Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 449737-2018

16/10/2018    S199    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Španija-Sevilja: Storitve čiščenja na sedežu JRC v Sevilli

2018/S 199-449737

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.1 — Support Services Seville
Poštni naslov: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Kraj: Sevilla
Šifra NUTS: ES618
Poštna številka: 41092
Država: Španija
E-naslov: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/

Internetni naslov profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4098
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4098
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: raziskave

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve čiščenja na sedežu JRC v Sevilli

Referenčna številka dokumenta: JRC/SVQ/2018/R.1/0096/OC
II.1.2)Glavna koda CPV
90910000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo zajema zagotavljanje storitev čiščenja stavbe JRC-Sevilla.

Povabilo k oddaji ponudb vključuje naslednje storitve:

(a) redno vzdrževalno čiščenje v stavbi;

(b) izredne storitve čiščenja;

(c) obnavljanje zalog potrošnega materiala;

(d) ravnanje s komunalnimi odpadki.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 435 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90911200
90919200
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES618
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Edificio Expo, c/ Inca Garcilaso 3, 41092 Sevilla, ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo zajema zagotavljanje storitev čiščenja pisarn in tehničnih prostorov v objektih, ki jih ima v najemu JRC-Sevilla v stavbi Expo (Inca Garcilaso 3, 41092 Sevilla), z ocenjeno prvotno površino 8 000 m2 in 3 000 m2 notranjih steklenih površin.

Povabilo k oddaji ponudb vključuje naslednje storitve:

(a) redno vzdrževalno čiščenje v skladu z dnevnimi, tedenskimi, mesečnimi in letnimi časovnimi razporedi;

(b) izredne storitve čiščenja in odpravljanje posledic nezgod;

(c) obnavljanje zalog potrošnega materiala;

(d) ravnanje s komunalnimi odpadki, vključno z večjimi kosi odpadkov (embalažo, pohištvom) in nevarnimi odpadki (elektronsko opremo, medicinskim materialom).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 435 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

To okvirno naročilo bo sklenjeno za obdobje 12 mesecev, z možnostjo 3-kratnega samodejnega podaljšanja, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/11/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/11/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Expo Building, c/ Inca Garcilaso 3, 41092 Sevilla, ŠPANIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

4 leta.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Naslov organiziranega obiska lokacije: Edificio Expo, c/ Inca Garcilaso 3, 41092 Sevilla, ŠPANIJA.

Datum obiska je naveden v dokumentu „Povabilo k oddaji ponudb“, ki je na voljo na spletnem naslovu iz oddelka I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/10/2018