Suministros - 449855-2020

25/09/2020    S187

Letonia-Riga: Máquinas herramienta para trabajar metales

2020/S 187-449855

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”
Número de identificación fiscal: 90000022223
Dirección postal: Braslas iela 16
Localidad: Rīga
Código NUTS: LV00 Latvija
Código postal: LV-1084
País: Letonia
Persona de contacto: Egīls Bārdiņš
Correo electrónico: brasla@kcrtk.lv
Teléfono: +371 29266191
Fax: +371 67561026
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rtk.lv/
Dirección del perfil de comprador: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/670
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Metālapstrādes aprīkojuma piegāde

Número de referencia: RTK 2019/3
II.1.2)Código CPV principal
42630000 Máquinas herramienta para trabajar metales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Metālapstrādes aprīkojuma piegāde.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CNC metālapstrādes virpa darbgaldi

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42630000 Máquinas herramienta para trabajar metales
42674000 Partes y accesorios de máquinas herramienta para trabajar metales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LV006 Rīga
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rīga.

II.2.4)Descripción del contrato:

CNC metālapstrādes virpa darbgaldi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CNC LOKŠŅU liekšanas prese

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42630000 Máquinas herramienta para trabajar metales
42674000 Partes y accesorios de máquinas herramienta para trabajar metales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LV006 Rīga
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rīga.

II.2.4)Descripción del contrato:

CNC LOKŠŅU liekšanas prese.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Apmācības simulātori — Siemens, Fanuc, Heidenhain, Fagor kopā ar CNC metālapstrādes mācību frēzmašīnu

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42674000 Partes y accesorios de máquinas herramienta para trabajar metales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LV006 Rīga
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rīga.

II.2.4)Descripción del contrato:

Apmācības simulātori — Siemens, Fanuc, Heidenhain, Fagor kopā ar CNC metālapstrādes mācību frēzmašīnu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 090-215074
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

CNC metālapstrādes virpa darbgaldi

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

CNC LOKŠŅU liekšanas prese

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Apmācības simulātori — Siemens, Fanuc, Heidenhain, Fagor kopā ar CNC metālapstrādes mācību frēzmašīnu

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Veicot 1., 4. un 5. daļās noslēgto līgumu pēcpārbaudi tika konstatēts, ka pretendenta piedāvātais tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, kā rezultātā pasūtītājs nav tiesīgs šādus līgumus slēgt. Ar pretendentu tika parakstīta vienošanās nosakot, ka līgumi tiek anulēti ar to noslēgšanas brīdi, kā arī Komisija iepriekš pieņemtais lēmums par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1., 4. un 5. daļu ir atceļams. Ievērojot, ka minētais piedāvājums bija jānoraida un citi atbilstoši piedāvājumi netika saņemti, komisija attiecīgajās daļās rīkoja sarunu procedūras. Ņemot vērā minēto, komisija lēma, ka konkurss iepirkuma priekšmeta 1., 4. un 5. daļās ir izbeidzams bez rezultātiem.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Iepirkumu uzraudzības birojs
Dirección postal: Eksporta iela 6
Localidad: Rīga
Código postal: LV-1010
País: Letonia
Correo electrónico: pasts@iub.gov.lv
Teléfono: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Dirección de internet: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Iepirkumu uzraudzības birojs
Dirección postal: Eksporta iela 6
Localidad: Rīga
Código postal: LV-1010
País: Letonia
Correo electrónico: pasts@iub.gov.lv
Teléfono: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Dirección de internet: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020