Suministros - 449309-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Eslovenia-Kočevje: Módulos

2018/S 198-449309

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost
5073251000
Ljubljanska cesta 38
Kočevje
1330
Eslovenia
Persona de contacto: Helena Knavs
Teléfono: +386 18938170
Correo electrónico: helena.knavs@hydrovod.si
Fax: +386 18938184
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hydrovod.si

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesivna dobava obračunskih vodomerov s kompatibilnimi radijskimi moduli za daljinsko odčitavanje

Número de referencia: 2/2017-PP
II.1.2)Código CPV principal
31731100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sukcesivna dobava obračunskih vodomerov s kompatibilnimi radijskimi moduli za daljinsko odčitavanje.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 28 133.51 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31731100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kočevje

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesivna dobava obračunskih vodomerov s kompatibilnimi radijskimi moduli za daljinsko odčitavanje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Naročnik ima na vodovodnih sistemih v svojem upravljanju že vzpostavljen sistem daljinskega radijskega odčitavanja vodomerov, ki je podprt s celovito strojno in programsko opremo, ki edina omogoča komunikacijo med nameščenimi radijskimi moduli in naročnikovim informacijskim sistemom. Ta sistem predstavlja specifično tehnično rešitev, ki jo lahko ponudi le Enerkon d.o.o. in je bila pri naročniku na osnovi preteklih naročil dobro preizkušena, omogoča celovito in dobro delujočo podporo daljinskemu odčitavanju vodomerov ter je hkrati celovito integrirana v informacijskih sistem naročnika. Naročnik se je zato odločil za dodatno naročilo vodomerov in radijskih modulov, kakršnih so že vgrajeni na vodovodnih sistemih v njegovem upravljanju, s čimer dosega oz. ohranja zanj edino tehnično sprejemljivo rešitev enovitega sistema daljinskega odčitavanja vodomerov na vseh vodovodnih sistemih v upravljanju. Drugo ponujeno blago bi pomenilo za naročnika nujnost zamenjave dobro delujočega sistema ali vzpostavitev dodatne tehnične rešitve, kar pa ni sprejemljivo tako iz tehničnih razlogov kot iz razlogov gospodarnosti.

Pri raziskavi trga je naročnik ugotovil, da mu lahko obračunske vodomere s kompatibilnimi radijskimi moduli, kakršni so že vgrajeni na vodovodnih sistemih v naročnikovem upravljanju, zaradi organiziranosti proizvajalčeve prodajne mreže, zagotovi le družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4, 1218 Komenda, ki je hkrati edini sistemski integrator za sistem odčitavanja vodomerov in nadzora podatkov, vzpostavljen pri naročniku. Ker iz tehničnih razlogov konkurence za ta predmet naročila ni, se je naročnik na osnovi c) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 odločil pogajati zgolj s ponudnikom Enerkon d.o.o.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 244-510529
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Enerkon, zastopanje, inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
5500516000
Pod javorji 4
Komenda
1218
Eslovenia
Teléfono: +386 18303470
Fax: +386 18303498
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 28 133.51 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost
Ljubljanska cesta 38
Kočevje
1330
Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018