всяка обособ. поз е в размер на3% (три процента) от прогнозната стойност на договора. Гаранцията може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG87TTBB94001527883262, BICCODE: TTBBBG22; или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция; или застраховка. При представяне на гаранция в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката изрично се посочва предметът на обществената поръчка,за която се представя гаранцията за изпълнение и обособ. поз. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Когато гаранцията е под формата на парична сума се представя копие от платежния документ за внесената сума. Когато гаранцията е под формата на банк. гаранция или застраховка, се представя оригинал на документа. Изискванията по отн. на банк. гаранция и застр. са посоч. в документацията.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Всички видове доставки извършени при изпълнение на договора, ще се изплащат от възложителя на изпълнителя, в срока договорен между страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: подписване на двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страните и предоставена фактура от изпълнителя.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

В случай, че кандидатът избран за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 18:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 14/12/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

(Продължава от раздел ІІІ.1.4.) Лице, което участва в обединение на друг кандидат, не може да представя самостоятелно заявление. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Кандидатите могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство в ЕЕДОП и дела от поръчката,който ще им възложат. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в процедурата. Изисквания по отношение на личното състояние на кандидатите-Изисквания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1(т. 2 не се прилага):

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

4. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Изисквания за отстраняване,свързани с националното законодателство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—260 от НК, чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. Др. осн. за отстр. от уч.: Съгласно чл. 107 от ЗОП.

Условия за отваряне на заявленията за участие: 15.11.2018 г. час: 10.00 часа. Място: гр. Варна, Варна Тауърс — кула Г, „Владислав Варненчик“ № 258, ет. 12, зала Г1205. Отварянето на заявленията се извършва по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Процедурата на договаряне с предварителна покана за участие се провежда на два етапа:

І етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор и ІІ етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите.

Кандидат, който не удължи срокът на валидност на офертата си след получаване на покана за това, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Важно: в случай на неприсъствие в указания час на кандидата, представляващия кандидат (или надлежно упълномощен представител), договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018