Suministros - 449508-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Lom: Productos farmacéuticos

2020/S 187-449508

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „MBAL „Sveti Nikolay Chudotvorets“ EOOD
Número de identificación fiscal: 130128163
Dirección postal: ul. „Todor Kableshkov“ No. 2
Localidad: Lom
Código NUTS: BG312 Монтана
Código postal: 3600
País: Bulgaria
Persona de contacto: Petya Ivanova
Correo electrónico: bolnicalom@mballom.bg
Teléfono: +359 97160065
Fax: +359 97160065
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mballom.bg
Dirección del perfil de comprador: http://www.mballom.bg/Profil%20na%20kupuvacha.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви (съгласно спецификация) за нуждите на „МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом

Número de referencia: 00463-2020-0001
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos - EA26 - LA16
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Периодични доставки по предварителни заявки на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви (съгласно спецификация) за нуждите на „МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 111 417.50 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Медикаменти

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000 Productos farmacéuticos - EA26 - LA16
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG312 Монтана
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодични доставки на медикаменти, описани подробно по вид и прогнозни количества (количествата са в зависимост от необходимостта им в лечебния процес в „МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом) в прогнозноколичествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие, достъпна на следния интернет адрес:

http://www.mballom.bg/Profil%20na%20kupuvacha.html

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Медицински консумативи

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible - EA26 - LA16
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG312 Монтана
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодични доставки на медицински консумативи, описани подробно по вид и прогнозни количества (количествата са в зависимост от необходимостта им в лечебния процес в „МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом) в прогнозноколичествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие, достъпна на следния интернет адрес http://www.mballom.bg/Profil%20na%20kupuvacha.html

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Медицински изделия за ортопедия

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141700 Material ortopédico - EA26 - LA16
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG312 Монтана
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодични доставки на медицински изделия за ортопедия, описани подробно по вид и прогнозни количества (количествата са в зависимост от необходимостта им в лечебния процес в „МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом) в прогнозноколичествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие, достъпна на следния

интернет адрес: http://www.mballom.bg/Profil%20na%20kupuvacha.html

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

За всеки пореден номер от прогнозноколичествената спецификация с включени в него няколко номенклатурни единици, участниците трябва да дадат техническо и ценово предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответния пореден номер.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лабораторни реактиви

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio - EA26 - LA16
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG312 Монтана
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодични доставки на лабораторни реактиви, описани подробно по вид и прогнозни количества (количествата са в зависимост от необходимостта им в лечебния процес в „МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом) в прогнозноколичествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие, достъпна на следния интернет адрес:

http://www.mballom.bg/Profil%20na%20kupuvacha.html

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

За всеки пореден номер от прогнозноколичествената спецификация с включени в него няколко номенклатурни единици участниците трябва да дадат техническо и ценово предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответния пореден номер.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 065-154885
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-110
Lote nº: 1, 170 номенклатурни единици
Denominación:

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 27
Número de ofertas recibidas de PYME: 25
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 203283623
Dirección postal: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1700
País: Bulgaria
Correo electrónico: info.tenders@phoenixpharma.bg
Teléfono: +359 29658145
Fax: +359 29658145
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 102 048.33 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-112
Lote nº: 4, номенклатурна единица 799
Denominación:

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 27
Número de ofertas recibidas de PYME: 25
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Елпак Лизинг“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 200872196
Dirección postal: ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Localidad: Варна
Código NUTS: BG331 Варна
Código postal: 9002
País: Bulgaria
Correo electrónico: elpak@elpak.bg
Teléfono: +359 52602360
Fax: +359 52699060
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 249.08 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-102
Lote nº: 2, номенклатурна единица 612
Denominación:

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 27
Número de ofertas recibidas de PYME: 25
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Екомет-90“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 130139003
Dirección postal: ул. „Тодор Каблешков“ № 16
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1618
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@ekomet90.com
Teléfono: +359 29581211
Fax: +359 29556154
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 8 100.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-111
Lote nº: 1, 5 номенклатурни единици
Denominación:

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедиия и лабораторни реактиви

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 27
Número de ofertas recibidas de PYME: 25
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Екофарм“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 130390055
Dirección postal: ул. „Атанас Дуков“ № 29, ет. 3
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1407
País: Bulgaria
Correo electrónico: ecopharm@ecopharm.bg
Teléfono: +359 29069070
Fax: +359 29069071
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 020.09 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020