Suministros - 449884-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Opole: Neumáticos para automóviles

2020/S 187-449884

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Dirección postal: ul. Korfantego 2
Localidad: Opole
Código NUTS: PL524 Opolski
Código postal: 45-077
País: Polonia
Persona de contacto: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
Correo electrónico: zamowienia@op.policja.gov.pl
Teléfono: +48 774222673
Fax: +48 774222114
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.opolska.policja.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://opolska.policja.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad. nr 3 opony zimowe

Número de referencia: WS-ZF.2380.7.2020
II.1.2)Código CPV principal
34351100 Neumáticos para automóviles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 722 444.31 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524 Opolski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych KWP w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podane ilości asortymentu w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako wielkość przybliżoną. Ilość Zamawianego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy. Wymieniony asortyment, w czasie obowiązywania umowy, będzie zamawiany partiami nazywanymi „jednorazowe zamówienie”. Odbiór partii w ramach jednorazowego zamówienia będzie następował transportem własnym Zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione opony na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95, 45-232 Opole, w terminie do trzech dni od zgłoszenia przesłanego telefaksem lub na adres e-mail Wykonawcy, przez Zamawiającego. Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 12 mies. licząc od dnia ich produkcji. Wykonawca gwarantuje, że opony są dopuszczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Opony muszą być objęte gwarancją min. 24 mies. liczoną od daty pozytywnego odbioru jednorazowego zamówienia przez Zamawiającego. Podany indeks prędkości oraz nośność podane w OPZ są wartościami minimalnymi jakie musi spełniać opona, Zamawiający dopuszcza dostawy opon o podwyższonych parametrach niż podane minimalne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na opony / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 119-288502
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad. nr 3 opony zimowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Moto Budrex Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Grunwaldzka 291
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-438
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 272 522.60 PLN
Valor total del contrato/lote: 220 815.45 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020