Suministros - 449562-2020

25/09/2020    S187

România-Bucureşti: Computer de birou

2020/S 187-449562

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CN „Loteria Română” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO12397185
Adresă: Str. Col. Bordea Poenaru nr. 20
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040094
Țară: România
Persoană de contact: Cătălin-Marian Lovin/Sebastian Gherlagiu
E-mail: achizitii.publice@loto.ro
Telefon: +4 0372137303/ +4 0372137215
Fax: +40 372137438
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.loto.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: S.C. cu capital de stat
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Jocuri de noroc

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Tehnica de calcul IT

Număr de referinţă: 12397185201921
II.1.2)Cod CPV principal
30213300 Computer de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Pentru asigurarea desfășurării activităților CNLR în bune condiții, este imperios necesară achiziționarea de tehnică de calcul IT – calculatoare desktop PC (inclusiv licențe de Windows 10 Professional), laptop-uri (inclusiv licențe de Windows 10 Professional), monitoare, tablete, imprimante matriciale A4, imprimante multifuncționale Laserjet A4, surse de tensiune UPS și licențe Microsoft Office 2019 Home and Business, având la bază caracteristicile tehnice și specificațiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini.

Furnizare tehnica de calcul IT:

— lotul 1: tehnica de calcul IT (calculatoare desktop PC, inclusiv sistem de operare Windows 10 Professional, notebook (laptop), inclusiv sistem de operare Windows 10 Professional, monitoare 24”, tablete PC 10”, Microsoft Office 2019);

— lotul 2: tehnica de calcul IT (Imprimante matriciale A4, imprimante multifuncționale Laserjet A4 și UPS-uri).

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cu 10 zile inaintea termenului-limita de depunere a ofertelor: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor – 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de catre operatorii economici până la termenul-limită stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 059 527.36 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tehnica de calcul IT [calculatoare desktop PC, inclusiv sistem de operare Windows 10 Professional, Notebook (laptop) inclusiv sistem de operare Windows 10 Professional, monitoare 24”, tablete PC 10”, Microsoft Office 2019]

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213300 Computer de birou
48310000 Pachete software pentru creare de documente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Reînvierii nr. 2B, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— Calculatoare desktop PC (inclusiv licențe de Windows 10 Professional) – 391 de buc.;

— Laptop-uri 15,6” (inclusiv licențe de Windows 10 Professional) – 66 de buc.;

— Monitoare 24” – 20 de buc.;

— tablete 10” – 7 buc.;

— licențe Microsoft Office 2019 Home and Business – 457 de buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: a) Pentru oferta care asigură capacitatea de memorie internă RAM minimă solicitată prin caietul de sarcini la cap. 3, pct. 3.4.1, linia „Memorie RAM” (8 GB), se acordă 0 puncte; b) Pentru oferta care asigură cea mai mare capacitatea de memorie internă RAM se acordă 5 puncte; c) Pentru oferta care asigură o capacitate de stocare mai mare sau egala de 16 GB se acordă 5 puncte; d) Pentru oferta care asigură capacitatea de memorie internă RAM suplimentară mai mare decât cea prevăzuta la pct. a) si mai mică decât cea prevăzută la pct. b) / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: a) Pentru oferta care asigură capacitatea minimă de stocare a SSD-urilor, respectiv de 256 GB, conform specificatiilor caietului de sarcini prevăzute la cap. 3, pct. 3.4.1, linia „HDD”, se acordă 0 puncte; b) Pentru oferta care asigură cea mai mare capacitate de stocare se acordă 10 puncte; c) Pentru oferta care asigură o capacitate de stocare mai mare sau egala de 512 GB se acordă 10 puncte; d) Pentru oferta care asigură o capacitate de stocare suplimentară mai mare decât cea prevăzuta la pct. a) si mai mică decât cea prevăzută la pct. b), / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: a) Pentru oferta care asigură durata de garanție minimă de 36 luni conform cap. 3, pct. 3.5 din Caietul de Sarcini, se acordă 0 puncte; b) Pentru oferta care asigură cea mai mare durata de garanție se acordă 15 puncte; c) Pentru oferta care asigură o durata de garantie mai mare sau egala de 60 luni se acordă 15 puncte; d) Pentru oferta care asigură o durată de garanție mai mare decât cea prevăzuta la pct. a) si mai mică decât cea prevăzută la pct. b). / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tehnica de calcul IT (Imprimante matriciale A4, Imprimante multifuncționale Laserjet A4 și UPS-uri)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232120 Imprimante matriciale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Reînvierii nr. 2B, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— Imprimante matriciale A4 – 202 buc.;

— Imprimante multifuncționale Laserjet A4 – 21 de buc.;

— Surse de tensiune UPS – 226 de buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 008-013307
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113
Lot nr.: 2
Titlu:

Tehnica de calcul IT (Imprimante matriciale A4, Imprimante multifuncționale Laserjet A4 și UPS-uri)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pragma Computers S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3164881
Adresă: Str. General Mihail Cerchez nr. 23
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040593
Țară: România
E-mail: seap@pragma.ro
Telefon: +40 213325925
Fax: +40 213321664
Adresă internet: www.pragma.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 235 299.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 225 144.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 119
Lot nr.: 1
Titlu:

Tehnică de calcul IT [calculatoare desktop PC inclusiv sistem de operare Windows 10 Professional, Notebook (laptop), inclusiv sistem de operare Windows 10 Professional, monitoare 24”, tablete PC 10”, Microsoft Office 2019]

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. High-Tech Systems & Software S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO30126940
Adresă: Drumul Sării nr. 146, etaj 2, sect. 6, etaj 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060157
Țară: România
E-mail: office@htss.ro
Telefon: +40 372733311
Fax: +40 372733312
Adresă internet: www.htss.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 862 325.09 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 834 383.36 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment achiziții publice
Adresă: Str. Bordea Poenaru nr. 20, sector 4
Localitate: București
Țară: România
E-mail: achizitii.publice@loto.ro
Telefon: +4 0372137303/ +4 0372137215
Adresă internet: www.loto.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/09/2020