Prekės - 449466-2019

Pateikti glaustą rodinį

24/09/2019    S184    - - Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Derybos 

Vengrija-Budapeštas: Kariniai transporto sraigtasparniai

2019/S 184-449466

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Prekės

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Lehel u. 35–37.
Kam: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
1135 Budapest
Vengrija
Telefonas: +36 14338015
El. paštas: beszerzes@hm.gov.hu
Faksas: +36 14338007

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

35612400, 50212000

Aprašymas
Kariniai transporto sraigtasparniai .
Sraigtasparnių remonto ir priežiūros paslaugos .
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 12 086 349,23 EUR
Be PVM

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

AO Vertoljoti Rossziji
Pionyerszkaja u. 1.
115054 Moszkva
Rusija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 3 937 007 400,00 HUF
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 12 086 349,23 EUR
Be PVM