Suministros - 449284-2020

Submission deadline has been amended by:  507762-2020
25/09/2020    S187

România-Bucureşti: Autobuze electrice

2020/S 187-449284

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Număr naţional de înregistrare: 26369185
Adresă: Str. Libertăţii nr. 16
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Remus Uretean
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mdrap.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Focșani
Număr naţional de înregistrare: 4350645
Adresă: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
Localitate: Focșani
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 620098
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Enache
E-mail: enache@focsani.info
Telefon: +40 237215710
Fax: +40 237216700
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.focsani.info
Adresa profilului cumpărătorului: www.focsani.info
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Slobozia
Număr naţional de înregistrare: 4365352
Adresă: Str. Episcopiei nr. 1
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO ROMANIA
Țară: România
Persoană de contact: Iorga Draguta
E-mail: office@municipiulslobozia.ro
Telefon: +40 243231401
Fax: +40 243212149
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sloboziail.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.sloboziail.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Constanța
Număr naţional de înregistrare: 4785631
Adresă: Bulevardul Tomis nr. 51
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 900725
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Nita
E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Telefon: +40 241488157
Fax: +40 241488195
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-constanta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primaria-constanta.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Alexandria
Număr naţional de înregistrare: 4652660
Adresă: Str. Dunării nr. 139
Localitate: Alexandria
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 140030
Țară: România
Persoană de contact: Cioaca Alina
E-mail: cioaca.alina@alexandria.ro
Telefon: +40 247317732 / 317733
Fax: +40 247317728
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.alexandria.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.alexandria.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Număr naţional de înregistrare: 4426581
Adresă: Str. Mareșal Ion Averescu nr. 2
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 220131
Țară: România
Persoană de contact: Laura Burtea
E-mail: achizitii@primariadrobeta.ro
Telefon: +40 252314379
Fax: +40 252316317
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariadrobeta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primariadrobeta.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Brăila
Număr naţional de înregistrare: 4205670
Adresă: Str. Independenţei nr. 1
Localitate: Brăila
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 810210
Țară: România
Persoană de contact: Marius Radu Surdu
E-mail: achizitii@primariabraila.ro
Telefon: +40 239692394
Fax: +40 239692394
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariabraila.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primariabraila.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primaria Municipiului Lugoj
Număr naţional de înregistrare: 4527381
Adresă: Piața Victoriei nr. 4
Localitate: Lugoj
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 305500
Țară: România
Persoană de contact: Mirela Carmen Sepsei
E-mail: achizitiipublice@primarialugoj.ro
Telefon: +40 256352240
Fax: +40 256350393
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarialugoj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primarialugoj.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103878
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes

Număr de referinţă: 20P/2020/BS
II.1.2)Cod CPV principal
34144910 Autobuze electrice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de 81 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes:

Municipiul Alexandria - 10 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 stații de incărcare rapidă și 10 stații de încărcare lentă;

Municipiul Brăila - 11 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 staţii de încărcare rapidă şi 11 staţii de încărcare lentă;

Municipiul Constanța - 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului ublic urban de călători, operabile în condiții de șes, 5 staţii de încărcare rapidă şi 21 staţii de încărcare lentă;

Municipiul Drobeta Turnu Severin - 3 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 1 stație de incărcare rapidă și 3 stații de încărcare lentă;

Municipiul Focșani - 20 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 5 staţii de încărcare rapidă şi 20 staţii de încărcare lentă;

Municipiul Lugoj - 9 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 staţii de încărcare rapidă şi 9 staţii de încărcare lentă;

Municipiul Slobozia - 7 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 2 staţii de încărcare rapidă şi 7 staţii de încărcare lentă.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art.161 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 183 125 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertanții pot depune ofertă, fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționarea de 10 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Alexandria

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144910 Autobuze electrice
31681500 Aparate de reîncărcare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

Str. Libertății nr. 458, Mun. Alexandria, jud. Teleorman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin incheierea contractului, se vor achiziționa: 10 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 stații de incărcare rapidă și 10 stații de încărcare lentă

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Ca urmare a faptului că necesitatea înlocuirii bateriei/bateriilor la 5-7 ani presupune costuri mai mari, masa ridicată a bateriilor presupune o capacitate redusă de transport călători și o încărcare inutilă a infrastructurii rutiere urbane, se acceptă o masă de maxim 2000 kg. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: O putere efectivă de încărcare ridicată a stației rapide permite încărcarea vehiculului în timp redus la capetele de linie și astfel staționarea nejustificată la capetele de rută, fără ca autobuzul să fie încărcat mult prea des (după fiecare cursă) sau să crească riscul ca acesta să rămână ”în pană de combustibil” sau să nu aibă autonomia suficientă pentru a completa o cursă. Stația de încărcare rapidă va furniza o putere efectivă de încărcare de cel putin 150 kw. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Modalitatea de operare a stațiilor de încărcare rapidă utilizând soluții superioare reduce timpul de încărcare, permite efectuarea automată a comenzii din interiorul cabinei și elimină expunerea șoferului la operarea de echipamente electrice de înaltă putere și pericolul de vandalizare a stației. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza cel puțin prin soluție cablu-priză. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de uși și lățimea totală a acestora va influența durata de timp necesară fluxului/afluxului de călători, cu o importanță semnificativă în special în orele de vârf. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces, situate pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, dintre care una dublă cu o lățime de minim 1.200 mm și una simplă cu o lățime de minim 650 mm, totalizând o lățime a spațiului destinat pentru urcare/ coborâre de 1.850 mm. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Per. de garanţie extinsă va asig. benef. de o cheltuială cât m. eficientă a fondurilor publice, prin minimiz. costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autpbuzelor el. în ansamblu şi a componentelor acestora. Cf. caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor el. este de min. 500.000 km sau min. 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Ofertele care nu respectă cerința min. a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nr. min. de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar per. de garanţie obligatorie, iar nr. max. este de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un nr. de ani de garanție extinsa mai mare de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garantie obligatorie, nu va fi punctata suplimentar. NOTA: Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 24 persoane pe scaune. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi pe scaune, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 8. Orice ofertă cu un numar de locuri suplimentare pe scaun mai mare de 8 nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 26 călători transportaţi în picioare. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi în picioare, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 20. Orice ofertă cu un număr de locuri suplimentare mai mare de 20 de persoane, nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 750 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reșe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționarea de 3 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144910 Autobuze electrice
31681500 Aparate de reîncărcare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare:

Str. Topolniței nr. 5, Mun. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin incheierea contractului se vor achiz'iona 3 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 1 stație de incărcare rapidă și 3 stații de încărcare lentă

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 24 persoane pe scaune. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi pe scaune, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 8. Orice ofertă cu un numar de locuri suplimentare pe scaun mai mare de 8 nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: O putere efectivă de încărcare ridicată a stației rapide permite încărcarea vehiculului în timp redus la capetele de linie și astfel staționarea nejustificată la capetele de rută, fără ca autobuzul să fie încărcat mult prea des (după fiecare cursă) sau să crească riscul ca acesta să rămână ”în pană de combustibil” sau să nu aibă autonomia suficientă pentru a completa o cursă. Stația de încărcare rapidă va furniza o putere efectivă de încărcare de cel putin 150 kw. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Modalitatea de operare a stațiilor de încărcare rapidă utilizând soluții superioare reduce timpul de încărcare, permite efectuarea automată a comenzii din interiorul cabinei și elimină expunerea șoferului la operarea de echipamente electrice de înaltă putere și pericolul de vandalizare a stației. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza cel puțin prin soluție cablu-priză. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Ca urmare a faptului că necesitatea înlocuirii bateriei/bateriilor la 5-7 ani presupune costuri mai mari, masa ridicată a bateriilor presupune o capacitate redusă de transport călători și o încărcare inutilă a infrastructurii rutiere urbane, se acceptă o masă de maxim 2000 kg. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de uși și lățimea totală a acestora va influența durata de timp necesară fluxului/afluxului de călători, cu o importanță semnificativă în special în orele de vârf. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces, situate pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, dintre care una dublă cu o lățime de minim 1.200 mm și una simplă cu o lățime de minim 650 mm, totalizând o lățime a spațiului destinat pentru urcare/ coborâre de 1.850 mm. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Per. de garanţie extinsă va asig. benef. de o cheltuială cât m. eficientă a fondurilor publice, prin minimiz. costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autpbuzelor el. în ansamblu şi a componentelor acestora. Cf. caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor el. este de min. 500.000 km sau min. 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Ofertele care nu respectă cerința min. a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nr. min. de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar per. de garanţie obligatorie, iar nr. max. este de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un nr. de ani de garanție extinsa mai mare de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garantie obligatorie, nu va fi punctata suplimentar. NOTA: Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 26 călători transportaţi în picioare. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi în picioare, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 20. Orice ofertă cu un număr de locuri suplimentare mai mare de 20 de persoane, nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 875 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reșe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționarea de 7 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Slobozia

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144910 Autobuze electrice
31681500 Aparate de reîncărcare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

Șoseaua Amara nr. 3, Mun. Slobozia, jud. ialomita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin incheierea contractului se vor achizitiona 7 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 2 staţii de încărcare rapidă şi 7 staţii de încărcare lentă

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de uși și lățimea totală a acestora va influența durata de timp necesară fluxului/afluxului de călători, cu o importanță semnificativă în special în orele de vârf. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces, situate pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, dintre care una dublă cu o lățime de minim 1.200 mm și una simplă cu o lățime de minim 650 mm, totalizând o lățime a spațiului destinat pentru urcare/ coborâre de 1.850 mm. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Ca urmare a faptului că necesitatea înlocuirii bateriei/bateriilor la 5-7 ani presupune costuri mai mari, masa ridicată a bateriilor presupune o capacitate redusă de transport călători și o încărcare inutilă a infrastructurii rutiere urbane, se acceptă o masă de maxim 2000 kg. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: O putere efectivă de încărcare ridicată a stației rapide permite încărcarea vehiculului în timp redus la capetele de linie și astfel staționarea nejustificată la capetele de rută, fără ca autobuzul să fie încărcat mult prea des (după fiecare cursă) sau să crească riscul ca acesta să rămână ”în pană de combustibil” sau să nu aibă autonomia suficientă pentru a completa o cursă. Stația de încărcare rapidă va furniza o putere efectivă de încărcare de cel putin 150 kw. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Modalitatea de operare a stațiilor de încărcare rapidă utilizând soluții superioare reduce timpul de încărcare, permite efectuarea automată a comenzii din interiorul cabinei și elimină expunerea șoferului la operarea de echipamente electrice de înaltă putere și pericolul de vandalizare a stației. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza cel puțin prin soluție cablu-priză. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Per. de garanţie extinsă va asig. benef. de o cheltuială cât m. eficientă a fondurilor publice, prin minimiz. costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autpbuzelor el. în ansamblu şi a componentelor acestora. Cf. caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor el. este de min. 500.000 km sau min. 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Ofertele care nu respectă cerința min. a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nr. min. de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar per. de garanţie obligatorie, iar nr. max. este de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un nr. de ani de garanție extinsa mai mare de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garantie obligatorie, nu va fi punctata suplimentar. NOTA: Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 24 persoane pe scaune. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi pe scaune, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 8. Orice ofertă cu un numar de locuri suplimentare pe scaun mai mare de 8 nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 26 călători transportaţi în picioare. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi în picioare, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 20. Orice ofertă cu un număr de locuri suplimentare mai mare de 20 de persoane, nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 875 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reșe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționarea de 20 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Foc;ani

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144910 Autobuze electrice
31681500 Aparate de reîncărcare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

Str. Mărășești nr. 72, Mun. Focșani, jud. Vrancea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin incheierea contractului se vor achizitiona 20 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 5 staţii de încărcare rapidă şi 20 staţii de încărcare lentă

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 24 persoane pe scaune. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi pe scaune, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 8. Orice ofertă cu un numar de locuri suplimentare pe scaun mai mare de 8 nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 26 călători transportaţi în picioare. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi în picioare, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 20. Orice ofertă cu un număr de locuri suplimentare mai mare de 20 de persoane, nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de uși și lățimea totală a acestora va influența durata de timp necesară fluxului/afluxului de călători, cu o importanță semnificativă în special în orele de vârf. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces, situate pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, dintre care una dublă cu o lățime de minim 1.200 mm și una simplă cu o lățime de minim 650 mm, totalizând o lățime a spațiului destinat pentru urcare/ coborâre de 1.850 mm. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Ca urmare a faptului că necesitatea înlocuirii bateriei/bateriilor la 5-7 ani presupune costuri mai mari, masa ridicată a bateriilor presupune o capacitate redusă de transport călători și o încărcare inutilă a infrastructurii rutiere urbane, se acceptă o masă de maxim 2000 kg. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Per. de garanţie extinsă va asig. benef. de o cheltuială cât m. eficientă a fondurilor publice, prin minimiz. costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autpbuzelor el. în ansamblu şi a componentelor acestora. Cf. caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor el. este de min. 500.000 km sau min. 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Ofertele care nu respectă cerința min. a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nr. min. de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar per. de garanţie obligatorie, iar nr. max. este de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un nr. de ani de garanție extinsa mai mare de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garantie obligatorie, nu va fi punctata suplimentar. NOTA: Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: O putere efectivă de încărcare ridicată a stației rapide permite încărcarea vehiculului în timp redus la capetele de linie și astfel staționarea nejustificată la capetele de rută, fără ca autobuzul să fie încărcat mult prea des (după fiecare cursă) sau să crească riscul ca acesta să rămână ”în pană de combustibil” sau să nu aibă autonomia suficientă pentru a completa o cursă. Stația de încărcare rapidă va furniza o putere efectivă de încărcare de cel putin 150 kw. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Modalitatea de operare a stațiilor de încărcare rapidă utilizând soluții superioare reduce timpul de încărcare, permite efectuarea automată a comenzii din interiorul cabinei și elimină expunerea șoferului la operarea de echipamente electrice de înaltă putere și pericolul de vandalizare a stației. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza cel puțin prin soluție cablu-priză. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 45 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reșe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționarea de 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Constanta

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144910 Autobuze electrice
31681500 Aparate de reîncărcare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Str. Industrială nr. 8, Mun. Constanța, jud. Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin inceheierea contractului se vor achizitiona 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 5 staţii de încărcare rapidă şi 21 staţii de încărcare lentă

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Ca urmare a faptului că necesitatea înlocuirii bateriei/bateriilor la 5-7 ani presupune costuri mai mari, masa ridicată a bateriilor presupune o capacitate redusă de transport călători și o încărcare inutilă a infrastructurii rutiere urbane, se acceptă o masă de maxim 2000 kg. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: O putere efectivă de încărcare ridicată a stației rapide permite încărcarea vehiculului în timp redus la capetele de linie și astfel staționarea nejustificată la capetele de rută, fără ca autobuzul să fie încărcat mult prea des (după fiecare cursă) sau să crească riscul ca acesta să rămână ”în pană de combustibil” sau să nu aibă autonomia suficientă pentru a completa o cursă. Stația de încărcare rapidă va furniza o putere efectivă de încărcare de cel putin 150 kw. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Modalitatea de operare a stațiilor de încărcare rapidă utilizând soluții superioare reduce timpul de încărcare, permite efectuarea automată a comenzii din interiorul cabinei și elimină expunerea șoferului la operarea de echipamente electrice de înaltă putere și pericolul de vandalizare a stației. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza cel puțin prin soluție cablu-priză. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 26 călători transportaţi în picioare. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi în picioare, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 20. Orice ofertă cu un număr de locuri suplimentare mai mare de 20 de persoane, nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de uși și lățimea totală a acestora va influența durata de timp necesară fluxului/afluxului de călători, cu o importanță semnificativă în special în orele de vârf. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces, situate pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, dintre care una dublă cu o lățime de minim 1.200 mm și una simplă cu o lățime de minim 650 mm, totalizând o lățime a spațiului destinat pentru urcare/ coborâre de 1.850 mm. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Per. de garanţie extinsă va asig. benef. de o cheltuială cât m. eficientă a fondurilor publice, prin minimiz. costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autpbuzelor el. în ansamblu şi a componentelor acestora. Cf. caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor el. este de min. 500.000 km sau min. 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Ofertele care nu respectă cerința min. a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nr. min. de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar per. de garanţie obligatorie, iar nr. max. este de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un nr. de ani de garanție extinsa mai mare de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garantie obligatorie, nu va fi punctata suplimentar. NOTA: Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 24 persoane pe scaune. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi pe scaune, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 8. Orice ofertă cu un numar de locuri suplimentare pe scaun mai mare de 8 nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 47 125 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reșe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționarea de 9 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Lugoj

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144910 Autobuze electrice
31681500 Aparate de reîncărcare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Str. Plopilor nr. 26, mun. Lugoj, jud. Timis

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin incheierea contractuylui se vor achizitiona 9 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 staţii de încărcare rapidă şi 9 staţii de încărcare lentă

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 24 persoane pe scaune. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi pe scaune, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 8. Orice ofertă cu un numar de locuri suplimentare pe scaun mai mare de 8 nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 26 călători transportaţi în picioare. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi în picioare, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 20. Orice ofertă cu un număr de locuri suplimentare mai mare de 20 de persoane, nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de uși și lățimea totală a acestora va influența durata de timp necesară fluxului/afluxului de călători, cu o importanță semnificativă în special în orele de vârf. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces, situate pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, dintre care una dublă cu o lățime de minim 1.200 mm și una simplă cu o lățime de minim 650 mm, totalizând o lățime a spațiului destinat pentru urcare/ coborâre de 1.850 mm. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: O putere efectivă de încărcare ridicată a stației rapide permite încărcarea vehiculului în timp redus la capetele de linie și astfel staționarea nejustificată la capetele de rută, fără ca autobuzul să fie încărcat mult prea des (după fiecare cursă) sau să crească riscul ca acesta să rămână ”în pană de combustibil” sau să nu aibă autonomia suficientă pentru a completa o cursă. Stația de încărcare rapidă va furniza o putere efectivă de încărcare de cel putin 150 kw. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Modalitatea de operare a stațiilor de încărcare rapidă utilizând soluții superioare reduce timpul de încărcare, permite efectuarea automată a comenzii din interiorul cabinei și elimină expunerea șoferului la operarea de echipamente electrice de înaltă putere și pericolul de vandalizare a stației. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza cel puțin prin soluție cablu-priză. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Ca urmare a faptului că necesitatea înlocuirii bateriei/bateriilor la 5-7 ani presupune costuri mai mari, masa ridicată a bateriilor presupune o capacitate redusă de transport călători și o încărcare inutilă a infrastructurii rutiere urbane, se acceptă o masă de maxim 2000 kg. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Per. de garanţie extinsă va asig. benef. de o cheltuială cât m. eficientă a fondurilor publice, prin minimiz. costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autpbuzelor el. în ansamblu şi a componentelor acestora. Cf. caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor el. este de min. 500.000 km sau min. 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Ofertele care nu respectă cerința min. a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nr. min. de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar per. de garanţie obligatorie, iar nr. max. este de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un nr. de ani de garanție extinsa mai mare de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garantie obligatorie, nu va fi punctata suplimentar. NOTA: Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km. / Pondere: 6
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 625 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reșe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționarea de 11 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Brăila

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144910 Autobuze electrice
31681500 Aparate de reîncărcare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Șoseaua de centură nr. 8 și Str. Jderului nr. 2, Mun. Brăila, jud. Brăila

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin incheierea contractului se vor achizitiona 11 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 staţii de încărcare rapidă şi 11 staţii de încărcare lentă

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Ca urmare a faptului că necesitatea înlocuirii bateriei/bateriilor la 5-7 ani presupune costuri mai mari, masa ridicată a bateriilor presupune o capacitate redusă de transport călători și o încărcare inutilă a infrastructurii rutiere urbane, se acceptă o masă de maxim 2000 kg. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: O putere efectivă de încărcare ridicată a stației rapide permite încărcarea vehiculului în timp redus la capetele de linie și astfel staționarea nejustificată la capetele de rută, fără ca autobuzul să fie încărcat mult prea des (după fiecare cursă) sau să crească riscul ca acesta să rămână ”în pană de combustibil” sau să nu aibă autonomia suficientă pentru a completa o cursă. Stația de încărcare rapidă va furniza o putere efectivă de încărcare de cel putin 150 kw. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Modalitatea de operare a stațiilor de încărcare rapidă utilizând soluții superioare reduce timpul de încărcare, permite efectuarea automată a comenzii din interiorul cabinei și elimină expunerea șoferului la operarea de echipamente electrice de înaltă putere și pericolul de vandalizare a stației. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza cel puțin prin soluție cablu-priză. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de uși și lățimea totală a acestora va influența durata de timp necesară fluxului/afluxului de călători, cu o importanță semnificativă în special în orele de vârf. Caroseria va fi prevăzută cu minim 2 uși de acces, situate pe partea dreaptă a autobuzelor electrice, dintre care una dublă cu o lățime de minim 1.200 mm și una simplă cu o lățime de minim 650 mm, totalizând o lățime a spațiului destinat pentru urcare/ coborâre de 1.850 mm. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Per. de garanţie extinsă va asig. benef. de o cheltuială cât m. eficientă a fondurilor publice, prin minimiz. costurilor legate de întreţinerea/repararea/înlocuirea autpbuzelor el. în ansamblu şi a componentelor acestora. Cf. caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor el. este de min. 500.000 km sau min. 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Ofertele care nu respectă cerința min. a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nr. min. de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar per. de garanţie obligatorie, iar nr. max. este de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un nr. de ani de garanție extinsa mai mare de 5 ani sau 500.000 km, suplimentar per. de garantie obligatorie, nu va fi punctata suplimentar. NOTA: Pentru ofertele care au prevăzut garanție extinsă exprimată în km, se va avea în vedere paritatea 1 an = 100.000 km. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 24 persoane pe scaune. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi pe scaune, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 8. Orice ofertă cu un numar de locuri suplimentare pe scaun mai mare de 8 nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Criteriu privind calitatea - Nume: Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minim 26 călători transportaţi în picioare. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportaţi în picioare, care va fi punctat este de 1 loc, iar numărul maxim este 20. Orice ofertă cu un număr de locuri suplimentare mai mare de 20 de persoane, nu va fi punctată suplimentar. / Pondere: 2.5
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 875 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reșe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/ acordul de asociere/ angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători), la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

Nota:

În situația în care documentele menționate mai sus nu se emit in țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, va prezenta fie o declarație pe propria raspundere, fie, dacă in țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declarație autentică dat in fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

I.2. Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în Sectiunea ”Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:

1. ȘTEFAN ION - Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

2. CREȚ Florin Nicolae - Secretar de stat;

3. VEȘTEA Mihail - Secretar de Stat;

4. COTOI Mariana - Secretar de Stat;

5. IAPĂ Augustin Cătălin – Secretar de stat;

6. PĂSAT Gheorghe - Secretar de stat;

7. STĂNESCU Vetuța – Secretar de stat;

8. BACIU Andrei - Subsecretar de Stat;

9. UNGUR Andrei Vasile - Subsecretar de Stat;

10. ȘARLEA Horea Arthur - Subsecretar de Stat;

11. DUMITRU Mona Mihaela – Secretar general;

12. VASILIU Marius Mihai – Secretar general adjunct;

13. BANȚA Victor – Secretar general adjunct;

14. RUSNAC Melania - Director general, Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ;

15. URETEAN Remus Gabriel – Director general, Direcția generală achiziții;

16. RALEA Adela - Șef serviciu, Serviciul achiziții, Directia generală achiziții;

17. LAZĂR Carmen - Șef serviciu, Serviciul licitații și proceduri simplificate, Direcția generală achiziții;

18. ROMANESCU Liviu Cătălin - responsabil procedură, Direcția generală achiziții;

19. SOARE Alexandru George - Director general, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

20. JIANU Gheorghe – Director general adjunct, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

21. FLOREA Adina - Director general adjunct, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

22. BĂILĂȘTEANU Liviu - Director, Direcția Politici și Strategii, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

23. GINAVAR Anca Ileana - Director, Direcția tehnică, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

24. NECȘULIU Radu - Șef Serviciu, Serviciul analize teritoriale și baze de date, Direcția politici și strategii, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

25. ILIESCU Carmen Florina - Șef Serviciu, Serviciul reglementări în construcții, Direcția tehnică, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

26. UNCROP Elena Andreea – Șef birou, Biroul atestări, autorizări, programe formare continuă, Direcția tehnică, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură;

27. STĂNESCU Magda - Șef serviciu, Serviciul dezvoltare infrastructură, Direcția lucrări publice, Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură.

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență. Operatorul economic trebuie să dovedească faptul că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar(inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi, după caz: certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise in ţara de rezidenţă. Informaţiile cuprinse in Certificatul constatator să fie reale/actuale la data prezentării.

Nota:

a) Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate însoțite de traducerile autorizate în limba româna.

b) In cazul asocierii unui grup de operatori economici în scopul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie să fie indeplinită de fiecare asociat în parte, proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract de achizitie publică, respectiv proporțional cu cota procentuală si/sau descrierea activității pe care urmează să o realizeze in executarea viitorului contract, astfel cum rezultă din acordul de asociere.

c) In cazul subcontractanților/ terților susținători, cerința trebuie să fie indeplinită prin raportarea la activitatea asociată rolului operatorului economic în procedură.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să facă dovada livrării de produse similare în ultimii 3 ani calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor, la nivelul a cel puțin unui contract.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Proportia de subcontractare Ofertanții trebuie să furnizeze informații privind subcontractarea

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții vor include în DUAE, informații cu privire la livrarea de produse similare în ultimii 3 ani calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor, la nivelul a cel puțin unui contract cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar. Documentele prin care operatorii economici pot demonstra îndeplinirea cerinței privind experiența similară, pot fi următoarele, fără a se limita la: recomandări/ procese-verbale de recepție/ certificate constatatoare, etc., emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau de catre clienții privați.

Dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/ subcontractanții propuși. Odată cu DUAE vor prezenta și acordul/ acordurile de subcontractare conform formularului pus la dispoziție în Secțiunea Formulare. Autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, documentele suport actualizate pentru demonstrarea informațiilor din DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pt. indepl. cerintelor de calificare, op. ec. vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite doc. de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii crit. de atrib. sau oricand in per. de derulare a proc., potrivit prev. art.196 alin.1 din Legea 98/2016. Conform Notificarii ANAP din 08.04.2019, răspunsurile la DUAE ale op. ec. care participă la proc. vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiec. participant. Pt. cazurile în care ofertantul este o asociere de op. ec. sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare op. ec. se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP.

La proc. de atrib. se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau op. ec. care participa cu oferta individuala iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE.

MLPDA organizeaza si deruleaza proc. de atribuire in numele UAT-urilor beneficiare: Alexandria, Braila, Constanta, Drobeta Turnu Severin, Focsani, Slobozia, in bazaProtocoalelor de asociere si a acordurilor de parteneriat semnate.

UAT-urile beneficiare pot efectua plati in avans de pana la 30 % din val. ctr., cf. prev. art. 54 alin. 8 din Legea nr. 273/2006 priv. finanțele publice locale, modificată și completată si ale HG nr. 264/2003 priv. stab. acțiunilor și categ. de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data semnării contractelor. În situația acordării avansului, UAT-urile beneficiare au obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări conform prevederilor art. 4 alin. 1 din HG nr. 264/2003. Garanția din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru pentru recuperarea avansului acordat cât și pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. UAT- urile beneficiare acordă avansul numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către operatorii economici cu care au încheiat contractele, care au această obligație și numai dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract. Sub sancțiunea solicitării de dauneinterese, operatorii nu au dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat. La efectuarea plăților pentru bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Documentele emise în alta limba decât limba româna se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In conf. cu prev. art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 cu modif. si completările ulterioare, pers. care se consideră vătămată de un act al aut. contr. poate sesiza consiliul în vederea anulării actului aut. contr., obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul aut. contr.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020