Suministros - 449488-2020

25/09/2020    S187

Suecia-Lund: Alfombras

2020/S 187-449488

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lunds universitet
Número de identificación fiscal: 202100-3211
Dirección postal: Box 117
Localidad: Lund
Código NUTS: SE224 Skåne län
Código postal: 221 00
País: Suecia
Persona de contacto: Caroline Edvaller
Correo electrónico: caroline.edvaller@eken.lu.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upphandling.lu.se
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hyra och tvätt av entrémattor

Número de referencia: V 2020/1013
II.1.2)Código CPV principal
39531000 Alfombras
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Lunds universitet upphandlar en leverantör som ska tillhandahålla hyra, tvätt och byte av entrémattor inom universitets lokaler. Lunds universitet är en välbesökt myndighet och ett nav för forskning i norra Europa vilket innebär att det ställs höga estetiska krav på lokalerna och dess utformning. Det är viktigt att universitetets besökare får ett gott intryck och att våra anställda har en trevlig arbetsmiljö vilket därmed också ställer höga krav på att våra entréer och mattor ger ett inbjudande intryck.

Lunds universitet bedriver verksamhet i Lund, Malmö och Helsingborg. Det ingår i uppdraget att utföra uppdraget i samtliga av dessa områden.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39532000 Esteras
98311100 Servicios de gestión de lavanderías
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE224 Skåne län
II.2.4)Descripción del contrato:

Omfattning

Lunds universitet upphandlar en leverantör som ska tillhandahålla hyra, tvätt och byte av entrémattor inom universitets lokaler. Lunds universitet är en välbesökt myndighet och ett nav för forskning i norra Europa vilket innebär att det ställs höga estetiska krav på lokalerna och dess utformning. Det är viktigt att universitetets besökare får ett gott intryck och att våra anställda har en trevlig arbetsmiljö vilket därmed också ställer höga krav på att våra entréer och mattor ger ett inbjudande intryck.

Lunds universitet bedriver verksamhet i Lund, Malmö och Helsingborg. Det ingår i uppdraget att utföra uppdraget i samtliga av dessa områden. Lunds universitet kommer att presentera en detaljerad leveranslista för aktuella mattor vid avtalsteckningen. Antalet mattor och leveransadresser kan komma att ändras under kommande avtalsperiod. Observera även att en adress kan ha behov av flera olika mattor.

Även bytesintervaller överenskoms med respektive leveransställe i samråd med Lunds universitet vid tecknandet av avtal. Byten av entrémattorna ska anpassas efter säsong och Lunds universitet har rätt att göra tillfälliga uppehåll i avtalet. T.ex. vissa verksamheter som är säsongsanpassade har inget mattbyte under stängningsperioder, där främst sommarmånaderna avses.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 123-301149
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Berendsen Textil Service AB
Número de identificación fiscal: 556022-4171
Dirección postal: Box 17143
Localidad: MALMÖ
Código NUTS: SE224 Skåne län
Código postal: 200 10
País: Suecia
Correo electrónico: bjorn.kristensson@berendsen.se
Dirección de internet: http://www.berendsen.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten Malmö
Localidad: Malmö
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020