Suministros - 449596-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Constanța: Huevos

2020/S 187-449596

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Direcția Generală Asistență Socială Constanța
Número de identificación fiscal: 35804563
Dirección postal: Str. Unirii nr. 104
Localidad: Constanța
Código NUTS: RO223 Constanţa
Código postal: 900544
País: Rumania
Persona de contacto: Petruța Ghiorghita
Correo electrónico: achizitii@spas-ct.ro
Teléfono: +40 341180104
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spas-ct.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziția de „Diverse produse alimentare, defalcate pe loturi” (ouă, pește și produse din pește, pâine și produse de cofetărie și patiserie)

Número de referencia: 35804563_2020_PAAPD1130269
II.1.2)Código CPV principal
03142500 Huevos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Autoritatea contractantă DGAS Constanta va încheia acordul-cadru pentru achiziția de „Diverse produse alimentare, defalcate pe loturi” pentru o perioadă de 48 de luni, cu maximum trei operatori economici.

Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect: furnizare de produse alimentare defalcate pe loturi prin care se vor asigura materii prime pentru prepararea hranei, precum și produse alimentare finite în vederea asigurării necesarului pentru beneficiarii serviciilor sociale oferite de autoritatea contractantă, respectiv:

— lot 1: cod CPV 03142500-3 – ouă;

— lot 2: cod CPV 15221000-3 – este și produse din pește;

— lot 3: cod CPV 15811100-7 – pâine;

— lot 4: cod CPV 15812000-3 – produse de cofetărie și patiserie.

Autoritatea contractantă va atribui un acord-cadru cu o durata de 48 de luni de la data semnarii.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și concret tuturor solicitarilor de clarificare în a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 151 999.68 RON
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pâine

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15811100 Pan
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO223 Constanţa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Raza municipiului Constanta.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 3: cod CPV 15811100-7 – pâine; caracteristicile sunt specificate în caietul de sarcini, iar cantitatile necesare sunt cele specificate în Anexa 3 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Punctajul pentru factorul de evaluare. Durata de livrare cu o valoare de 5 puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 5 % din criteriul de atribuire, se vor acorda după cum urmează: (a) Pentru oferta admisibilă cu cea mai redusă durată de livrare – 5 puncte; (b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va determina utilizând urmatoarea formulă: puncte (n) = Durata de livrare (min.)/Durata de livrare (n) x 5, unde: puncte (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibilă aflată sub evaluare. Durata de livrare (min.): cea mai redusă durată de livrare dintre ofertele admisibile; durata de livrare (n): durata de livrare al ofertei admisibile aflate sub evaluare. Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerința minimă din caietul de sarcini referitoare la durata de livrare. Produsul livrat înseamnă că toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă. / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Acordul-cadru va fi valabil 48 de luni și își produce efectele de la data semnării de către părţi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pește și produse din pește

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15221000 Pescado congelado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO223 Constanţa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Raza municipiului Constanta.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 2: cod CPV 15221000-3 – peste si produse din peste; caracteristicile sunt specificate în caietul de sarcini, iar cantitatile necesare sunt cele specificate în Anexa 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Punctajul pentru factorul de evaluare. Durata de livrare cu o valoare de 5 puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 5 % din criteriul de atribuire, se vor acorda după cum urmează: (a) Pentru oferta admisibilă cu cea mai redusă durată de livrare – 5 puncte; (b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va determina utilizând urmatoarea formulă: puncte (n) = Durata de livrare (min.)/Durata de livrare (n) x 5, unde: puncte (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibilă aflată sub evaluare. Durata de livrare (min.): cea mai redusă durată de livrare dintre ofertele admisibile; durata de livrare (n): durata de livrare al ofertei admisibile aflate sub evaluare. Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerința minimă din caietul de sarcini referitoare la durata de livrare. Produsul livrat înseamnă că toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă. / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Acordul-cadru va fi valabil 48 de luni și își produce efectele de la data semnării de către părţi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ouă

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03142500 Huevos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO223 Constanţa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Raza municipiului Constanta.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 1: cod CPV 03142500-3 – oua; caracteristicile sunt specificate în caietul de sarcini, iar cantitatile necesare sunt cele specificate în Anexa 1 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Punctajul pentru factorul de evaluare. Durata de livrare cu o valoare de 5 puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 5 % din criteriul de atribuire, se vor acorda după cum urmează: (a) Pentru oferta admisibilă cu cea mai redusă durată de livrare – 5 puncte; (b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va determina utilizând urmatoarea formulă: puncte (n) = Durata de livrare (min.)/Durata de livrare (n) x 5, unde: puncte (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibilă aflată sub evaluare. Durata de livrare (min.): cea mai redusă durată de livrare dintre ofertele admisibile; durata de livrare (n): durata de livrare al ofertei admisibile aflate sub evaluare. Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerința minimă din caietul de sarcini referitoare la durata de livrare. Produsul livrat înseamnă că toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă. / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Acordul-cadru va fi valabil 48 de luni și își produce efectele de la data semnării de către părţi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produse de cofetărie și patiserie

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15812000 Pasteles y productos de pastelería
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO223 Constanţa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Raza municipiului Constanta.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 4: cod CPV 15812000-3 – produse de cofetărie și patiserie; caracteristicile sunt specificate în caietul de sarcini, iar cantitatile necesare sunt cele specificate în Anexa 4 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Punctajul pentru factorul de evaluare. Durata de livrare cu o valoare de 5 puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 5 % din criteriul de atribuire, se vor acorda după cum urmează: (a) Pentru oferta admisibilă cu cea mai redusă durată de livrare – 5 puncte; (b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va determina utilizând urmatoarea formulă: puncte (n) = Durata de livrare (min.)/Durata de livrare (n) x 5, unde: puncte (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibilă aflată sub evaluare. Durata de livrare (min.): cea mai redusă durată de livrare dintre ofertele admisibile; durata de livrare (n): durata de livrare al ofertei admisibile aflate sub evaluare. Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerința minimă din caietul de sarcini referitoare la durata de livrare. Produsul livrat înseamnă că toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă. / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Acordul-cadru va fi valabil 48 de luni și își produce efectele de la data semnării de către părţi.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 121-294848
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 50287
Lote nº: 3
Denominación:

Pâine

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Dobrogea Grup S.A.
Número de identificación fiscal: RO 1869819
Dirección postal: Str. Celulozei nr. 1
Localidad: Constanța
Código NUTS: RO223 Constanţa
Código postal: 900155
País: Rumania
Correo electrónico: office@dobrogeagrup.ro
Teléfono: +40 241482222
Fax: +40 241639944
Dirección de internet: http://www.dobrogeagrup.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 681 217.00 RON
Oferta más baja: 2 589 147.95 RON / Oferta más elevada: 2 589 147.95 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 50289
Lote nº: 3
Denominación:

Pâine

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Dobrogea Grup S.A.
Número de identificación fiscal: RO 1869819
Dirección postal: Str. Celulozei nr. 1
Localidad: Constanța
Código NUTS: RO223 Constanţa
Código postal: 900155
País: Rumania
Correo electrónico: office@dobrogeagrup.ro
Teléfono: +40 241482222
Fax: +40 241639944
Dirección de internet: http://www.dobrogeagrup.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 681 217.00 RON
Valor total del contrato/lote: 151 999.68 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020