Suministros - 449842-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Equipamiento médico

2020/S 187-449842

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: ul. Wrocławska 1–3
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-901
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Correo electrónico: zam@5wszk.com.pl
Teléfono: +48 126308059
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.5wszk.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego IV

Número de referencia: 49/ZP/2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu medycznego IV w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 361 111.11 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw pomp infuzyjnych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110 Bombas de infusión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa zestawu pomp infuzyjnych – 4 kpl. na zasadach określonych w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W związku z tym, że przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty wnioskiem o dofinansowanie ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej, zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania, od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000 Instrumentos y aparatos médicos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa urządzenia do kompresji klatki piersiowej – 1 kpl. na zasadach określonych w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W związku z tym, że przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty wnioskiem o dofinansowanie ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej, zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania, od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wideobronchofiberoskop

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33168000 Aparatos de endoscopia y endocirugía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa wideobronchofiberoskop – 1 kpl. na zasadach określonych w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W związku z tym, że przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty wnioskiem o dofinansowanie ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej, zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania, od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

W związku z faktem, że jest to postępowanie objęte sprzętem medycznym na walkę z COVID-19 w sytuacji ciągle aktualnego stanu zagrożenia epidemicznego, a także przez fakt, że jest to objęte dotacją celową z MON z odpowiednimi terminami na realizację i rozliczenie i mając na uwadze minimalne terminy wynikające z Pzp, terminy poszczególnych czynności, czy też formalności związane z zawarciem umowy, kończąc na terminach związanych z ewentualnymi odwołaniami, skrócenie terminu składania i otwarcia ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 139-341478
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zestaw pomp infuzyjnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aesculap Chifa sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Tysiąclecia 14
Localidad: Nowy Tomyśl
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 64-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 148 148.15 PLN
Valor total del contrato/lote: 160 004.16 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Stryker Polska sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Poleczki 35
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-822
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 74 074.07 PLN
Valor total del contrato/lote: 69 410.52 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Wideobronchofiberoskop

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Olympus Polska sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Wynalazek 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-677
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 138 888.89 PLN
Valor total del contrato/lote: 146 668.32 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1, który powinien być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Zamawiający wymaga złożenie wadium zgodnie z zapisami SIWZ w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP). Dokumenty składane także przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie zamawiającego):

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp lub zagraniczny dokument równoważny,

— oświadczenie wykonawcy o:

• braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

• o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.0.1843), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020