Suministros - 449561-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Suceava: Autobuses eléctricos

2020/S 187-449561

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Suceava
Número de identificación fiscal: 4244792
Dirección postal: Str. 1 Mai nr. 5A
Localidad: Suceava
Código NUTS: RO215 Suceava
Código postal: 720224
País: Rumania
Persona de contacto: Gheorghe Burca
Correo electrónico: achizitii@primariasv.ro
Teléfono: +40 230212696
Fax: +40 230520593
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariasv.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru de furnizare autobuze cu sistem de propulsie electric, cu lungimea de aproximativ șase metri pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” cod SMIS 127335

Número de referencia: 4244792_2020_PAAPD1133737
II.1.2)Código CPV principal
34144910 Autobuses eléctricos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Obiectul prezentului acord-cadru îl reprezintă furnizarea de autobuze cu sistem de propulsie electric, cu lungimea de aproximativ șase metri pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” cod SMIS 127335.

Valoare estimata a acordului-cadru este intre: 11 053 110 si 18 553 800 RON fara TVA.

Numarul de contracte subvsecvente ce vor fi incheiate: 2.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (fiind si primul contract subsecvent): 11 053 110 RON fara TVA, echivalent a 10 autobuze.

Cantitatile previzionate a se achizitiona in cadrul acordului-cadru: min. 10 buc.-max. 17 buc.

Autobuzele electrice aferente prezentei proceduri urmează a fi achiziţionate pentru a deservi transportul public de călători în municipiul Suceava.

Mentionam ca autobuzele electrice aferente prezentei proceduri au mai facut obiectul lotului 2 al licitatiei deschise publicate in SEAP cu anuntul de participare nr. CN1016048/16.10.2019, iar caietul de sarcini aferent acestui anunt a fost comun pt. ambele loturi (lot 1 si 2). Facem precizarea ca, pentru abordarea unitara a cerintelor tehnice aferente celor doua loturi de autobuze, autoritatea contractanta a pastrat in mare parte acelasi caiet de sarcini si pentru prezenta procedura. Asadar, ofertantii, la intocmirea ofertei, vor respecta caietul de sarcini doar in ceea ce priveste lotul 2 din caietul de sarcini postat in SEAP.

In conf. cu art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul-limita pana la care orice op. economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste doua termene-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, dupa cum urmeaza:

— cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari formulate incepand cu data publicarii anuntului de participare in SEAP si pana la 25 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 15 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 19 713 412.50 RON
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO215 Suceava
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Suceava.

II.2.4)Descripción del contrato:

Obiectul prezentei achizitii îl reprezintă furnizare de autobuze cu sistem de propulsie electric, cu lungimea de aproximativ șase metri pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava” cod SMIS 127335, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 1. Eficienta energetica, respectiv cantitatea emisiilor de CO2 (P3) se va exprima in grame CO2/100 km; 2. Consumul mediu kWh/100 km trebuie sa se regaseasca in cartea tehnica sau documentul de certificare / omologare a autobuzului ofertat, prezentat in oferta tehnica. / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: 1. Se punctează doar autonomia, în km, a autobuzului electric incărcat la capacitatea maximă si cu climatizarea utilizata la capacitate maxima, mai mare de 150 km, efectiv rulaţi; 2. Punctajul maxim de 10 puncte se acordă pentru autonomia maxima din cele ofertate, în km, a autobuzului electric incărcat la capacitatea maximă si cu climatizarea utilizata la capacitate maxima. Nu se acorda un punctaj suplimentar pentru autonomia, in km, a autobuzului electric incărcat la capacitatea maximă si cu climatizarea utilizata la capacitate maxima, mai mare de 200 de km efectiv rulati; 3. Autonomia extinsa se va exprima in km. / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 1. Se punctează doar garanţiile mai mari de opt ani; 2. Punctajul maxim de 15 puncte se acorda pentru garantia care are termenul cel mai mare din cele ofertate. Nu se acorda un punctaj suplimentar pentru garantiile ofertate mai mari de 10 ani. 3. Garantia extinsa pentru bateria electrica se oferteaza in ani intregi. / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 55
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava”, cod SMIS 127335, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investitie 4.1. „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone ur [...]” detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Sursa de finantare: in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” este asigurata astfel:

— Fondul European de Dezvoltare Regionala – 85 %;

— buget de stat – 13 %;

— buget local – 2 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 054-127805
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 28318
Denominación:

Contract subsecvent nr. 2 la acord-cadru de furnizare autobuze cu sistem de propulsie electric, cu lungimea de aproximativ șase metri pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava” cod SMIS 127335

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Anadolu Automobil Rom S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 13610337
Dirección postal: Șoseaua București-Ploiești nr. 110
Localidad: Ciolpani
Código NUTS: RO322 Ilfov
Código postal: 077050
País: Rumania
Correo electrónico: juridic@isuzu.com.ro
Teléfono: +40 212668300
Fax: +40 212668329
Dirección de internet: www.isuzu.com.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 553 800.00 RON
Valor total del contrato/lote: 8 117 287.50 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18357
Denominación:

Acord-cadru de furnizare autobuze cu sistem de propulsie electric, cu lungimea de aproximativ șase metri pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava” cod SMIS 127335

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Anadolu Automobil Rom S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 13610337
Dirección postal: Șoseaua București-Ploiești nr. 110
Localidad: Ciolpani
Código NUTS: RO322 Ilfov
Código postal: 077050
País: Rumania
Correo electrónico: juridic@isuzu.com.ro
Teléfono: +40 212668300
Fax: +40 212668329
Dirección de internet: www.isuzu.com.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 553 800.00 RON
Oferta más baja: 19 713 412.50 RON / Oferta más elevada: 19 713 412.50 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18358
Denominación:

Contract subsecvent nr. 1 la acord-cadru de furnizare autobuze cu sistem de propulsie electric, cu lungimea de aproximativ șase metri pentru proiectul „Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” cod SMIS 127335

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Anadolu Automobil Rom S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 13610337
Dirección postal: Șoseaua București-Ploiești nr. 110
Localidad: Ciolpani
Código NUTS: RO322 Ilfov
Código postal: 077050
País: Rumania
Correo electrónico: juridic@isuzu.com.ro
Teléfono: +40 212668300
Fax: +40 212668329
Dirección de internet: www.isuzu.com.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 553 800.00 RON
Valor total del contrato/lote: 11 596 125.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020