Suministros - 449784-2020

25/09/2020    S187

Suomi-Helsinki: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2020/S 187-449784

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Huoltovarmuuskeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0202419-6
Postiosoite: Aleksanterinkatu 48 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: toni.tainio@nesa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.nesa.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 259 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti
Selitys:

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (jäljempänä hankintalaki) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Huoltovarmuuskeskus (jäljempänä HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. HVK vastaa covid-19-pandemian hoidossa tarpeellisten tuotteiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

Hankintaan sovelletaan hankintalakia. Lisäksi hankinnassa noudatetaan Euroopan komission ohjetta julkisten hankintojen järjestelmän käytöstä covid-19-kriisiin liittyvässä hätätilanteessa, 2020/C 108 1/01(jäljempänä Komission covid-19-hankintaohje) sekä HVK:n suojainhankintaohjetta.

Komission covid-19-hankintaohjeessa todetun mukaisesti covid-19-kriisi ja sen erityislaatuinen kehitys muodostaa ennalta arvaamattoman tapahtuman, johon mikään hankintaviranomainen ei ole voinut ennalta varautua. Hankinnan äärimmäinen kiire johtuu hankittavaksi esitettyjen tuotteiden kriittisestä ja välittömästä tarpeesta Suomessa covid-19-kriisin hoidossa.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
23/07/2020
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 0
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Logonet Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0876951-9
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 259 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/09/2020