Suministros - 449731-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa

2020/S 187-449731

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Número de identificación fiscal: 351081570
Dirección postal: ul. Mogilska 109 pokój 101B
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-571
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kadula, Monika Chodur
Correo electrónico: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Fax: +48 126154887
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.malopolska.policja.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków

Número de referencia: ZP.61.2020
II.1.2)Código CPV principal
35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu cenowym.

3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).

4. Długość okresu gwarancji w zakresie:

a) zadania nr 1 nie krótszy niż 36 m-cy;

b) zadania nr 2 nie krótszy niż 24 m-ce;

c) zadania nr 3 nie krótszy niż 36 m-cy;

e) zadania nr 4 nie krótszy niż 12 m-cy;

f) zadania nr 5 nie krótszy niż 36 m-cy;

licząc od każdej dostawy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 746 515.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa ustników do urządzeń ALCO-SENSOR IV

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu cenowym.

3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).

4. Długość okresu gwarancji w zakresie:

a) zadania nr 1 nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa ustników tzw. „Słomki” do urządzenia alkomat stacjonarny model AL.-4000

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu cenowym.

3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).

4. Długość okresu gwarancji w zakresie:

b) zadania nr 2 nie krótszy niż 24 m-ce, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa ustników typu „A”

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu cenowym.

3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).

4. Długość okresu gwarancji w zakresie:

c) zadania nr 3 nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa kaset do ALERE DDS 2

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu cenowym.

3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).

4. Długość okresu gwarancji w zakresie:

d) zadania nr 4 nie krótszy niż 12 m-cy , licząc od każdej dostawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa ustników typu „D”

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu cenowym.

3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla danego asortymentu (np. temperatura).

4. Długość okresu gwarancji w zakresie:

e) zadania nr 5 nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 119-288543
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa ustników do urządzeń ALCO-SENSOR IV

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Transcom International S. Śleziak, W. Filipow Spółka Jawna
Número de identificación fiscal: 530605230
Dirección postal: ul. Armii Krajowej 2
Localidad: Paczków
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 48-370
País: Polonia
Correo electrónico: transcom@transcom.com.pl
Teléfono: +49 774390400
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 86 659.65 PLN
Oferta más baja: 84 315.00 PLN / Oferta más elevada: 84 315.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa ustników tzw. „Słomki” do urządzenia Alkomat stacjonarny model AL.-4000

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Promiler Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 302677996
Dirección postal: ul. Głogowska 277
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 60-104
País: Polonia
Correo electrónico: info@promiler.pl
Teléfono: +48 609444454
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 307.20 PLN
Oferta más baja: 7 700.00 PLN / Oferta más elevada: 7 700.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa ustników typu „A”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa kaset do ALERE DDS 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MYLAB Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 361258121
Dirección postal: ul. Orzeszkowej 2
Localidad: Sulejówek
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-071
País: Polonia
Correo electrónico: BIURO@MY-LAB.COM.PL
Teléfono: +48 228132660
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 748 440.00 EUR
Oferta más baja: 654 500.00 EUR / Oferta más elevada: 654 500.00 EUR considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Dostawa ustników typu „D”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 19.100,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych, 00/100) z następującym podziałem na zadania:

1) zadanie 1 – 1 700,00 PLN,

2) zadanie 2 – 600,00 PLN,

3) zadanie 3 – 1 200,00 PLN,

4) zadanie 4 – 14 600,00 PLN,

5) zadanie 5 – 1 000,00 PLN.

2. Wadium wniesione w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby przedmiotowego postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

3. Wadium można wnieść w następujących formach:

1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31 1010 1270 0055 8413 9120 1000 – z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.10.2020”;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w p. 3 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl, lub przy użyciu platformy, tj. należy przekazać oryginał dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawiciela gwaranta).

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 muszą być podpisane przez przedstawiciela gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy.

7. Co do zasady, zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający wymaga wniesienia wadium

w polskiej walucie. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż wskazana przez Zamawiający, komisja przetargowa dokona stosownego przeliczenia po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.

10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.

11. Zamówienia udzielane będą Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa ramowa.

12. Zamawiający udzieli zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową zgodnie z art. 101a ust.1 pkt 1 Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: sekretariat@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Środki ochrony prawnej wskazane są w dziale VI ustawy Pzp, „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020