Suministros - 449634-2020

25/09/2020    S187

România-Timișoara: Piese şi accesorii pentru proteze auditive

2020/S 187-449634

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 4483447
Adresă: Str. Hector nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300074
Țară: România
Persoană de contact: Leuca Monica Diana
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telefon: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://smtm.lasting.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Procesoare de sunet externe pentru implant cohlear

Număr de referinţă: 4483447_2019_PAAPD1079244
II.1.2)Cod CPV principal
33185100 Piese şi accesorii pentru proteze auditive
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor achizitiona procesoare de sunet conform descrierilor din caietului de sarcini.

Valoare estimata minima a AC este de 28 800,00 fara TVA.

Valoarea estimata maxima a AC este de 864 000,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 288 000,00 RON fara TVA.

Termen de raspuns la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor; numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor – 19.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 180 800.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara – Farmacia 2 DV, Str. Mărășești nr. 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min. estim. subs. = 1 buc.

Cant. max. estim. subs. = 10 buc.

Cant. min. estim. acord-cadru = 1 buc.

Cant. max. estim. acord-cadru = 30 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Programe de sanatate.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 094-226602
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 288 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 144 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Stra. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 288 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 57 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 288 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 691 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 288 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 28 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 288 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 57 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 288 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 115 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 288 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 57 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 433
Titlu:

Acord-cadru – procesoare sunet

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 864 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 864 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 864 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Audiologos
Număr naţional de înregistrare: 27689773
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 125-127
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010109
Țară: România
E-mail: anca.modan@audiologos.ro
Telefon: +40 314223412
Fax: +40 314223412
Adresă internet: www.audiologos.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 864 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 28 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic
Adresă: Str. Hector nr. 2 A, etaj 1
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300074
Țară: România
E-mail: ademiha2001@yahoo.com
Adresă internet: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/09/2020