Suministros - 449327-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Aceites lubricantes y agentes lubricantes

2018/S 198-449327

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 191-432696)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha
190 22
Chequia
Persona de contacto: JUDr. Csaba Csorba, advokát
Teléfono: +420 731539270
Correo electrónico: csaba.csorba@havelpartners.cz
Fax: +420 255000110
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dpp.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla

II.1.2)Código CPV principal
09211000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla“ a část 2 s názvem „Dodávky kapalných maziv třídy 20F pro automatické převodovky motorových vozidel “ je uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek kapalných maziv pro motorová vozidla.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 191-432696

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Další informace
En lugar de:

Lhůta pro podání nabídek na obě části veřejné zakázky je shodná. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že rámcová dohoda na část 1 bude uzavřena se třemi dodavateli (s obnovením soutěže, konkrétně s hodnocením ceny), rámcová dohoda na část 2 s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Tuto informaci nebylo v rámci bodu „IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému" z technických důvodů uvést, a proto jí zadavatel uvádí až v bodu „VI.3) Další informace".

Zadavatel dále uvádí, že s ohledem na charakter předmětu plnění zadavatel organizuje prohlídku místa plnění ve smyslu § 97 ZZVZ, a to jednotně ve vztahu k veřejné zakázce jako celku.

Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 10.10.2018 v 10,00 hodin na adrese U Vozovny 6, 108 00 Praha 10, osobní vrátnice. Předmětem prohlídky místa plnění bude skladové hospodářství (skladování a výdej) a prohlídka reprezentativního vzorku autobusů, do kterých budou kapaliny dodávány.

Za každého dodavatele se prohlídky může účastnit maximálně jeden zástupce. Dodavatel je povinen oznámit zadavateli nejpozději 1 pracovní den před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu dle ZD.

Léase:

Lhůta pro podání nabídek na obě části veřejné zakázky je shodná. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že rámcová dohoda na část 1 bude uzavřena se třemi dodavateli (s obnovením soutěže, konkrétně s hodnocením ceny), rámcová dohoda na část 2 s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Tuto informaci nebylo v rámci bodu „IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému" z technických důvodů uvést, a proto jí zadavatel uvádí až v bodu „VI.3) Další informace".

Zadavatel dále uvádí, že s ohledem na charakter předmětu plnění zadavatel organizuje prohlídku místa plnění ve smyslu § 97 ZZVZ, a to jednotně ve vztahu k veřejné zakázce jako celku.

Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 10.10.2018 v 10,00 hodin na adrese U Vozovny 6, 108 00 Praha 10, osobní vrátnice. Předmětem prohlídky místa plnění bude skladové hospodářství (skladování a výdej) a prohlídka reprezentativního vzorku autobusů, do kterých budou kapaliny dodávány.

Za každého dodavatele se prohlídky může účastnit maximálně jeden zástupce. Dodavatel je povinen oznámit zadavateli nejpozději 1 pracovní den před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu dle ZD.

Lhůta pro podání nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky je shodná pro obě části veřejné zakázky, tj. pro část 1 i část 2.

Nabídku na část 1 veřejné zakázky lze podat do 9.11.2018, 10:00 hod.

Nabídku na část 2 veřejné zakázky lze podat do 9.11.2018, 10:00 hod.

Uvedené prodloužení bylo vyvoláno vysvětlením zadávacích podmínek č. 1.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 01/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 01/11/2018
Hora local: 10:10
Léase:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 10:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: