Suministros - 449317-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado 

Dinamarca-Fredericia: Pantallas de ordenador y consolas

2018/S 198-449317

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Energinet Elsystemansvar A/S
39314959
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Dinamarca
Persona de contacto: Kirsten Ebstrup
Teléfono: +45 70102244
Correo electrónico: indkob@energinet.dk
Código NUTS: DK032

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Anskaffelse af 2 storskærme til kontrolcenter i Erritsø

Número de referencia: 18/04834
II.1.2)Código CPV principal
30231000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Energinet ønsker at anskaffe to (2) storskærme til KCEL i Erritsø. Storskærmene skal benyttes i Energinets kontrolcenter. Energinet efterspørger skærme i høj kvalitet, der ikke har SPOF (a single point of failure). Såfremt der tilbydes skærme, som er modulopbygget, er det vigtigt, at kontrolcenteret selv kan skifte modulerne, da oppetid er en yderst vigtig faktor. For en yderligere beskrivelse af udbuddet henvises der til udbudsbetingelserne samt de tilhørende udbudsdokumenter.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231300
30231310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

7000 Fredericia

II.2.4)Descripción del contrato:

Energinet ønsker at anskaffe to (2) storskærme til KCEL i Erritsø. Storskærmene skal benyttes i Energinets kontrolcenter. Energinet efterspørger skærme i høj kvalitet, der ikke har SPOF (a single point of failure). Såfremt der tilbydes skærme, som er modulopbygget, er det vigtigt, at kontrolcenteret selv kan skifte modulerne, da oppetid er en yderst vigtig faktor. For en yderligere beskrivelse af udbuddet henvises der til udbudsbetingelserne samt de tilhørende udbudsdokumenter.

II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Tilbudsgiver skal afgive pris for følgende fem optioner:

- Pris for servicekontrakt pr. år,

- Tillægspris pr. skærm for at kunne fjernbetjene skærmen,

- Tillægspris pr. skærm for berøringsfølsom skærm (HID),

- Tillægspris pr. skærm for at tilkoble et 4k HDMI signal til hver af storskærmene (skærmene skal fungere som 2 separate systemer, der ikke er forbundet med hinanden), så de kan vise billedet fra f.eks. et Apple TV, en PC eller lignende. Dette signal skal automatisk skaleres, så hele arealet på storskærmen viser billedet/inputet fra HDMI indgangen,

- Tillægspris pr. skærm for at skærmen kan modtage 8k UHD input eller højere.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 159-365677
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Anskaffelse af 2 storskærme til kontrolcenter i Erritsø

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Energinet har valgt at annullere det igangværende EU-udbud, da der under de afholdte forhandlingsmøder er konstateret, at de i kravspecifikationen stillede krav utilsigtet har medført, at der inden for den udbudte kontrakt ikke kan anskaffes storskærme, der kan dække hele væggen i kontrolcenteret og således ikke fysisk og arkitektonisk harmonerer med rummets dimensionering.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 72405708
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i kKlagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018