Suministros - 449692-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Kielce: Ordenadores personales

2020/S 187-449692

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Świętokrzyska
Número de identificación fiscal: 657-000-97-74
Dirección postal: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 25-314
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Nietrzpiel
Correo electrónico: dzp@tu.kielce.pl
Teléfono: +48 413424140
Fax: +48 413424270
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.tu.kielce.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Número de referencia: ATZ-381-14/20
II.1.2)Código CPV principal
30213000 Ordenadores personales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w częściach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów oznacza wymagany przez zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 22 925.17 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem Windows 10 oraz MS Office

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213300 Ordenadores de mesa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią I opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42962000 Equipo gráfico y de impresión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią II opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z duplexem

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42962000 Equipo gráfico y de impresión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią III opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42962000 Equipo gráfico y de impresión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią IV opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komputer przenośny – laptop oraz oprogramowania Microsoft Office

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią V opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komputer przenośny laptop, urządzenie wielofunkcyjne

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
30232110 Impresoras láser
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią VI opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213300 Ordenadores de mesa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią VII opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213300 Ordenadores de mesa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią VIII opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym oraz z MS Office

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213300 Ordenadores de mesa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z częścią IX opisu przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: czas usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas przystąpienia do usuwania awarii / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 104-250414
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem Windows 10 oraz MS Office

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Framko 2 sp.j. J.Strykowski, S. Miazga
Dirección postal: ul. Duża 22
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-013
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 065.04 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 277.36 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Framko 2 sp.j. J. Strykowski, S. Miazga
Dirección postal: ul. Duża 22
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-013
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 219.51 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 489.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z duplexem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Marksoft Marek Kundera
Dirección postal: ul. Warszawska 25a
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-512
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 138.21 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Marksoft Marek Kundera
Dirección postal: ul. Warszawska 25a
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-512
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 325.20 PLN
Valor total del contrato/lote: 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Komputer przenośny – laptop oraz oprogramowania Microsoft Office

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Framko 2 sp.j. J. Strykowski S. Miazga
Dirección postal: ul. Duża 22
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-013
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 878.05 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 571.98 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Komputer przenośny laptop, urządzenie wielofunkcyjne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Framko 2 sp.j. J. Strykowski, S. Miazga
Dirección postal: ul. Duża 22
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-013
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 101.98 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Marksoft Marek Kundera
Dirección postal: ul. Warszawska 25a
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-512
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 580.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Urządzenie wielofunkcyjne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Framko sp.j. J. Strykowski S. Miazga
Dirección postal: ul. Duża 22
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-013
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 082.85 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym oraz z MS Office

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Framko 2 sp.j. J. Strykowski, S. Miazga
Dirección postal: ul. Duża
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-013
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 575.61 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 222.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020