Suministros - 449862-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Potulice: Productos de origen animal, carne y productos cárnicos

2020/S 187-449862

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Karny
Número de identificación fiscal: 000319635
Dirección postal: al. Parkowa 1
Localidad: Potulice
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 89-120
País: Polonia
Persona de contacto: Zakład Karny w Potulicach
Correo electrónico: zp_potulice@sw.gov.pl
Teléfono: +48 525874440
Fax: +48 525874400
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zp.sw.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Zakład Karny w Potulicach
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy artykułów miesnych, wedliniarskich i konserw drobiowych

Número de referencia: DKw.2232.8.2020.LPM
II.1.2)Código CPV principal
15100000 Productos de origen animal, carne y productos cárnicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy artykułów mięsnych, wędliniarskich i konserw drobiowych.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu oferty, Załączniki nr: 1, 2, 3 i 4, które stanowią załączniki do SIWZ.

2. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne.

3. Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt w/w artykuły do magazynu Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Mają być świeże, nie mrożone o dobrym smaku, z odpowiednim okresem ważności do spożycia dla...

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 993 672.70 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Grupa 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15110000 Carne
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Karny w Potulicach, al. Parkowa 1, Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie Rynek 8, Areszt Śledczy w Bydgoszczy W. Jagiellońskie 4

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formularzach cenowych nr 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Grupa 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15131310 Paté
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Karny w Potulicach al. Parkowa 1, Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie Rynek 8, Areszt Śledczy w Bydgoszczy W. Jagiellońskie 4

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w formularzu cenowym nr 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Grupa 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15130000 Productos cárnicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Karny w Potulicach al. Parkowa 1, Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie Rynek 8 Areszt Śledczy w Bydgoszczy W. Jagiellońskie 4

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym nr 3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Grupa 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15130000 Productos cárnicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Karny w Potulicach al. Parkowa 1, Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie Rynek 8 Areszt Śledczy w Bydgoszczy W. Jagiellońskie 4

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formularzy cenowym nr 4.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 136-334245
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Grupa 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zakład Przetwórstwa Mięsa R. Aniołkowski E. Aniołkowska S-ka J.
Dirección postal: ul. Karabinierów 2g
Localidad: Grudziądz
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 86-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 305 635.36 PLN
Valor total del contrato/lote: 208 480.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Grupa 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KOnshurt S-ka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
Dirección postal: ul. Korfantego 26
Localidad: Częstochowa
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 42-202
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 17 562.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 16 447.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Grupa 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zakład Przetwórstwa Mięsa R. Aniołkowski E. Aniołkowska
Dirección postal: ul. Karabinierów 2g
Localidad: Grudziądz
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 86-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 627 213.05 PLN
Valor total del contrato/lote: 526 934.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Grupa 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Skup Ubój Przetwórstwo Mięsa Supmięs Kalinowski Kalinowska
Dirección postal: Zielona 2
Localidad: Babiak
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 62-620
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 271 784.64 PLN
Valor total del contrato/lote: 241 811.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie – dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.,

b) odwołanie,

c) skarga do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020