Suministros - 449810-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Sillones

2020/S 187-449810

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Dirección postal: ul. Saperska 1
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-073
País: Polonia
Persona de contacto: Sebastian Michalik
Correo electrónico: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261321600
Fax: +48 261321689
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna MON
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa mebli klubowych i tapicerowanych oraz mebli do doposażenia Ośrodka w Omulewie – postępowanie nr 27/D

Número de referencia: 27/D
II.1.2)Código CPV principal
39113100 Sillones
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli klubowych i tapicerowanych oraz mebli do doposażenia Ośrodka w Omulewie.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Olsztyn, Braniewo, Bartoszyce, Morąg, Elbląg, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Czarny Piec, Suwałki, Mrągowo, Węgorzewo, Bemowo Piskie, Białystok.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 12 – maksimum 36 miesięcy.

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 45 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 284 160.00 PLN / Oferta más elevada: 447 226.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39114100 Tapizado
39143110 Camas y ropa de cama y pasamanería especializada
39100000 Mobiliario
39150000 Mobiliario y equipo diverso
39121000 Escritorios y mesas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Olsztyn, Braniewo, Bartoszyce, Morąg, Elbląg, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Czarny Piec, Suwałki, Mrągowo, Węgorzewo, Bemowo Piskie, Białystok

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli klubowych i tapicerowanych oraz mebli do doposażenia Ośrodka w Omulewie:

• fotel klubowy – drewniany, w ilości 60 szt.,

• fotel klubowy – drewniany, w ilości 20 szt.,

• fotel klubowy na metalowej podstawie, w ilości 60 szt.,

• tapczan tapicerowany, w ilości 280 szt.,

• sofa, w ilości 7 szt.,

• sofa, w ilości 1 szt.,

• sofa, w ilości 2 szt.,

• biurko, w ilości 1 szt.,

• łóżko pojedyncze (łóżko + stelaż + materac), w ilości 6 klp,

• łóżko podwójne (łóżko + stelaż + materac), w ilości 3 kpl.,

• szafka nocna, w ilości 10 szt.,

• komoda meblowa, w ilości 4 szt.,

• szafa ubraniowa, w ilości 1 szt.,

• stolik okolicznościowy – ława, w ilości 1 szt.,

• komoda meblowa, w ilości 1 szt.,

• szafka RTV, w ilości 1 szt.,

• regał – witryna (lewostronnie otwierana), w ilości 1 szt.,

• regał – witryna (prawostronnie otwierana), w ilości 1 szt.,

• stół (okrągły), w ilości 5 szt.,

• regał – witryna, w ilości 1 szt.,

• szafa ubraniowa, w ilości 1 szt.,

• stół, w ilości 1 szt.,

• stolik okolicznościowy – ława, w ilości 1 szt.,

• stół, w ilości 1 szt.,

• szafka RTV, w ilości 2 szt.,

• regał – witryna (otwarcie prawe), w ilości 2 szt.,

• regał – witryna (otwarcie lewe), w ilości 2 szt.,

• szafa ubraniowa, w ilości 2 szt.,

• szafka pod drukarkę, w ilości 4 szt.,

• szafka niska, w ilości 1 szt.,

• stół składany: 150x75 cm, w ilości 32 szt.,

• stół składany 150x40 cm, w ilości 5 szt.,

• stół składany (fi 140 cm), w ilości 5 szt.,

• stół składany (fi 180 cm), w ilości 1 szt.,

• stół składany (fi 200 cm), w ilości 1 szt.,

• stół składany (fi 260 cm), w ilości 1 szt.,

• stolik pod telefon, w ilości 5 szt.,

• zestaw mebli kuchennych, w ilości 1 kpl.,

• zestaw mebli kuchennych, w ilości 1 kpl.,

• zestaw mebli kuchennych, w ilości 1 kpl.,

• zestaw mebli kuchennych, w ilości 1 kpl.,

• zestaw mebli kuchennych, w ilości 1 kpl.,

• szafka kuchenna, w ilości 1 kpl..

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

• Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie – ul. Saperska 1,

• 21 WOG Elbląg, SOI w Braniewie – ul. Stefczyka 63,

• 21 WOG Elbląg, SOI w Bartoszycach, ul. Wojska Polskiego 4,

• 21 WOG Elbląg, SOI w Morągu, ul. Al. Wojska Polskiego 16

• 21 WOG Elbląg, SOI w Elblągu, ul. Królewiecka 169,

• Magazyn 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, ul. Dąbrowskiego 2,

• Magazyn 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, ul. Saperska 1,

• 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim, ul. Przystaniowa 1,

• 22 WOG Olsztyn, SOI w Lipowcu, Lipowiec 138,

• 22 WOG Olsztyn, Osada Czarny Piec, 12-122 Jedwabno,

• 24 WOG Giżycko, SOI w Suwałkach – ul. Wojska Polskiego 21,

• 24 WOG Giżycko, SOI w Mrągowie – Półwysep Czterech Wiatrów 1,

• 24 WOG Giżycko, SOI w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16,

• 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim, ul. Kętrzyńskiego1,

• Magazyn 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70,

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 12 – maksimum 36 miesięcy.

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 45 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 069-163637
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa mebli klubowych i tapicerowanych oraz mebli do doposażenia Ośrodka w Omulewie – postępowanie nr 27/D

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Cadabra” Tomasz Przybył
Dirección postal: ul. Poznańska 69
Localidad: Ostrów Wielkopolski
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 63-400
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 368 946.79 PLN
Valor total del contrato/lote: 296 788.27 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust.4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020