Prekės - 449725-2020

25/09/2020    S187

Suomija-Helsinkis: Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai

2020/S 187-449725

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Huoltovarmuuskeskus
Nacionalinis registracijos Nr.: 0202419-6
Adresas: Aleksanterinkatu 48 A
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: FI-00100
Šalis: Suomija
El. paštas: toni.tainio@nesa.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.nesa.fi
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33000000 Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 2 960 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų
Paaiškinimas:

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (jäljempänä hankintalaki) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Huoltovarmuuskeskus (jäljempänä HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. HVK vastaa covid-19-pandemian hoidossa tarpeellisten tuotteiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

Hankintaan sovelletaan hankintalakia. Lisäksi hankinnassa noudatetaan Euroopan komission ohjetta julkisten hankintojen järjestelmän käytöstä covid-19-kriisiin liittyvässä hätätilanteessa, 2020/C 108 1/01(jäljempänä Komission covid-19-hankintaohje) sekä HVK:n suojainhankintaohjetta.

Komission covid-19-hankintaohjeessa todetun mukaisesti covid-19-kriisi ja sen erityislaatuinen kehitys muodostaa ennalta arvaamattoman tapahtuman, johon mikään hankintaviranomainen ei ole voinut ennalta varautua. Hankinnan äärimmäinen kiire johtuu hankittavaksi esitettyjen tuotteiden kriittisestä ja välittömästä tarpeesta Suomessa covid-19-kriisin hoidossa.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
23/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Logonet Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 0876951-9
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1 MANNER-SUOMI
Šalis: Suomija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 960 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Markkinaoikeus
Adresas: Radanrakentajantie 5
Miestas: Helsinki
Pašto kodas: FI-00520
Šalis: Suomija
El. paštas: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefonas: +358 295643300
Interneto adresas: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/09/2020