Servicios - 449544-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wielka Nieszawka: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2018/S 198-449544

Gmina Wielka Nieszawka, Cierpice, Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, A la atención de: Lidia Gajek, Wielka Nieszawka 87-165, Polonia. Teléfono: +48 566781212. Fax: +48 566781212. Correo electrónico: sekretariat@wielkanieszawka.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 21.9.2018, 2018/S 182-413144)

Objeto:
CPV:90500000, 90510000, 90511000, 90511200, 90511300, 90512000, 90513100, 90514000, 90533000, 90918000, 34928480

Servicios relacionados con desperdicios y residuos

Eliminación y tratamiento de desperdicios

Servicios de recogida de desperdicios

Servicios de recogida de desperdicios domésticos

Servicios de recogida de basuras

Servicios de transporte de desperdicios

Servicios de eliminación de desperdicios domésticos

Servicios de reciclado de desperdicios

Servicios de gestión de vertederos

Servicios de limpieza de cubos de basura

Contenedores y cubos de residuos y basura

En lugar de: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. (...)

Léase: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. (...)