Roboty budowlane - 449784-2018

TITytułPolska-Opole: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
NDNumer publikacji ogłoszenia449784-2018
PDData publikacji16/10/2018
OJNumer wydania Dz.U. S199
TWMiejscowość nabywcyOPOLE
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany11/10/2018
DTTermin składania ofert11/12/2018
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45000000 - Roboty budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
71351910 - Usługi geologiczne
45232454 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
71351914 - Usługi archeologiczne
71313450 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
71354000 - Usługi sporządzania map
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL52
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE