Suministros - 449875-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Tarnów: Implantes quirúrgicos

2020/S 187-449875

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: ul. Lwowska 178a
Localidad: Tarnów
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 33-100
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Logistyki
Correo electrónico: ahajnysz@lukasz.med.pl
Teléfono: +48 146315460
Fax: +48 146315460
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lukasz.med.pl
Dirección del perfil de comprador: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa: implanty neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy, zestaw do drenażu. Zakres nr 1 do 35 dla Oddziału Neurochirurgii – Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łuk...

Número de referencia: 39/2020
II.1.2)Código CPV principal
33184100 Implantes quirúrgicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 685 523.87 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Protezy trzonów odcinka szyjnego

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego i czaszkowo-kręgosłupowych metodą klasyczną i z nawigacją O-ARM

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wszczepy typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego Alif

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sztuczny substytut przeszczepu kości

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wszczep międzytrzonowy (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa krótkoodcinkowa

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stabilizacja przeznasadowa do stosowania otwartego i przezskórnego oraz z użyciem nawigacji O-ARM

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kyphoplastyka

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tytanowy implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stymulatory rdzeniowe ze stymulacją toniczną oraz typu burst

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Czasowy stymulator rdzenia pulsacyjnymi falami

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zaciski do mocowania płatów kostnych

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Klipsy naczyniowe do tętniaków

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mikropłytki do zespoleń kości czaszki

Lote nº: 29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cage TLIF samożłobiący

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw do drenażu lędźwiowego

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Programowalna pompa baklofenowa wszcepialna

Lote nº: 32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Personalizowany system stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

Lote nº: 33
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Śruby kortykalne do stabilizacji tylnej kręgosłupa z dostępu przyśrodkowego

Lote nº: 34
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uniwersalny system śrub do stabilizacji tylnej przeznasadowej i bocznej metodą otwartą i przezskórną

Lote nº: 35
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100 Implantes quirúrgicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 091-216534

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 11 475.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 90 300.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 83 720.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ChM Sp. z o.o., Lewickie 3B, e-mail: przetargi@chm.eu
Localidad: 16-061 Juchnowiec Kościelny
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 150 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 81 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Protezy trzonów odcinka szyjnego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: LFC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, e-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Localidad: 65-364 Zielona Góra
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 51 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 49 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego i czaszkowo-kręgosłupowych metodą klasyczną i z nawigacja O-ARM

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 30 210.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 85 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 90 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 9
Denominación:

Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: acp_zamówienia.publiczne@bbraun.com
Localidad: Nowy tomyśl
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 21 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 20 338.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: 10
Denominación:

Wszczepy typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały, e-mail: przetargi@novaspine.pl
Localidad: 55-040 Tyniec Mały
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 113 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 104 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Lote nº: 11
Denominación:

Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: acp_zamówienia.publiczne@bbraun.com
Localidad: 64-300 Nowy Tomyśl
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 102 400.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 108 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Lote nº: 12
Denominación:

Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, e-mail: katarzyna.trojnar@stryker.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 50 400.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 48 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13
Lote nº: 13
Denominación:

System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: S.M.I.O SAS Parc Technologique, 2 Place Berthe Morisot, 69800 Saint Priest, France, poland@smaio.com
Localidad: 69800 Saint Priest
Código NUTS: FR FRANCE
País: Francia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 192 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 183 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 14
Lote nº: 14
Denominación:

Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: LFC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, e-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Localidad: 65-364 Zielona Góra
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 80 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 77 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Lote nº: 15
Denominación:

Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego Alif

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 50 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 34 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16
Lote nº: 16
Denominación:

Sztuczny substytut przeszczepu kości

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17
Lote nº: 17
Denominación:

Wszczep międzytrzonowy (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 80 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 80 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18
Lote nº: 18
Denominación:

Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa krótkoodcinkowa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały, e-mail: przetargi@novaspine.pl
Localidad: 55-040 Tyniec Mały
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 38 250.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 37 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 19
Lote nº: 19
Denominación:

Stabilizacja przeznasadowa do stosowania otwartego i przezskórnego oraz z użyciem nawigacji O-ARM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, e-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 280 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 267 792.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 20
Lote nº: 20
Denominación:

Kyphoplastyka

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 140 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 135 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 21
Lote nº: 21
Denominación:

Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: LFC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, e-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Localidad: 65-364 Zielona Góra
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 40 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 38 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 22
Lote nº: 22
Denominación:

Tytanowy implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pionier Surgical Technology B.V. Voorveste 7, 3992 DC Houten / Holandia, gbanach@rtix.com
Localidad: 3992 DC Houten
Código NUTS: NL NEDERLAND
País: Países Bajos
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 210 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 205 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 23
Lote nº: 23
Denominación:

Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 24
Lote nº: 24
Denominación:

Stymulatory rdzeniowe ze stymulacją toniczną oraz typu burst

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, e-mail: pretargi@abbott.com
Localidad: 02-676 Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 96 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 92 934.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 25
Lote nº: 25
Denominación:

Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, e-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
Localidad: 00-633 Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 90 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 86 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 26
Lote nº: 26
Denominación:

Czasowy stymulator rdzenia pulsacyjnymi falami

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 27
Lote nº: 27
Denominación:

Zaciski do mocowania płatów kostnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aesculap Chifa Sp. zo.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: acp_zamówienia.publiczne@bbraun.com
Localidad: 64-300 Nowy Tomyśl
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 50 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 47 109.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 28
Lote nº: 28
Denominación:

Klipsy naczyniowe do tętniaków

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: acp_zamówienia.publiczne@bbraun.com
Localidad: 64-300 Nowy Tomyśl
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 35 200.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 35 120.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 29
Lote nº: 29
Denominación:

Mikropłytki do zespoleń kości czaszki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: acp_zamówienia.publiczne@bbraun.com
Localidad: 64-300 Nowy Tomyśl
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 14 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 18 775.07 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 30
Lote nº: 30
Denominación:

Cage Tlif samożłobiący

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: LFC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, e-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Localidad: 65-364 Zielona Góra
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 112 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 106 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 31
Lote nº: 31
Denominación:

Zestaw do drenażu lędźwiowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, e-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
Localidad: 00-633 Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 112 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 32
Lote nº: 32
Denominación:

Programowalna pompa baklofenowa wszcepialna

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, e-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
Localidad: 00-633 Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 170 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 160 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 33
Lote nº: 33
Denominación:

Personalizowany system stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Medicrea Poland Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, e-mail: biuro@medicrea.com
Localidad: 93-231 Łódź
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 290 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 280 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 34
Lote nº: 34
Denominación:

Śruby kortykalne do stabilizacji tylnej kręgosłupa z dostępu przyśrodkowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com
Localidad: 02-135 Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 90 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 76 650.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 35
Lote nº: 35
Denominación:

Uniwersalny system śrub do stabiliazacji tylnej przeznasadowej i bocznej metodą otwartą i przezskórną

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ChM Sp. z o.o. Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, e-mail: przetargi@chm.eu
Localidad: 16-061 Juchnowiec Kościelny
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 63 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 83 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020