Paslaugos - 449475-2019

Pateikti glaustą rodinį

24/09/2019    S184    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Derybos 

Vokietija, VFR-Bona: Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 184-449475

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Paslaugos

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH
Adresas: Josef-Wirmer-Straße 2-8
Miestas: Bonn
Pašto kodas: 53123
Šalis: Vokietija
Telefonas: +49 2284463-0

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: www.hilgmbh.de

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://vergabe.hilgmbh.de/VMPCenter/

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

50630000

Aprašymas
Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos .

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: ÜB_EU_0131/19
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
Adresas: Krauss-Maffei-Str.11
Miestas: München
Pašto kodas: 80997
Šalis: Vokietija

V.4)Informacija apie sutarties vertę