Suministros - 449589-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Equipamiento médico

2020/S 187-449589

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Número de identificación fiscal: 0000039390
Dirección postal: ul. Wielicka 265
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-663
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Correo electrónico: zp@usdk.pl
Teléfono: +48 126583979
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.szpitalzdrowia.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” – 3 zadania

Número de referencia: EZP-271-2-93/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG (1 sztuka), aparatu USG (1 sztuka), bronchofiberoskopu (3 sztuki) dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 775 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 1 – przyłóżkowy aparat RTG

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111000 Aparatos para radiología
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Fabrycznie nowy cyfrowy aparat rtg do badań przyłóżkowych – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – w części dla zadania 1 – załącznik nr 3/1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium jakościowe / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 9 oś priorytetowa region spójny społecznie, działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 2 – wielofunkcyjny aparat USG z głowicą umozliwiajacą diagnostykę klatki piersiowej, płuc

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Fabrycznie nowy wielofunkcyjny aparat USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej, płuc – 1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – w części dla zadania 2 – załącznik nr 3/2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium jakościowe / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 9 oś priorytetowa region spójny społecznie, działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 3 – bronchofiberoskop z wyposażeniem

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33168100 Endoscopios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Fabrycznie nowy ultracienki bronchoskop do obwodowych obszarów płuc (1 sztuka)

Fabrycznie nowy ultrasmukły bronchoskop przeznaczony do diagnostyki najmniejszych oskrzeli (2 sztuki)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – w części dla zadania 3 – załącznik nr 3/3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium jakościowe / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 9 oś priorytetowa region spójny społecznie, działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art.43 ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Termin na wykorzystanie środków finansowych w projekcie UE uzasadnia konieczność skrócenia terminu składania ofert.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 138-338860
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie 1 – przyłóżkowy aparat RTG

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Philips Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 195B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-222
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 370 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 363 704.02 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie 2 – wielofunkcyjny aparat USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej, płuc

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Whitemed Sp. z o.o.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 200 lok. 137
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-486
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 125 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 115 740.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zadanie 3 – bronchofiberoskop z wyposażeniem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Olympus Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Wynalazek 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 280 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 252 692.52 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020