Suministros - 449979-2020

25/09/2020    S187

Polska-Strzelce Opolskie: Elektryczność

2020/S 187-449979

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1. Gmina Strzelce Opolskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: pl. Myśliwca 1
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: os. 1000-lecia 16
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: Os. 1000-lecia 16
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 4a
Miejscowość: Łącznik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: ul. Prudnicka 29
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 6. Gminne Centrum Kultury w Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-185-02-29
Adres pocztowy: ul. Prudnicka 35
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 7. Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-000-64-60
Adres pocztowy: ul. Prudnicka 43
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 8. Gmina Bierawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 12
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 9. Publiczne Przedszkole w Bierawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Dąbrowy 4
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 10. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Klasztorna 2
Miejscowość: Dziergowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-244
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 11. Publiczne Przedszkole w Kotlarni
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-20-55-417
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 34
Miejscowość: Kotlarnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5
Miejscowość: Stare Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-223
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 13. Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Kozielska 8
Miejscowość: Dziergowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-244
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Starej Kuźni
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Kotlarnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 15. Szkoła Podstawowa z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Raciborska, 42A
Miejscowość: Solarnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-244
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 16. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-54-17
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 12
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 17. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-114-38-23
Adres pocztowy: ul. Kościelna 2
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 18. Gmina Byczyna
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Kluczborska 4A/4
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Roszkowice 88
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 21. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie im. Jana Zamojskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Poznańska 6
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 22. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Biskupice 22
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 23. Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: Polanowice 94
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 24. Zespół Szkół w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Borkowska 3
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 25. Publiczne Przedszkole w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-01-02
Adres pocztowy: ul. Stawowa 14
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 26. Ośrodek Kultury w Byczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-127-75-80
Adres pocztowy: ul. Borkowska 1
Miejscowość: Byczyna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 27. Gmina Cisek
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Planetorza 52
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 28. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Planetorza 21
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 29. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Główna 51
Miejscowość: Landzmierz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 30. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Główna 98a
Miejscowość: Łany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 31. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Szkolna 12
Miejscowość: Roszowicki Las
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 32. Gminne Przedszkole w Cisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Harcerska 9
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 33. Gminne Przedszkole w Łanach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-08-04
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8
Miejscowość: Łany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253 Cisek
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 34. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-100-53-92
Adres pocztowy: ul. Planetorza 30
Miejscowość: Cisek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 35. Gmina Dobrzeń Wielki
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 44
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 36. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 28
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 37. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 94
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 38. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śl. 1
Miejscowość: Chróścice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 39. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 6A, 46-082 Kup
Miejscowość: Kup
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 40. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Kościelna 3
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 41. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Szkolna 11, 46-080
Miejscowość: Chróścice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 42. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-049-55-69
Adres pocztowy: ul. Kościelna 1
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 43. Gminny Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-168-42-90
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 20
Miejscowość: Dobrzeń Wielki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 44. PROWOD Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-100-00-21
Adres pocztowy: ul. Rynek 4
Miejscowość: Kup
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 45. Gmina Domaszowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: ul. Główna 26
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 46. Szkoła Podstawowa w Polkowskiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: Polkowskie
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 47. Szkoła Podstawowa w Domaszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 48. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-137-34-11
Adres pocztowy: ul. Sportowa 2
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 49. Gmina Głuchołazy
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Rynek 15
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 50. Gmina Głuchołazy Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 14
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 51. Gmina Głuchołazy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 2
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 52. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: Nowy Świętów 65
Miejscowość: Nowy Świętów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 53. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: Bodzanów 83
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 54. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Curie-Skłodowskiej 7
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 55. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 30
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 56. Gmina Głuchołazy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 57. Gmina Głuchołazy Publiczne Przedszkole nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Skłodowskiej 4
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 58. Gmina Głuchołazy Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-26-90
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 1
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 59. Centrum Kultury w Głuchołazach
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-000-83-35
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Warszawy 7
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 60. "Wodociągi" Spółka Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-000-63-65
Adres pocztowy: ul. Reymonta 12
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 61. Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-197-49-45
Adres pocztowy: ul. Plac Basztowy 3
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 62. Gmina Gogolin
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Krapkowicka 6
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 63. Dom Spokojnej Starości w Kamionku
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Polna 24
Miejscowość: Kamień Śląski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 64. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Klasztorna 2
Miejscowość: Kamień Śląski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 65. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Podgórna 3
Miejscowość: Malnia
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 66. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 4
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 67. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 34
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 68. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie im. Kornela Makuszyńskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 39
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 69. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie im. Jana Brzechwy
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Krapkowicka 141
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 70. Straż Miejska w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Krapkowicka 4
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 71. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: Al. Przyjaciół Dubendorf
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 72. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Szkolna 27
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 73. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-010-30-52
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 20
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 74. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-176-59-37
Adres pocztowy: ul. Plac Dworcowy 2
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 75. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-26-92
Adres pocztowy: Plac Dworcowy 5
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 76. Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-011-48-77
Adres pocztowy: ul. Ligonia 15
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 77. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-000-45-85
Adres pocztowy: ul. Ligonia 15
Miejscowość: Gogolin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 78. Gmina Grodków
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Warszawska 29
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 79. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 24
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 80. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. G. Morcinka 2
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 81. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedrzejowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Jedrzejów 63
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 82. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Kopice 32
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 83. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Kolnica 105
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 84. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Lipowa 79
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 85. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Gnojna 119
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 86. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 4
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 87. Przedszkole Publiczne w Kopicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Kopice 32 A
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 88. Przedszkole Publiczne w Wierzbniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: Wierzbnik 65
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 89. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-100-57-55
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 90. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-000-07-96
Adres pocztowy: Tarnów Grodkowski 46d
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 91. Ośrodek Kultury i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-002-51-93
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 16
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 92. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-194-68-60
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 93. Gmina Kamiennik-Urząd Gminy w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 69
Miejscowość: Kamienniku
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 94. Gmina Kamiennik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 2/3
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 95. Gmina Kamiennik-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 20
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 96. Gmina Kamiennik - Szkoła Podstawowa w Kamienniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 28
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 97. Gmina Kamiennik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-53-23
Adres pocztowy: Karłowice Wielkie 52
Miejscowość: Kamiennik
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-388
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 98. Gmina Kluczbork
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Katowicka 1
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 99. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 100. Administracja Oświaty
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 1
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 101. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 6
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 102. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Wolności 1A
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 103. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: Zamkowa 6
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 104. Centrum Aktywności Lokalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 3
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 105. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Chopina 1
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 106. Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Norwida 19
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 107. Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 108. Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoszkolną z Opieką Pielęgniarską
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 26
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 109. Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Ossowskiego 3i
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 110. Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem zamiejscowym w Bażanach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: Bogacica ul. Wolności 4
Miejscowość: Bogacica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 111. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 112. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Wolności 17
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 113. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 17
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 114. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 27
Miejscowość: Kujakowice Górne
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 115. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Szkolna 10
Miejscowość: Bogacica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-243
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 116. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 1
Miejscowość: Bąków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 117. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: Kuniów 74
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 118. Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-165-84-19
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 4
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 119. Kluczborski Dom Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-131-25-72
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 5
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 120. Muzeum im. Jana Dzierżona
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-155-65-35
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 10
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 121. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-136-80-64
Adres pocztowy: ul. Miarki 2
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 122. Gmina Komprachcice
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 123. Przedszkole Publiczne w Ochodzach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Ochodze, Ogrodowa 2
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 124. Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Polska Nowa Wieś ul. Lipowa 102
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 125. Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Opolska 1
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 126. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 127. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Domecko, ul. Opolska 52
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 128. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 56
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 129. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Wawelno ul. Nowowiejska 14
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 130. Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Ochodze, ul. Opolska 34
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 131. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 132. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-047-12-96
Adres pocztowy: Rolnicza 6
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 133. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-020-62-17
Adres pocztowy: Niemodlińska 2
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 134. Gmina Korfantów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 135. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: ul. 3 Maja
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 136. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 1
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 137. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: ul. Klasztorna 4
Miejscowość: Ścinawa Mała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 138. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-162-60-78
Adres pocztowy: Rynek 10
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 139. Gmina Korfantów-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-27-09
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 140. Gmina Lasowice Wielkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-168-30-21
Adres pocztowy: Lasowice Wielkie 99A
Miejscowość: Lasowice Wielkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 141. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-168-30-21
Adres pocztowy: Lasowice Wielkie 83
Miejscowość: Lasowice Wielkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 142. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-168-30-21
Adres pocztowy: Chocianowice 78
Miejscowość: Chocianowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 143. Gmina Lewin Brzeski
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 144. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 61
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 145. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Główna 32
Miejscowość: Łosiów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 146. Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Miejscowość: Skorogoszcz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-345
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 147. Przedszkole Publiczne w Przeczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: Przecza 19
Miejscowość: Skorogoszcz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-345
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 148. Publiczne Przedszkole nr 1 w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: Al. Wojska Polskiego 13
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 149. Publiczne Przedszkole nr 2 w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 2
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 150. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-19-09
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 41A
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 151. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-116-95-29
Adres pocztowy: ul. Rynek 14
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 152. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-15-75-577
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 52
Miejscowość: Lewin Brzeski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 153. Gmina Lubsza
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Brzeska 16
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 154. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy z filią w Dobrzyniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 155. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 4
Miejscowość: Mąkoszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 156. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: Czepielowice 31
Miejscowość: Pisarzowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 157. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-140-62-77
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1a
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 158. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-169-06-11
Adres pocztowy: ul. Kukurydziana 1A
Miejscowość: Lubsza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 159. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-190-30-24
Adres pocztowy: Śmiechowice 20
Miejscowość: Pisarzowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 160. Gmina Łambinowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 161. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 162. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Zawadzkiego 33, 48-316
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 163. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Obozowa 13
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 164. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jasienicy Dolnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: Jasienica Dolna 156
Miejscowość: Jasienica Dolna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 165. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: Bielice 102
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 166. Publiczne Przedszkole w Łambinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 167. Publiczne Przedszkole w Sowinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-239-10-51
Adres pocztowy: Sowin 59
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 168. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-194-45-71
Adres pocztowy: ul. Muzealna 1
Miejscowość: Łambinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 169. Gmina Łubniany
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Opolska 104
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 170. Publiczne Przedszkole w Łubnianach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Opolska 69
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 171. Publiczne Przedszkole w Kępie
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Zawadzka 5
Miejscowość: Kępa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 172. Publiczne Przedszkole w Jełowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Oleska 2b
Miejscowość: Jełowa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 173. Publiczne Przedszkole w Brynicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 67
Miejscowość: Brynica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 174. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Wolności 15
Miejscowość: Jełowa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 175. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 47
Miejscowość: Brynica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 176. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Opolska 51
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 177. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-034-49-13
Adres pocztowy: ul. Szkolna 4
Miejscowość: Luboszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 178. Łubniański Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-013-05-95
Adres pocztowy: ul. Opolska 49
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 179. Gmina Namysłów
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 180. Przedszkole nr 1 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 181. Przedszkole Nr 3 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 3
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 182. Przedszkole nr 4 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. W. St. Reymonta 5B
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 183. Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 1
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 184. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 185. Przedszkole w Bukowie Śląskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Bukowa Śląska 7B
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 186. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 21
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 187. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. W. St. Reymonta 5
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 188. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Łączańska 1
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 189. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. W. St. Reymonta 56
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 190. Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 22
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 191. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Głuszyna ul. Główna 115
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 192. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Jastrzębie ul. Opolska 68
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 193. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Kamienna 26
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 194. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Ligota Książęca 87B
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 195. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: Smarchowice Wielkie ul. Brzegowa 58
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 196. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-04
Adres pocztowy: ul. Harcerska 1
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 197. Namysłowski Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-101-23-92
Adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 198. Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-133-04-88
Adres pocztowy: ul. Dubois 5
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 199. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-132-84-16
Adres pocztowy: ul. Mariańska 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 200. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-129-22-79
Adres pocztowy: ul. Łączańska 12
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 201. Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-145-45-46
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 2
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 202. Gmina Olesno
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Pieloka 21
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 203. Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Bodzanowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 204. Publiczne Przedszkole w Borkach Małych
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Borki Małe, ul. Szkolna 1
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 205. Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Borki Wielkie, ul. Młyńska 8
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 206. Publiczne Przedszkole w Łowoszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Łowoszów, ul. Opolska 64
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 207. Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa Trójeczka
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Sądowa 5
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 208. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-006-66-93
Adres pocztowy: ul. Wschodnia 2
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 209. Publiczne Przedszkole w Sowczycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Sowczyce ul. Długa 10
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 210. Publiczne Przedszkole w Wojciechowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wojciechów ul. Okrzei 1
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 211. Publiczne Przedszkole w Wysokiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wysoka ul. Szkolna 53
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 212. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Bodzanowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 213. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Borki Wielkie ul. Młyńska 8
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 214. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Krasickiego 25
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 215. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sowczycach
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Sowczyce ul. Długa 8
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 216. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wachów ul. Polna 17
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 217. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: Wojciechów ul. Kluczborska 37
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 218. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Pieloka 12
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 219. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-156-23-52
Adres pocztowy: ul. Wielkie Przedmieście 51
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 220. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-119-07-49
Adres pocztowy: ul. Aleksandra 5
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 221. Miejski Dom Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-103-60-20
Adres pocztowy: ul. Wielkie Przedmieście 31
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 222. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-157-58-05
Adres pocztowy: ul. Wachowska 10a
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 223. Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-136-38-94
Adres pocztowy: ul. Jaronia 7
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 224. Żłobek Miejski w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-139-05-37
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 225. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Oleśnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 576-158-03-96
Adres pocztowy: ul. Lubliniecka 3a
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 226. Gmina Olszanka
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Olszanka 16
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 227. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Olszanka 94
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 228. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Jankowice Wielkie 15
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 229. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Przylesie 135b
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 230. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-105-27-09
Adres pocztowy: Czeska Wieś 61
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 231. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-153-45-49
Adres pocztowy: Krzyżowice 72
Miejscowość: Olszanka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 232. Gmina Otmuchów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 6
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 233. Gospodarstwo Komunalne
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Krakowska 42
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 234. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 4b
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 235. Ludowe Zespoły Sportowe
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 6
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 236. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 1
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 237. Zespół Szkół w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Krakowska 36
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 238. Szkoła Podstawowa w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Krakowska 38
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 239. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maciejowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Maciejowice 42
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 240. Zespół Przedszkoli w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Jagiełły 3
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 241. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wójcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Wójcice 126
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 242. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grądach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Grądy 32
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 243. Zespół Szkolno-Przedszkolny Jarnołtów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jarnołtów 86
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 244. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Kałków 61a
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 245. Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jasienica Górna 36
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 246. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Meszno 69
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 247. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Buków
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 248. Ochotnicza Straż Pożarna w Goraszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Goraszowice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 249. Ochotnicza Straż Pożarna w Nadziejowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Nadziejów
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 250. Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Maciejowice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 251. Ochotnicza Straż Pożarna w Kałkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Kałków
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 252. Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jasienica Górna
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 253. Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Jodłów
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 254. Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Śliwice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 255. Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Wójcice
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 256. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Wierzbno
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 257. Ochotnicza Straż Pożarna w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Grodkowska 2
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 258. Ochotnicza Straż Pożarna w Łące
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: Łąka
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 259. Dom Kultury Zamek w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 260. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-238-86-23
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 261. Gmina Pakosławice
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: Reńska Wieś 1
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 262. Gmina Pakosławice-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: Reńska Wieś 1
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 263. Gmina Pakosławice-Zespół Szkół w Prusinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: ul. Szkolna 9
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 264. Gmina Pakosławice-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-243-31-92
Adres pocztowy: Goszowice 5
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 265. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-186-52-74
Adres pocztowy: Pakosławice 38
Miejscowość: Pakosławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 266. Gmina Pawłowiczki
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: Pl. Jedności Narodu 1
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 267. Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Kościelna 42
Miejscowość: Ostrożnica
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 268. Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Korfantego 3
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 269. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Główna 19
Miejscowość: Naczęsławice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 270. Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Szkolna 22
Miejscowość: Gościęcin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 271. GOPS
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Magnoliowa 3
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 272. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 20
Miejscowość: Maciowakrze
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 273. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: Jakubowice 2C
Miejscowość: Jakubowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 274. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-209-07-50
Adres pocztowy: ul. Korfantego 3
Miejscowość: Pawłowiczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 275. Gmina Pokój
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 8
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 276. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 5
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 277. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 15
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 278. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-93-22
Adres pocztowy: Domaradz 3
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 279. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-142-02-86
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 26
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 280. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-141-31-22
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 26
Miejscowość: Pokój
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 281. Gmina Polska Cerekiew
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Raciborska 4
Miejscowość: Polska Cerekiew
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 282. Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Raciborska 4
Miejscowość: Polska Cerekiew
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 283. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 4
Miejscowość: Polska Cerekiew
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 284. Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Kościelna 1
Miejscowość: Woronin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 285. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-205-65-46
Adres pocztowy: ul. Parkowa 20
Miejscowość: Zakrzów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 286. Gmina Reńska Wieś
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-208-91-26
Adres pocztowy: ul. Pawłowicka 1
Miejscowość: Reńska Wieś
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 287. Gminny Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-100-48-89
Adres pocztowy: ul. Reński Koniec 2
Miejscowość: Reńska Wieś
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 288. Gmina Skarbimierz
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-050-05-48
Adres pocztowy: Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12
Miejscowość: Skarbimierz
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-318
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 289. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 747-182-90-55
Adres pocztowy: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 290. Gmina Skoroszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-240-60-77
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 17
Miejscowość: Skoroszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 291. Gmina Skoroszyce - Zakład Oczyszczania i Wodociągów
Krajowy numer identyfikacyjny: 753-240-60-77
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 17
Miejscowość: Skoroszyce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 292. Gmina Biała
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-191-20-48
Adres pocztowy: ul. Rynek 10
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 48-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 293. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Krakowska 16
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 294. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 295. Żłobek
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 296. Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 7
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 297. Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 298. Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 299. Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 300. Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Asnyka 6
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 301. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kozielska 34
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 302. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. W. Świerzego 3
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 303. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Sosnowa 3
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 304. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 305. Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Toszecka 19
Miejscowość: Błotnica Strzelecka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 306. Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 1
Miejscowość: Dziewkowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 307. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 26
Miejscowość: Kadłub
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 308. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kalinowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 309. Zespół Placówek Oświatowych w Suchej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Kościelna 40
Miejscowość: Sucha
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 310. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Rozmierka
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 311. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Szymiszów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 312. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 2a
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 313. Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-185-88-99
Adres pocztowy: ul. Wałowa 5
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 314. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-187-82-64
Adres pocztowy: ul. Główna 35
Miejscowość: Grodzisko
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 315. Środowiskowy Dom Samopomocy
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-195-17-36
Adres pocztowy: ul. Habryki 11
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 316. Strzelecki Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-192-48-34
Adres pocztowy: Pl. Żeromskiego 7
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 317. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-176-63-01
Adres pocztowy: ul. K. Wyszyńskiego 10
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 318. Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-197-32-06
Adres pocztowy: ul. Opolska 46
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 319. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-100-31-46
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 320. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-000-33-80
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 321. Gmina Świerczów
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: ul. Brzeska 48
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 322. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: Dąbrowa ul. Parkowa 4
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 323. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: Bąkowice ul. Szkolna 6
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 324. Szkoła Podstawowa w Świerczowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: ul. Brzeska 28
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 325. Przedszkole w Świerczowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-92-10
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 326. Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-142-92-64
Adres pocztowy: ul. Brzeska 17
Miejscowość: Świerczów
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-112
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 327. Gmina Tułowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 328. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 21
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 329. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 13
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 330. Przedszkole Publiczne w Tułowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 991-032-19-70
Adres pocztowy: Przedszkolna 11
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 331. Tułowicki Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-211-75-12
Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 8
Miejscowość: Tułowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 332. Gmina Walce
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 18
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 333. Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Lipowa 2, 47-344
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 334. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: Brożec ul. Reymonta 65
Miejscowość: Żużela
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-341
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 335. Publiczne Przedszkole w Walcac
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 6
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 336. Publiczne Przedszkole w Brożcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Miodowa 28
Miejscowość: Brożec
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 337. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-008-99-90
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 18
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 338. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-167-88-37
Adres pocztowy: ul. Opolska 23A
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 339. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-175-14-38
Adres pocztowy: Zamkowa 85
Miejscowość: Walce
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 340. Gmina Wilków
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 11
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 341. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: Idzikowice 24
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 342. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Lipowa 54
Miejscowość: Bukowie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 343. Publiczne Przedszkole w Wilkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 17
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 344. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 752-135-91-96
Adres pocztowy: ul. Długa 38
Miejscowość: Wilków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 345. Gmina Wołczyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 346. Urząd Miejski w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 347. Szkoła Podstawowa Wierzbica Górna
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: Wierzbica Górna 39A
Miejscowość: Wierzbica Górna
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-255
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 348. Szkoła Podstawowa Wąsice
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Główna 16, Wąsice
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 349. Publiczne Przedszkole w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 350. OPS Wołczyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Karola Miarki 12
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 351. Punkt Przedszkolny w Szymonkowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: Szymonków, ul. Wołczańska 3
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 352. Szkoła Podstawowa w Komorznie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: Komorzno, ul. Główna 31
Miejscowość: Krzywiczyny
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-264
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 353. Zespół Szkół w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Rzeczna 6
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 354. Szkoła Podstawowa w Skałągach
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-175-03-49
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 23
Miejscowość: Skałągi
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-262
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 355. Publiczna Biblioteka w Wołczyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-156-83-10
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 5
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 356. Wołczyński Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-151-24-14
Adres pocztowy: ul. Opolska 2
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 357. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-000-22-37
Adres pocztowy: ul. Rzeczna 3
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 358. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 751-166-10-48
Adres pocztowy: ul. Traugutta 1
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 359. Gmina Zawadzkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Dębowa 13
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 360. Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Dębowa 11
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 361. Żłobek Publiczny w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śl. 1
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 362. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Opolska 47
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 363. Publiczne Przedszkole Nr 2 z oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 1
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 364. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Harcerska 7
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 365. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 35
Miejscowość: Żędowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 366. Publiczne Przedszkole w Żędowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 17
Miejscowość: Żędowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 367. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-186-07-61
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kielcza
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 368. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-172-75-65
Adres pocztowy: ul. Dębowa 13a
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 369. Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 756-100-64-98
Adres pocztowy: ul. Świerklańska 2
Miejscowość: Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 370. Gmina Zdzieszowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 34
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 371. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: Pl. 1 Maja 11
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 372. Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Zielona 19a
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 373. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Zielona 19
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 374. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Piastów 6
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 375. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: Żyrowa, ul. Poprzeczna 7
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 376. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 377. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 36
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 378. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: Plac 1 Maja 1
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 379. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 4
Miejscowość: Żyrowa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 380. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Lesiańska 6
Miejscowość: Januszkowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 381. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Piastów 20
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 382. Ośrodek profilaktyki i Wspierania Rodziny
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 18
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 383. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 199-000-40-25
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 384. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-174-93-88
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 18
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 385. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-179-67-61
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śl. 7
Miejscowość: Zdzieszowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Tel.: +48 774049338
Faks: +48 774614422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2021 roku, Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 299 353.73 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 385 Odbiorcom Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 62 GWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 136-334355
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska
E-mail: monika.natonska@tauron.pl
Tel.: +48 516116595
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 148 469.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 299 353.73 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dotycząca RODO została zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020