Suministros - 449588-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Papelería

2020/S 187-449588

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Registrul Auto Român – RA
Número de identificación fiscal: RO 1590236
Dirección postal: Calea Griviței nr. 391 a Sectorului 1
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010719
País: Rumania
Persona de contacto: SEAP
Correo electrónico: ionut@rarom.ro
Teléfono: +40 212027000-296
Fax: +40 213197433
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rarom.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Regie autonomă cu surse proprii
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Activități de testări și analize tehnice

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare produse de birotică – papetarie, hârtie și cartoane

Número de referencia: Nu exista.
II.1.2)Código CPV principal
30192700 Papelería
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achiziționare produse de birotică – papetarie, hârtie și cartoane.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 598 686.64 RON
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Reprezentantele RAR-RA din tara și sediul central.

II.2.4)Descripción del contrato:

Achiziționare produse de birotică-papetarie, hârtie și cartoane

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 004-005962
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 560
Denominación:

Birotică-papetarie, hârtie și cartoane

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asociația „Florian Liviu”, secția „Freedom”
Número de identificación fiscal: RO17242351
Dirección postal: Bulevardul Ghencea nr. 134, sector 6
Localidad: București
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 061690
País: Rumania
Correo electrónico: vanzari1@free-dom.ro
Teléfono: +40 213104782
Fax: +40 213104797
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 305 218.00 RON
Valor total del contrato/lote: 1 299 343.32 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 707
Denominación:

Furnizare produse de birotică-papetarie, hârtie și cartoane

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asociația „Florian Liviu”, secția „Freedom”
Número de identificación fiscal: RO17242351
Dirección postal: Bulevardul Ghencea nr. 134, sector 6
Localidad: București
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 061690
País: Rumania
Correo electrónico: vanzari1@free-dom.ro
Teléfono: +40 213104782
Fax: +40 213104797
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 305 218.00 RON
Valor total del contrato/lote: 1 299 343.32 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 706
Denominación:

Furnizare produse de birotica-papetarie, hartie si cartoane

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asociația „Florian Liviu”, secția „Freedom”
Número de identificación fiscal: RO17242351
Dirección postal: Bulevardul Ghencea nr. 134, sector 6
Localidad: București
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 061690
País: Rumania
Correo electrónico: vanzari1@free-dom.ro
Teléfono: +40 213104782
Fax: +40 213104797
Dirección de internet: www.rarom.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 225 000.00 RON
Oferta más baja: 5 197 373.28 RON / Oferta más elevada: 5 214 523.08 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

— prin acces direct si nemijlocit la descarcarea fisierelor electronice atasate în SEAP la anuntul de participare, sectiunea „Documentatie si clarificari”; pentru deschiderea fisierelor cu extensie „p7m”, se instaleaza aplicatia „verifierx86.exe” care se poate descarca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download, se face dublu click pe fisier, se selecteaza butonul „View” sau „Save”; documentatia este gratuita;

— solicitarile de documente/clarificari ale operatorilor economici si raspunsurile autoritatii contractante la acestea, se transmit prin intermediul SEAP, în conditiile exprimate în sectiunea IV.4.3) punctul a.4);

2. Date despre subcontractanti:

— numai în cazul în care ofertantul nominalizeaza subcontractanti, se vor prezenta informatii corespunzatoare în DUAE, inclusiv DUAE ale subcontractantilor, cu informatiile despre neîncadrarea în art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Se pot lua în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor, cu conditia prezentarii de documente relevante în acest sens;

— odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate în acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dupa finalizarea etapei de licitație electronica.

Documente probante: angajamente de sustinere (formularele adecvate din capitolul III „Formulare”). Ofertantul declarat câstigator, la încheierea contractului de achizitie, este obligat sa prezinte documentele justificative pentru subcontractare, acordul exprimat de subcontractanti pentru preluarea partii/partilor din contract, pe care urmeaza sa o/le execute, cu optiunea acestora privind modul de efectuare a platilor, direct, de catre autoritatea contractanta sau de catre ofertant (conform art. 218 din Legea nr. 98/2016), precum si contractele semnate cu subcontractantii pentru executarea partii din contract, ce le revine. Documentele de subcontractare din oferta vor deveni anexe la contract;

3. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: în cazul în care în urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte au acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal, sa depuna o noua oferta în SEAP;

4. Informarea ofertantilor/comunicarea rezultatului procedurii:

— conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 si art. 142 din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016;

5. Încheierea contractului:

— conform art. 143 si art. 144 din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016;

6. Daca este cazul, orice document prezentat în alta limba decât limba româna, va fi însotit de o traducere autorizata.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Registrul Auto Român – RA – Compartimentul juridic
Dirección postal: Calea Griviței nr. 391A, sector 1
Localidad: București
Código postal: 010719
País: Rumania
Correo electrónico: rarom@rarom.ro
Teléfono: +40 212027000
Fax: +40 213181754
Dirección de internet: www.rarom.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020