Suministros - 449868-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Pitești: Manzanas

2020/S 187-449868

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Județul Arges
Número de identificación fiscal: 4229512
Dirección postal: Piața Vasile Milea nr. 1
Localidad: Pitești
Código NUTS: RO311 Argeş
País: Rumania
Persona de contacto: Emil Codruț Mara
Correo electrónico: codrut.mara@cjarges.ro
Teléfono: +40 248220075
Fax: +40 248220075
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cjarges.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție de fructe proaspete (mere) pentru perioada 2018-2021

Número de referencia: 4229512-2018-4
II.1.2)Código CPV principal
03222321 Manzanas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitia de fructe proaspete (mere) ce vor fi distribuite elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si prescolarilor din gradinitele de stat si private cu program normal de patru ore, in perioada 2018-2021, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, fara TVA, cheltuiuelile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conf. art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsul AC vor fi publicate in SEAP in termen de șase zile inainte de data-lim. de dep. a of., conf. art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016, AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 9 999 668.16 RON
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zona Sud

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03222321 Manzanas
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO311 Argeş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul Argeș (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descripción del contrato:

Lotul 1 (zona Sud) — cantitate minima = 4 743 615 buc. și cantitate maxima = 5 270 684 buc. Acord-cadru: valoare minima: 2 590 013,79 RON; valoare maxima: 2 877 793,45 RON. Estimări ale cantitatilor minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit. min.: 527 070 buc. și cantit. max.: 585 632 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 319 755,07 RON fara TVA.

Valoarea estimata (5 270 684 buc. x 0,546 RON fara TVA) a fost stabilita pe baza numarului de elevi ce pot beneficia de program (anul scolar 2018-2019: 29 509 prescolari si elevi; anul scolar 2019-2020: 29 269 prescolari si elevi; anul scolar 2020-2021: 29 147 prescolari si elevi).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Conform art. 3 alin. (1) din OG nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene „Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zona Nord

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03222321 Manzanas
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO311 Argeş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul Arges, (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descripción del contrato:

Lotul 2 (zona Nord) – cantitate minima = 4 884 714 buc. și cantitate maxima = 5 427 460 buc.

Acord-cadru: valoare minima: 2 667 053,84 RON; valoare maxima: 2 963 393,14 RON. Estimări ale cantitatilor minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit. min.: 542 746 buc. și cantit. max.: 603 051 buc.Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 329 265,85 RON.

Valoarea estimata (5 427 460 buc. x 0,546 RON fara TVA) a fost stabilita pe baza numarului de elevi ce pot beneficia de program (anul scolar 2018-2019: 30 264 prescolari si elevi; anul scolar 2019-2020: 30 102 prescolari si elevi; anul scolar 2020-2021: 30 131 prescolari si elevi).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Conform art. 3 alin. (1) din OG nr. 13 din 18 august 2017, privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene „Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 190-429084
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15209/582
Lote nº: 2
Denominación:

Zona Nord

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Matra S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 6287579
Dirección postal: Bulevardul Muncii nr. 11
Localidad: Scornicești
Código NUTS: RO414 Olt
Código postal: 235600
País: Rumania
Correo electrónico: matra@rdslink.ro
Teléfono: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Dirección de internet: www.matra.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 052 101.44 RON
Valor total del contrato/lote: 1 052 101.44 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13756/280
Lote nº: 1
Denominación:

Zona Sud

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Matra S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 6287579
Dirección postal: Bulevardul Muncii nr. 11
Localidad: Scornicești
Código NUTS: RO414 Olt
Código postal: 235600
País: Rumania
Correo electrónico: matra@rdslink.ro
Teléfono: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Dirección de internet: www.matra.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 152 900.00 RON
Valor total del contrato/lote: 1 152 900.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13757/281
Lote nº: 2
Denominación:

Zona Nord

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Matra S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 6287579
Dirección postal: Bulevardul Muncii nr. 11
Localidad: Scornicești
Código NUTS: RO414 Olt
Código postal: 235600
País: Rumania
Correo electrónico: matra@rdslink.ro
Teléfono: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Dirección de internet: www.matra.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 001 700.00 RON
Valor total del contrato/lote: 1 001 700.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3970/3971
Lote nº: 1
Denominación:

Zona Sud

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/03/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Matra S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 6287579
Dirección postal: Bulevardul Muncii nr. 11
Localidad: Scornicești
Código NUTS: RO414 Olt
Código postal: 235600
País: Rumania
Correo electrónico: matra@rdslink.ro
Teléfono: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Dirección de internet: www.matra.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 841 186.59 RON
Oferta más baja: 5 776 997.76 RON / Oferta más elevada: 5 776 997.76 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3974
Lote nº: 1
Denominación:

Zona Sud

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/03/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Matra S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 6287579
Dirección postal: Bulevardul Muncii nr. 11
Localidad: Scornicești
Código NUTS: RO414 Olt
Código postal: 235600
País: Rumania
Correo electrónico: matra@rdslink.ro
Teléfono: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Dirección de internet: www.matra.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 877 793.45 RON
Valor total del contrato/lote: 2 846 169.36 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3973
Lote nº: 2
Denominación:

Zona Nord

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/03/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Matra S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 6287579
Dirección postal: Bulevardul Muncii nr. 11
Localidad: Scornicești
Código NUTS: RO414 Olt
Código postal: 235600
País: Rumania
Correo electrónico: matra@rdslink.ro
Teléfono: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Dirección de internet: www.matra.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 963 393.14 RON
Valor total del contrato/lote: 2 930 828.40 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15210/581
Lote nº: 1
Denominación:

Zona Sud

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Matra S.R.L.
Número de identificación fiscal: RO 6287579
Dirección postal: Bulevardul Muncii nr. 11
Localidad: Scornicești
Código NUTS: RO414 Olt
Código postal: 235600
País: Rumania
Correo electrónico: matra@rdslink.ro
Teléfono: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Dirección de internet: www.matra.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 015 968.96 RON
Valor total del contrato/lote: 1 015 968.96 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Serviciul achiziții publice
Dirección postal: Piața Vasile Milea nr. 1
Localidad: Pitești
Código postal: 110053
País: Rumania
Correo electrónico: codrut.mara@cjarges.ro
Teléfono: +0 248210056
Fax: +0 248220137
Dirección de internet: www.cjarges.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020