Suministros - 449440-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Polanica-Zdrój: Material médico fungible

2020/S 187-449440

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
Número de identificación fiscal: 020493961
Dirección postal: ul. Jana Pawła II 2
Localidad: Polanica-Zdrój
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Código postal: 57-320
País: Polonia
Persona de contacto: Dominika Tust-Kopeć
Correo electrónico: zp@scm.pl
Teléfono: +48 748621146/ +48 748621271/ +48 748621210
Fax: +48 748621122
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bip.scm.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.scm.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ZP/PN/2020/38 – staplery, nóż harmoniczny

Número de referencia: ZP/PN/2020/38
II.1.2)Código CPV principal
33140000 Material médico fungible
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem staplerów oraz jednorazowych końcówek do noża harmonicznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1 – jednorazowe końcówki do noża harmonicznego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

II.2.4)Descripción del contrato:

1. jednorazowa końcówka do noża harmonicznego – dł. ramienia 36 cm lub 23 cm, cm śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące „Min” dla minimalnego poziomu mocy, „Max” dla maksymalnego poziomu mocy. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, op. 40;

2. jednorazowa końcówka do noża harmonicznego – dł. ramienia 45 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące „Min” dla minimalnego poziomu mocy, „Max” dla maksymalnego poziomu mocy i zaawansowana hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, op. 10;

3. jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm, op. 100;

4. jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia), op. 100;

5. jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,3 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywki przy składaniu zamówienia), op. 50;

6. jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do ok. 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (nie gwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, op. 10;

7. jednorazowa kaniula trokara o średnicy 12 mm, dł. 150 mm, umożliwiający wprowadzenie instrumentów o śr. od 5 mm do ok. 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację, op. 10;

8. przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer, op. 3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium dla pakietu nr 1 – 19 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2 – staplery

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141120 Clips, suturas y ligaduras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

II.2.4)Descripción del contrato:

1. jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia), op. 10;

2. jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarnym (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia), op. 3;

3. jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 30–40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia); op. 12;

4. ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 30–40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia); op. 1;

5. jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm lub 81 mm. Rączki staplera bez ładunku. (Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia), op. 2;

6. uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem (wbudowanym w ładunek), posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm lub 81 mm (Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku przy składaniu zamówienia), op. 1;

7. jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem, op. 4;

8. jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem, op. 8;

9. jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem, op. 8;

10. ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77 mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem, op. 1;

11. ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem, op. 4;

12. jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia), op. 3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium dla pakietu nr 2 – 2 000,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ.

8. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie

8.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt: 7.5.2–7.5.4 natomiast pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.

8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo;

8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę;

8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 7.5.2–7.5.4.

8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:

9.1.1. pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy Informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

9.1.2. ppkt 5.2–5.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

9.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.5.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju ...

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

7.5.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy (część III JEDZ);

7.5.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7.5.3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert;

7.5.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dokumenty przedmiotowe składane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dla asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 SIWZ:

10.1. aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534 ze zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.);

10.3. deklaracji zgodności CE wystawionej przez wytwórcę i certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych wyrobu oznaczonego znakiem CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności;

10.2. wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa art. 10.1 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wymagany aktualny dokument w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności dokumentu przedstawionego w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku gdy dokument traci ważność podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu oświadczenie, że dostarczy przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego;

10.3. materiały informacyjne dotyczące oferowanego wyrobu zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania określone przez Zamawiającego, z nazwą producenta – w języku polskim;

10.4. katalogi, opisy lub fotografie produktów itp. w języku polskim), które mają zostać dostarczone zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp). Przedmiotowe dokumenty należy załączyć w postaci pliku oznaczonego, którego pakietu dotyczy.

Na p...

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 oraz art. 22a ustawy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – dalej JEDZ (Dz.U. UE L 3/16), dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl i po zaimportowaniu pliku JEDZ dostępnego na stronie Zamawiającego należy wypełnić w zakresie:

7.1.1. informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (część II, sekcja A i B JEDZ);

7.1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (część II, sekcja A JEDZ);

7.1.3. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia – informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (część II, sekcja C JEDZ);

7.1.4. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia (część III JEDZ);

7.1.5. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (część IV JEDZ).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów– na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ

7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są w szczególności:

7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

11. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca składa wraz z ofertą:

11.1. uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

11.2. uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz oferty, stanowiący – załącznik nr 2 do SIWZ;

11.3. uzupełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw, według – załącznik nr 3 do SIWZ;

11.4. oświadczenie dot. obowiązku podatkowego od towarów i usług – załącznik nr 4 do SIWZ;

11.5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,

11.6. uzupełniony wzór umów o dane Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,

11.7. Załącznik nr 7 do SIWZ – dot. klauzula informacyjna RODO.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

19. Postanowienia umowne

19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami ww. wzoru umowy.

19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy.

19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak niż ...

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu zgodnie z opisem w punkcie 15 SIWZ.

18.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

18.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali audiowizualnej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. (parter, budynek B).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Wrzesień 2021

VI.3)Información adicional:

13. Wymagania dotyczące wadium

13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi dla poszczególnych pakietów:

pakiet; wadium:

1; 19 000,00 PLN;

2; 2 000,00 PLN.

13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 9.00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

13.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP o/Polanica Zdrój 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730;

13.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

13.2.3. w gwarancjach bankowych;

13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;

13.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

13.3. Zwrot wadium

13.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5.

13.3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.4. Zatrzymanie wadium

13.4.1. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.4.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

13.4.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez Zamawiającego;

13.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

16. Zasady ogólne określenia ceny oferty

16.1. Cena oferty to łączny koszt oferowanego asortymentu, koszt dostawy do magazynu Zamawiającego oraz inne koszty mające wpływ na zaoferowaną cenę oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie ponoszone koszty wykonania przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty z ich wyszczególnieniem.

16.2. Cena oferty ma być skalkulowana i ostateczna. Jakiekolwiek upusty cenowe powinny być wkalkulowane w cenę.

16.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania umowy.

16.4. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków wszelkie informacje zamieszczone są w SIWZ i Załącznikach do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020